En fysisk størrelse er en fysisk egenskab ved et stof, et fysisk emne, et fysisk fænomen eller et fysisk forhold, som kan måles eller beregnes ud fra målinger.

I videnskaben findes der mange forskellige fysiske størrelser, men de mest kendte er bl.a. lysets hastighed i vakuum, gravitationskonstanten, Plancks konstant[1] og elementærladningen.

Det Internationale Bureau for Mål og Vægt (BIPM) er en af tre organisationer valgt til at Vedligeholde SI-systemet. De besluttede at omdefinere nogle af SI-enheder bl.a. kilogram, kelvin og mol. SI-enhederne blev redefineret ved at der blev sat præcise talværdier for Plancks konstant (h), Avogadros konstanten (NA), Bolltzmanns konstant (k) og Elementarladningen (e). Ændringen skete den 20. Maj 2019.

En fysisk størrelse kan udtrykkes som en sammensætning af to elementer

  • et tal og
  • et symbol: en enkelt benævnelse (en måleenhed, enhed) eller en sammensat benævnelse;

for eksempel 1,6749275•10-27 kg (massen af en neutron) eller 299792458 meter pr sekund (lysets hastighed) eller 1,062 g pr cm3 (gennemsnittet af kroppens densitet) eller 4,185 kJ pr kg pr °C (vands specifikke varmefylde).

Se ogsåRediger

  1. ^ Plancks konstant