Fængsel

sted, hvor folk lovligt holdes aflåst
(Omdirigeret fra Forbedringshus)

Fængsel kan både betyde frihedsberøvelse og være en betegnelse for den institution, hvor frihedsberøvelsen skal finde sted.

Fængselscelle
Horsens Statsfængsel. 2005

I middelalderen var frihedsberøvelse sjælden, men straffen blev mere almindelig fra 1600-tallet. De indsatte fanger bidrog til statshusholdningen med gratis arbejdskraft.

Fængsel er én af de to almindelige strafformer i dansk ret. Fængsel kan idømmes i op til 16 år eller på livstid, men for langt de flestes vedkommende er straffene betydeligt kortere. Der findes i Danmark både betinget fængselsstraf, hvor man slipper for at opholde sig i et fængsel – på betingelse af at der i strafperioden ikke begås nye lovovertrædelser – og ubetinget fængselsstraf der skal afsones ved ophold i et fængsel.

Fængsler kan være både åbne og lukkede, afhængigt af den strenghed, hvormed frihedsberøvelsen håndhæves. Hertil kommer også lokale arresthuse i en række provinsbyer. Danmarks mest sikrede fængsel til dato er Statsfængslet Østjylland, som blev taget i brug i 2006.

Kendte fængsler redigér

Litteratur redigér

  • Svend E. Christiansen og Th. Møller: Statsfængslet i Horsens 1853—1953 (Direktoratet for Fængselsvæsenet, 1953)
  • Henrik Borup Nielsen (red): Fængslets idehistorie (Slagmark, 2009)

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér