Direktoratet for Kriminalforsorgen

central ledelse af Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen er et direktorat under Justitsministeriet, der har til opgave at fuldbyrde de straffefrihedsberøvelse, betingede domme samt samfundstjeneste — som retssystemet har idømt landets kriminelle.

Konkret løses denne opgave af Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen søger samtidig med, at den udfører kontrol og sørger for sikkerhed for de indsatte, at støtte og motivere de dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, når straffen er afsonet. I lighed med resten af det strafferetlige system, som også omfatter politi, anklagemyndighed og domstolene, har Kriminalforsorgen som overordnet mål at begrænse kriminalitet.

Kriminalforsorgen er forpligtet til at sørge for, at de kriminelle afsoner straffen i overensstemmelse med de borgerrettigheder, der nævnes i Grundloven og menneskerettighederne, som er nedskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Udover de lovfæstede krav arbejder Kriminalforsorgen efter et principprogram med en række etiske retningslinjer for Kriminalforsorgens virke, herunder åbenhed og et humanistisk livssyn.

Direktoratet for Kriminalforsorgen og Folketingets Ombudsmand kontrollerer ved inspektioner på Kriminalforsorgens institutioner, at gældende lovgivning og overordnede principper overholdes.

Kriminalforsorgen har et årligt budget på ca. 2 mia. kr. Direktøren for Kriminalforsorgen er siden februar 2017 tidligere politidirektør Thorkild Fogde.[1]

Direktoratet blev grundlagt i 1910 som Direktoratet for Fængselsvæsenet, og ændrede i 1973 navnet til det nuværende. Det har til huse i Strandgade på Christianshavn.

Distinktioner 2018 redigér

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér

  1. ^ Thorkild Fogde bliver ny direktør for kriminalforsorgen Arkiveret 11. september 2017 hos Wayback Machine justitsministeriet.dk 21. februar 2017