Farum Kommune

tidligere kommune i Frederiksborg Amt. Del af den nye Furesø Kommune siden 2007

Farum Kommune var indtil 2007 en kommune i Frederiksborg Amt. 1. januar 1970 havde den 9.447 indbyggere,[1] så den var stor nok til ikke at blive lagt sammen med andre kommuner ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 indgik den i Furesø Kommune sammen med Værløse Kommune.

Farum Kommune
1842-2006
Farum Rådhus
Farum Rådhus
Land Danmark Danmark
Amt Frederiksborg Amt
Kommunesæde Farum
Areal 22,69 km²
Nuværende
kommune
Furesø Kommune
Kommunekode 207

Geografi redigér

Kommunen, der i areal var blandt Danmarks mindste, lå nord for Furesø og Farum sø og grænsede i vest op til Stenløse Kommune, mod nord til Allerød Kommune og mod øst til Birkerød Kommune. Mellem de to søer havde kommunen også en ganske kort grænse mod syd til den daværende Værløse Kommune ved Fiskebæk.

Farum Kommune bestod af ét sogn, Farum Sogn, som havde hørt til Ølstykke Herred. Farum var kommunens eneste by.

Politisk styre redigér

Byrådets sammensætning redigér

ValgårACFKVØVRGrafik: Mandatfordeling og valgdeltagelseTOT%Kønsfordeling (M/K)
1981751143
751143
21
165
198556415
56415
21
156
1989322113
322113
21
147
19932310
2310
15
105
199731411
31411
19
145
2001214111
214111
1988.23
136
  • Øvrige: Data hentet fra Danmarks statistik. Partinavne ikke nævnt.
  • Øvrige 2001: Borgerlisten (1)
Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver.
Mandatfordeling 2001
Parti Mandater
Socialdemokratiet (A) 2
Det Konservative Folkeparti (C) 1
Socialistisk Folkeparti (F) 4
Venstre (V) 11
Borgerliste (T) 1

Byrådet i Farum havde 19 medlemmer. Det seneste kommunalvalg i 2001 gav følgende mandatfordeling:

Efter valget blev Peter Brixtofte genvalgt til borgmester, men han fratrådte stillingen i 2002 efter afsløringer af uregelmæssigheder i hans embedsførelse, blandt andet fordi han optog lån uden om byrådet for 450 mio. kr. I forbindelse hermed skete der en sprængning af Venstres byrådsgruppe, der hen mod kommunens slutning bestod af 6 medlemmer. Af de 5 udtrådte medlemmer fulgte 3 senere Peter Brixtofte over i partiet Centrum-Demokraterne, mens 2 stod uden for grupperne. Til ny borgmester valgtes i 2002 i første omgang borgerlistens Paul Wachtell, og senere Lars Carpens fra Venstre.

Venstre var i kommunens sidste år det absolut dominerende parti, som i perioder endda havde absolut flertal i byrådet og derfor også som regel besatte borgmesterposten. Undtagelsen var i 1974, da der udnævntes en socialdemokratisk borgmester, men denne skiftede til partiet Venstre i løbet af sin funktionsperiode, der sluttede ved udgangen af 1985.

Borgmestre[2] redigér

Periode Navn Parti
1970-1974 Haakon Vitting Andersen Venstre
1974-1985 Gøsta Gustavsen Socialdemokratiet
1986-2002 Peter Brixtofte[3] Venstre
2002 (1 uge) Henrik Jerger Venstre
2002-2006 Lars Carpens Venstre

Strukturreformen redigér

Sammenlægningen med Værløse Kommune ved strukturreformen i 2007 skete ifølge en politisk beslutning af indenrigsministeren og blev vedtaget af Folketinget. Den mødte især modstand fra byrådet i Værløse Kommune, der var af den opfattelse, at Værløses borgere derved ville komme til at undgælde for de økonomiske problemer i Farum Kommune, som siden 2002 var sat under administration af Indenrigsministeriet. Forskellen i de to kommuners egenkapital blev opgjort til ca. 2 mia. kr.

Ved forhandlinger blev der derfor indgået en aftale, hvor man gav den nye kommune en vis kompensation til afhjælpning af den økonomiske ulighed:

  • Flyvestation Værløse, der skulle nedlægges, blev overdraget vederlagsfrit til Furesø Kommune. Såfremt den skulle vise sig at repræsentere en værdi på over 100 mill. kr., skulle det overskydende beløb betales til staten.
  • I en overgangsperiode skulle der bibeholdes forskellig skatteprocent for borgerne i de tidligere kommuner. Skatteyderne i den gamle Farum Kommune skulle i denne periode betale i alt 700 mio. kr. mere i skat end borgerne i Værløse.
  • Den nye kommune ville de første 15 år få et årligt tilskud på 50 mill. kr. fra statens pulje til støtte for vanskeligt stillede kommuner.
  • Kommunen fik lov til at gennemføre låneomlægninger med et forventet provenu på 400 mio. kr.

Nøgletal for kommunen redigér

Indbyggertal
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal pr. 1. jan. 17.940 18.058 18.295 18.439 18.746 18.840 18.854 18.495 18.509 18.662

Befolkningstallet var i længere tid svagt stigende. Her er år 2002 dog en undtagelse, fordi der skete en kraftig fraflytning i forbindelse med at kommunen blev sat under administration, jf. nedenfor. Farum Kommune var den tættest befolkede kommune i Frederiksborg amt.

Om udviklingen i befolkningstallet i historisk perspektiv se Farum.

Den kommunale skatteudskrivning udviklede sig således:
Kommuneskat
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Udskrivningspct. 17,20 18,9 18,9 18,5 19,90 19,90 19,60 22,80 22,80 22,80
Grundskyldspromille 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 18,00 18,00 18,00

Også her bemærkes den voldsomme ændring, som skete efter 2002 og betød en skattestigning på 2,3 procent, svarende til adskillige tusinde kroner om året for en gennemsnitsfamilie i Farum. I forbindelse med strukturreformen blev den høje skatteprocent fastholdt på trods af sammenlægningen med Værløse Kommune.


Boligfordeling 2. jan. 2004
Boligtype Lejeboliger Ejerboliger Andelsboliger Plejeboliger Ungdomsboliger Total
Antal 3.256 3.850 203 233 123 7.665
I % 42 50 3 3 2 100

Boligmassen i kommunen fordelte sig nogenlunde ligeligt på ejer- og lejeboliger:

Noter redigér

  1. ^ Hvem Hvad Hvor 1971, Politiken 1970, s. 137
  2. ^ danske kommuner, Borgmesterfakta: Farum
  3. ^ I perioden 1992-93 var han skatteminister og blev afløst af Flemming Oppfeldt.

Eksterne kilder/henvisninger redigér


55°48′50″N 12°23′26″Ø / 55.813822°N 12.390518°Ø / 55.813822; 12.390518