Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Kategorier er en måde at skabe en overordnet, hierarkisk struktur for Wikipedias artikler. Hver kategoriside er en samling af sammenhørende sider ofte suppleret med underkategorier. For eksempel hører denne side til "Kategori:Kategorier", som det kan ses nederst på siden – og omvendt kan den findes på kategorisiden Kategori:Kategorier. En given side kan tilhøre flere kategorier i modsætning til træstrukturer, som det f.eks. kendes fra mappestrukturen på en computer. Det er en meget nyttig egenskab ved kategorierne, da mange artikler indgår i et net af emner, som ikke kan klares af en almindelig hierarkisk præsentation af information.

Som indgang til kategorisystemet er der lavet en hovedside med en tilknyttet kategoriside. Det foreslås at hovedkategorierne afspejles af hovedemnerne i forsidens emneoversigt, og ligeledes af det følgende niveau.

Det bør tilstræbes, at alle artikler på Wikipedia (med undtagelse af omdirigeringer og specialsider) hører under mindst én kategori. Der vil slet ikke være en kategori for hver artikel. Men når der er oprettet en kategori bør der i almindelighed være en tilhørende artikel, der forklarer kategoriens emne. Denne artikel skal have en kategorihenvisning i bunden af artiklen til "sig selv", f.eks. har sport en henvisning til kategorien Kategori:Sport i bunden af siden. "Sport" har flere underkategorier som f.eks. Kategori:Boldspil og Kategori:Cykling. Under "Boldspil" kan man dele begreberne yderligere op i flere underkategorier som f.eks. Kategori:Fodbold og Kategori:Håndbold.

Kategorisering i praksis

redigér

Dette afsnit handler om de koder, der skal bruges for at arbejde med kategorierne.

Melde en artikel ind i en kategori

redigér

For at melde en artikel ind i en kategori tilføjes koden [[Kategori:KATEGORINAVN]] efter artiklens brødtekst. Her skal "KATEGORINAVN" naturligvis udskiftes med kategoriens navn.

Når en artikel er blevet tilmeldt en kategori, vil et link til kategorien være at finde allernederst på artikelsiden. Hvis linket er rødt, er kategorien ikke blevet oprettet endnu, og derfor bør du enten finde en anden kategori, der passer, eller eventuelt selv oprette den nye kategoriside (læs mere herom nedenfor).

For at melde en side til flere kategorier, skriver man et link til hver af de kategorier, der er tale om, umiddelbart efter hinanden, men med et enkelt linjeskift som adskillelse. For eksempel kunne en artikel om fodboldstøvler falde i følgende to kategorier:
[[Kategori:Fodbold]]
[[Kategori:Fodtøj]]

Der er ingen grund til både at tilmelde en artikel en given kategori samt en underkategori af denne. For eksempel skal artiklen Lacrosse kun høre under Kategori:Boldspil og ikke også Kategori:Sport. Dette skyldes, at artiklen reelt set allerede hører under den bredere kategori, idet kategorien "Boldspil" er en underkategori til kategorien "Sport". En artikel bør altid være tilmeldt den eller de mest specifikke kategorier, som den hører ind under.

Tip til at finde den helt rigtige kategori

redigér

Det kan være svært i starten at overskue de mange kategorier på Wikipedia. Herunder følger en liste over gode råd til at finde den eller de helt rigtige kategorier, som en given artikel hører ind under:

 • Få inspiration fra den engelske Wikipedia. Deres kategoristruktur er meget omfattende og veludviklet, så der er god chance for, at du kan finde nogle underkategorier, som også eksisterer på dansk Wikipedia.
 • Kig på andre danske artikler inden for det samme emne, og se hvilke kategorier, disse artikler tilhører. Hvis du for eksempel havde skrevet artiklen gaffel (bestik), ville det være smart at betragte artiklen ske og kopiere dens kategorihenvisninger (eventuelt med passende modifikationer).
 • Søg efter kategorier på kategorihovedsiden. Klik dig frem ved hele tiden at vælge den bredeste overkategori, som artiklens emne passer ind under. Til sidst vil du komme frem til en dækkende, men specifik kategori.

Brug af kategorihierarkiet

redigér

Da kategorier selv kan indeholde kategorier, som yderligere indeholder kategorier, får man ofte dybe hierarkier af kategorier. Fx har man følgende hierarki:

Når man skal vælge en kategori til en artikel, bør man tilstræbe at vælge den nederste i hierarkiet, idet det giver den mest præcise kategorisering. Selv om mange af kategorierne i hierarkiet over den valgte artikel også passer til artiklen, bør man kun vælge den nederste, idet man ellers kan få et uoverskueligt antal kategorier til en artikel (det kan ske alligevel, fordi artikler kan høre til mange uafhængige kategorier). I det nævnte tilfælde vælger man til artiklen Timring kategorien Kategori:Byer i Herning Kommune og undlader fx Kategori:Byer i Region Midtjylland, Kategori:Byer i Danmark etc. Bemærk, at der i dette tilfælde er adskillige underkategorier til Kategori:Byer i Herning Kommune, idet de lidt større byer selv har kategorier, fx ikast, der derfor hører til Kategori:Ikast.

Flytte en artikel fra én kategori til en anden

redigér
Se også:Hjælp:Flytning#Flytning af en kategori.

Hvis man ønsker at flytte en artikel fra en kategori til en anden, skal man blot ændre på kategorinavnet i den allerede eksisterende kategorikode nederst i artiklen. Eksempelvis ville artiklen fodbold blive flyttet fra Kategori:Sport til Kategori:Boldspil ved at skifte koden [[Kategori:Sport]] ud med [[Kategori:Boldspil]].

redigér

Når man i en artikel skriver et link til en kategori som beskrevet ovenfor, bliver den pågældende artikel placeret i den valgte kategori. For at lave et almindeligt link til en kategori et sted i sin tekst, skriver man følgende kode: [[:Kategori:KATEGORINAVN]] – igen står "KATEGORINAVN" for navnet på den aktuelle kategori.

Oprette en kategori

redigér

Det kan hænde, at en artikel bør høre ind under en kategori, som endnu ikke er oprettet. Før du gør dette, er det en god idé grundigt at gennemsøge kategorioversigten for passende alternativer. Vær opmærksom på stavefejl, både dine egne samt fejl begået af dem, der har oprettet de eksisterende kategorier.

Hvis du beslutter dig for at oprette en ny kategori, skal du ligesom ovenfor beskrevet indsætte en kategorikode i artiklen. Et rødt link til kategorisiden vil da findes nederst på artikelsiden. Klik på dette link. Du vil nu blive præsenteret for en redigeringsside, der helt svarer til redigeringssiderne for artikler. Vær omhyggelig med at stave kategorinavnet rigtigt, da det er besværligt at omdøbe en kategori, når den først er oprettet.

På redigeringssiden skal du indsætte følgende:

 1. En kort beskrivelse af kategorien (gerne formuleret, så den vejleder andre skribenter i, hvad der hører hjemme i denne kategori, og hvad der ikke gør).
 2. Hvis din kategori hører under en eksisterende kategori (som eksemplet med "Fodbold" under "Boldspil"), skal den nye kategori meldes ind i den kategori, den hører til. Det gøres ganske som for artikler ved at skrive et kategorilink med et enkelt kolon, altså [[Kategori:Boldspil]].
 3. Links til tilsvarende kategorier på andre sprog. Ligesom når man laver sproglinks på normale artikelsider, er det letteste at finde fx den engelske version af den kategori, og så kopiere de sproglinks, der er sat ind på den engelsksprogede kategori, over til din nye kategori.

Når du er færdig med ovenstående, trykker du "Gem side", hvorefter den nye kategori vil blive oprettet. Alle artikler, der i fremtiden tilmeldes denne kategori, vil automatisk blive lagt ind på artikelsiden.

Du må meget gerne gå på jagt efter artikler, der hører hjemme i din nye kategori, og melde dem ind i kategorien.

Hvis kategorinavnet har en artikel med samme navn med relevant uddybende information, kan skabelonen {{Hovedartikel|KATEGORINAVN}} indsættes på kategorisiden. Derved vil der fremkomme en linje med et ikon og følgende tekst: "Hovedartikel:[[KATEGORINAVN]]."

Hvis en kategori har fået tilmeldt en masse artikler, så kategorisiden er blevet uoverskuelig, kan man tilføje koden {{KompaktTOC}}. Derved vil en kompakt menu sørge for, at man nemmere kan klikke sig alfabetisk frem.

Hvis du er en registreret bruger, kan du også vælge at benytte HotCat, der er et værktøj, der kan hjælpe med kategoriseringen, læs mere på Hjælp:HotCat

redigér

Se retningslinjerne for navngivning af kategorier på den engelske hjælpeside: en:Wikipedia:Categorization#General_naming_conventions.

På dansk kategoriseres efter formen "Person/ting/sted fra/i land". Fx Kategori:Forfattere fra Estland og Kategori:Søer i Danmark og altså ikke "Estiske forfattere" eller "Danske søer".

Sortering af artikler

redigér

Hvis du vil have artiklerne i listen af artikler på kategorisiderne sorteret alfabetisk efter noget andet end deres titel, så kan følgende system bruges: [[Kategori:KATEGORINAVN|SORTERINGSNØGLE]] (hvor "KATEGORINAVN" er kategoriens navn, og "SORTERINGSNØGLE" er værdien, der skal sorteres alfabetisk efter). Bemærk her, at der ikke bruges diakritiske tegn i sorteringsnøglen, så f.eks. Lübeck alfabetiseres som "Lybeck"

Hvis man eksempelvis vil sætte artiklen Vejle Idrætsforening ind i Kategori:Vejle hvor det bliver forvirrende med mange artikler, der begynder med "Vejle ...", skriver man: [[Kategori:Vejle|Idrætsforening]].

Skal artiklen sorteres på samme måde i alle artiklens kategorier, er det ikke hensigtsmæssigt at lave en sorteringsnøgle for hver kategori. Ved at indsætte linjen {{DEFAULTSORT:Stavemåde}} på linjen over den første kategorilinje bliver alle sidens kategorier sorteret i den rette rækkefølge.

Sorteringsnøglen for biografier bliver dog oftest angivet med Skabelon:FD, som også indeholder personens fødsels- og dødsår. Således indeholder Albert Einstein linjen {{FD|1879|1955|Einstein, Albert}}, som sørger for sorteringsnøgle i alle kategorier.

Sorteringsnøglerne tager hensyn til store og små bogstaver, så sorteringsnøgler med små bogstaver kommer efter nøgler med store bogstaver.

De hovedartikler, som beskriver det emne, en bestemt kategori handler om, indsættes i kategorien ved at skrive: [[Kategori:KATEGORINAVN| ]]. Mellemrummet gør, at hovedartiklen dukker op forrest i artikellisten på kategorisiden. Eksempelvis tilmeldes artiklen fodbold den tilhørende kategori med samme navn, ved at man skriver: [[Kategori:Fodbold| ]]. Dette bruges også ved eventuelle lister og oversigter, f.eks. sættes Kongerækken i Kategori:Regenter af Danmark.

Artikler, der beskriver en hjælpeside, en projektside, en skabelon eller andre sider i, der har relation til kategorien uden at være artikler, sorteres med en stjerne (*).

Sortering af kategorier

redigér

Ved sortering af underkategorier gælder normalt de samme regler som artiklerne, men der er dog visse forskelle i brug af blanktegn og stjerne:

Blanktegn ( ) bruges til at lede på underinddelingen af kategori.

 • efter land, nationalitet, genre, årstal mv. Sammen det foranstillet blanktegn skrives som sorteringsnøgle det efter der står efter ‘efter’. Fx Kategori:Tv-programmer efter land sættes ‘ Land’ som sorteringsnøgle til ‘’Kategori:Tv-programmer’’.
 • Foranstillet blanktegn kan også bruges til at adskille underliggende kategorier, der er ordnet enten efter område eller emne.

Stjerne (*) bruges til hjælpekategorier til kategori. Bruges til til følgende typer af kategorier:

 • kategorier til påbegyndte artikler
 • skabelonkategorier
 • portaler
 • listekategorier (evt)
 • projektkategorier
 • billeder savnes mv.

Inden for den ovennævnte kategorier sorteres efter de almene principper med evt. fjernelse af foranstillet fælles tekst. En god rettesnor er, at alle kategorier, der indholder sider i andre navnerum sorteres med en stjerne (*).

Oversigter

redigér

Se også

redigér