Diplomuddannelse

dansk videregående uddannelse
(Omdirigeret fra Diplomafhandling)
Denne artikel handler om diplomuddannelser i Danmark. For andre betydninger, se Diplom.


En diplomuddannet (engelsk: Diploma Graduate) er en person, der har gennemført en videregående diplomuddannelse (engelsk: Diploma Programme) i voksenuddannelsesregi på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller et universitet i Danmark – og som dermed har opnået en diplomgrad (engelsk: Diploma Degree), der er på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse (MVU), herunder en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.


Diplomuddannelser i Danmark

redigér

Diplomuddannelserne er videregående uddannelser, der læses på de danske professionshøjskoler og universiteter og udbydes efter Lov om åben uddannelse. Diplomstudierne er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point. De danske diplomuddannelser er tilrettelagt som videregående deltidsuddannelser fordelt over 2-3 år, idet undervisningen hovedsageligt foregår i weekenden eller om aftenen; dog skal en diplomstuderende have afsluttet sin diplomuddannelse senest 6 år fra studiestart. Diplomuddannelserne svarer til og er på samme niveau som de danske mellemlange videregående uddannelser (MVU), herunder professionsbachelor- og universitetsbacheloruddannelserne. Enhver diplomuddannelse skal afsluttes med et større afgangsprojekt kaldet diplomprojekt, diplomspeciale eller diplomafhandling. Diplomuddannelserne adskiller sig fra de øvrige videregående uddannelser ved at være brugerbetalte med priser fra 16.000 kr. til 105.000 kr.

For at blive optaget som studerende på et dansk diplomstudium kræves som minimum følgende:

En diplomuddannelse kan både tages som prægraduat grunduddannelse (hvor man f.eks. bygger oven på sin nuværende korte videregående uddannelse eller videregående voksenuddannelse) eller som postgraduat videreuddannelse (hvor man f.eks. supplerer sin nuværende mellemlange videregående uddannelse). En afsluttet diplomeksamen giver adgang til masteruddannelser på universiteterne.

Ifølge Undervisningsministeriets officielle beskrivelse af de danske diplomuddannelser "skal en diplomuddannet gennem faglige og personlige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. ... på bachelorniveau". [1]

Pr. 1. oktober 2008 udbyder de danske professionshøjskoler og universiteter tilsammen 111 diplomuddannelser, som er inddelt i nedenstående 18 fagområder. Derudover er det muligt at gennemføre en fleksibel diplomuddannelse, hvor man selv sammensætter enkeltfag og moduler fra de forskellige diplomuddannelser.

 1. Billedkunst og formgivning
 2. Energi, miljø, natur og kemi
 3. Erhvervssprog
 4. Fagpædagogik/didaktik
 5. Idræt og friluftsliv
 6. It
 7. Journalistik, kommunikation og turisme
 8. Musik og drama
 9. Offentlig administration
 10. Organisation, ledelse og udvikling
 11. Psykologi og psykiatri
 12. Pædagogik
 13. Samfund og kultur
 14. Socialt arbejde
 15. Sundhed og sygdom
 16. Teknik og teknologi
 17. Vejledning
 18. Virksomhed, økonomi og afsætning

Liste over diplomuddannelser i Danmark

redigér

Undervisningsministeriets liste over samtlige godkendte diplomuddannelser i Danmark:

Billedkunst og formgivning

redigér

Energi, miljø, natur og kemi

redigér

Erhvervssprog

redigér

Fagpædagogik/didaktik

redigér

Idræt og friluftsliv

redigér

Journalistik, kommunikation og turisme

redigér

Musik og drama

redigér

Offentlig administration

redigér

Organisation, ledelse og udvikling

redigér

Psykologi og psykiatri

redigér

Pædagogik

redigér

Samfund og kultur

redigér

Socialt arbejde

redigér

Sundhed og sygdom

redigér

Teknik og teknologi

redigér

Vejledning

redigér

Virksomhed, økonomi og afsætning

redigér

Referencer

redigér
redigér