Fængsel

sted, hvor folk lovligt holdes aflåst

Fængsel kan både betyde frihedsberøvelse og være en betegnelse for den institution, hvor frihedsberøvelsen skal finde sted.

Fængselscelle
Horsens Statsfængsel. 2005

I middelalderen var frihedsberøvelse sjælden, men straffen blev mere almindelig fra 1600-tallet. De indsatte fanger bidrog til statshusholdningen med gratis arbejdskraft.

Fængsel er én af de to almindelige strafformer i dansk ret. Fængsel kan idømmes i op til 16 år eller på livstid, men for langt de flestes vedkommende er straffene betydeligt kortere. Der findes i Danmark både betinget fængselsstraf, hvor man slipper for at opholde sig i et fængsel – på betingelse af at der i strafperioden ikke begås nye lovovertrædelser – og ubetinget fængselsstraf der skal afsones ved ophold i et fængsel.

Fængsler kan være både åbne og lukkede, afhængigt af den strenghed, hvormed frihedsberøvelsen håndhæves. Hertil kommer også lokale arresthuse i en række provinsbyer. Danmarks mest sikrede fængsel til dato er Statsfængslet Østjylland, som blev taget i brug i 2006.

Kendte fængsler redigér

Litteratur redigér

  • Svend E. Christiansen og Th. Møller: Statsfængslet i Horsens 1853—1953 (Direktoratet for Fængselsvæsenet, 1953)
  • Henrik Borup Nielsen (red): Fængslets idehistorie (Slagmark, 2009)

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér