Styrelsen for Forskning og Innovation

dansk statslig administrativ enhed
(Omdirigeret fra Forskningsstyrelsen)

Styrelsen for Forskning og Innovation var en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Pr. 1. januar 2017 hedder styrelsen Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen varetager opgaver inden for forsknings- og innovationspolitik, sekretariatsbetjener Det Frie Forskningsråd og fører tilsyn med andre uafhængige råd på området.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejder inden for fire hovedområder:

  • Politikudvikling: Styrelsen rådgiver uddannelses- og forskningsministeren og bidrager til at udvikle den danske og internationale forsknings- og innovationspolitik[kilde mangler].
  • Statistik og analyser: Styrelsen udarbejder statistik om og dokumentation og analyse af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation, foretager effektevalueringer på området samt identificerer perspektivrige områder for dansk forskning og innovation.
  • Udmøntning af midler til forskning, teknologiudvikling og innovation: Styrelsen varetager overordnede myndighedsopgaver for udnyttelsen af statens midler til forskning, teknologiudvikling og innovation og sikrer hensigtsmæssige vilkår og rammer for de institutioner, råd, nævn og fonde, der anvender offentlige midler til forskning og innovation.
  • Vejledning og kommunikation: Styrelsen giver vejledning om nationale og internationale tilskuds- og samarbejdsmuligheder, herunder EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Styrelsen skal endvidere sikre tæt kommunikation med interessenterne om sine ansvarsområder og generel information om forskning og innovation.

Styrelsen for Forskning og Innovation blev dannet 1. maj 2006, hvor den afløste Forskningsstyrelsen, men blev afløst af Styrelsen for Forskning og Uddannelse 1. januar 2017.

Eksterne henvisninger Rediger

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.