Vestunionen eller Den Vesteuropæiske Union (WEU) var en europæisk forsvars- og sikkerhedsorganisation, der blev som konsekvens af Bruxelles-traktaten fra 1948, ændret 1954. De grundlæggende medlemslande var Storbritannien, Frankrig, Belgien, Luxembourg og Holland. Vesttyskland og Italien blev optaget i 1954.

Vestunionens flag

Vestunionen ledtes af et råd af ministre, assisteret af et permanent repræsentantskabsråd på ambassadørniveau. En parlamentarisk forsamling skulle klare arbejdet i rådet.

Det militære samarbejde imellem de vesteuropæiske stater kom primært til at foregå i NATO, hvorfor Vestunionen aldrig blev udbygget i samme grad. De fleste af Vestunionens funktioner blev siden overtaget af EU. Den 31. marts 2010 erklærede Vestunionens medlemslande ved et møde i Bruxelles, at Bruxelles-traktaten blev opsagt, og at Vestunionens organisation skulle ophøre endeligt ved udgangen af juni 2011.[1]

I juni 1998 blev Eurofor (European Operational Rapid Force) operationel. Styrken var en reaktionsstyrke under Vestunionen. Styrken blev dannet efter et møde i Lissabon 15. maj 1995.

Underskrevet
Ikrafttrædelse
Dokument
1948
1948
Bruxelles-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Ændrede Bruxellestraktat
1957
1958
Rom-traktaterne
1965
1967
Fusionstraktaten
1975
-
Rådsmødekonklusioner
1985
1985
Schengen-traktaten
1986
1987
EF-pakken
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lissabon-traktaten
 
                         
Den Europæiske Unions tre søjler:  
Europæiske Fællesskaber:  
Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM)   
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) Traktaten ophørte i 2002 Den Europæiske Union (EU)
    Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)
        Schengen-samarbejdet   Det Europæiske Fællesskab (EF)
    TREVI Retlige og indre anliggender (RIA)  
  Politi- og strafferetligt samarbejde (PSS)
          Europæiske Politiske Samarbejde (EPS) Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
Vestunionen (WU) Den Vesteuropæiske Union (WEU)    
Traktaten ophørte i 2011  
                       

Medlemmer og samarbejdspartnere redigér

 
     Medlemmer     Associerede lande     Observatører     Samarbejdende lande

Vestunionen havde 10 medlemslande, 6 associerede lande, 5 observatørlande og 7 samarbejdende lande:

Medlemslande: (efter ændringen af Bruxelles-traktaten i 1954)

Alle landene var medlemmer af både NATO og EU. Disse lande var de eneste med fuld stemmeret.

Observatørlande:

Observatørlandene var medlemmer af EU men ikke af NATO.1

1 Danmark var en undtagelse, da landet er medlem af både NATO og EU, men ikke deltager i EU's militærsamarbejde pga. forsvarsforbeholdet; Danmarks stilling i WEU ville dermed reelt svare til et associeret medlem (medlem af NATO, men ikke af EU).

Associerede lande:

Associeret medlemskab blev oprettet for at inkludere europæiske lande der var NATO-medlemmer, men ikke medlemmer af EU. Siden da er Polen, Tjekkiet og Ungarn også blevet indlemmet i EU.

Samarbejdende lande:

Lande der ved optagelsen hverken var en del af NATO eller EU. Alle landene er senere blevet indlemmet i både NATO og EU. Alle landene på nær Slovenien blev optaget i 1994.

Noter redigér

  1. ^ "Statement of the Presidency of the Permanent Council of the WEU on behalf of the High Contracting Parties to the Modified Brussels Treaty – Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom" (PDF). WEU. 31. marts 2010. Arkiveret fra originalen (PDF) 10. oktober 2017. Hentet 2. juli 2016.

Eksterne henvisninger redigér