Åbn hovedmenuen

Fysiske konstanter

Navn: Symbol: Værdi: Enhed:
atommasseenheden u 1,6605402⋅10-27 kg
Avogadros konstant NA el. L 6,0221415(10)⋅1023 mol-1
Bohr radius a0 0,5291772108 ⋅ 10-10 m
Boltzmanns konstant k 1,380658⋅10-23 J/K
Coulombs konstant kc 8,98755⋅109 Nm2/C2
elektronens masse me 9,1093898⋅10-31 kg
elementarladningen e 1,60217733⋅10-19 C
Faradays konstant F' 9,6485309⋅104 C/mol
gaskonstanten R 8,31451 el.

0,0821

J/(mol⋅K)

L*atm/(mol⋅K)

gravitationskonstanten G 6,6726⋅10-11 N*m2/kg2
lysets fart i vakuum c 2,99792458⋅108 m/s
neutronens masse mn 1,674954⋅10-27 kg
normaltryk p0 101,325 kPa
normal-tyngdeacceleration gn 9,80665 m/s2
vakkumpermeabiliteten μ0 4π10-7 H/m
vakuumpermittiviteten ε0 8,8541878⋅10-12 F/m
Plancks konstant h 6,626076⋅10-34 J*s
protonens masse mp 1,6726231⋅10-27 kg
Rydbergkonstanten R 1,0973732⋅107 m-1
Stefans konstant σ 5,67051⋅10-8 W/(m2*K4)

Ekstern henvisningRediger

http://physics.nist.gov/cuu/index.html CODATA's liste over konstanter, deres enheder, usikkerheder og historie mv., gengivet af USAs National Institute of Standards and Technology (NIST).