Fusionstraktaten (eller Bruxelles-traktaten) var en europæisk traktat som fusionerede den udøvende magt fra det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) med de fra Euratom og det Europæiske Økonomiske Fællesskab, således at disse organisationer havde en samlet institutionel struktur.

Traktaten blev underskrevet i Bruxelles d. 8. april 1965 og trådte i kraft d. 1. juli 1967. Den bestemte, at EØF-kommissionen og EØF-rådet skulle erstatte kommissionen og rådet for Euratom samt den Høje Myndighed og rådet for EKSF. Selvom begge fællesskaber forblev juridisk uafhængige, havde disse fælles institutioner (forud for denne traktat delte de allerede en parlamentarisk forsamling og en domstol) og var tilsammen kendt som de Europæiske Fællesskaber. Denne traktat er hos nogle regnet som den reelle begyndelse på det moderne EU.

Tidslinje

redigér
Underskrevet
Ikrafttrædelse
Dokument
1948
1948
Bruxelles-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Ændrede Bruxellestraktat
1957
1958
Rom-traktaterne
1965
1967
Fusionstraktaten
1975
-
Rådsmødekonklusioner
1985
1985
Schengen-traktaten
1986
1987
EF-pakken
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lissabon-traktaten
 
                         
Den Europæiske Unions tre søjler:  
Europæiske Fællesskaber:  
Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM)   
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) Traktaten ophørte i 2002 Den Europæiske Union (EU)
    Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)
        Schengen-samarbejdet   Det Europæiske Fællesskab (EF)
    TREVI Retlige og indre anliggender (RIA)  
  Politi- og strafferetligt samarbejde (PSS)
          Europæiske Politiske Samarbejde (EPS) Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
Vestunionen (WU) Den Vesteuropæiske Union (WEU)    
Traktaten ophørte i 2011  
                       
 Spire
Denne artikel om EU er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.