Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.
Flyt side-fanen i toppen af siden.

På wikipedia kan man lave en flytning af en side. Hvis du opdager, at du eller en anden er kommet til at lave en side med en forkert titel (måske blev navnet stavet forkert eller måske blev navnereglerne ikke fulgt), eller emnet har skiftet navn, så kan du give siden et nyt navn ved at flytte den til en ny titel. Dette er at foretrække frem for at oprette en ny side og kopiere indholdet derover.

Bemærk at selv om et navn i dine øjne virker forkert, gør det måske ikke for andre. Så hvis det ikke er en åbenlys fejl, bør en flytning altid overvejes og gerne diskuteres på Wikipedia:Flytteforslag, før den finder sted.

Vær opmærksom på at man skal være registreret bruger for at kunne flytte en side. Desuden skal kontoen være mindst 4 dage gammel og have foretaget mindst 10 redigeringer.

Vejledning redigér

 
Flytning af en side, sådan som det ser ud for almindelige brugere.

Find den side du vil flytte og klik enten på menuen "Mere" eller "Værktøjer" (kommer an på udseendet) og derefter på "Flyt". Du vil så blive du spurgt hvilken nye titel den gamle side skal have, og du får også mulighed for at flytte den tilhørende diskussionsside med (med mindre du ved hvad du gør, så er det sikrest altid at vælge at få diskussionssiden flyttet med). Klik på knappen "Flyt", og siden vil blive flyttet til den nye titel. Den gamle titel bliver lavet til en omdirigeringsside, således at alle gamle link til siden vil blive omdirigeret til den nye side. I feltet "Begrundelse" bør du udfylde en kort begrundelse hvorfor du flytter siden. Hvis du markerer feltet "Overvåg denne side" vil du tilføje siden til din overvågningsliste.

Den gode ting ved "Flyt" funktionen, er at den flytter hele redigeringshistorikken med, så det ser ud som om at siden altid har været placeret under det nye navn. Derfor er denne metode at foretrække frem for at klippe teksten ud af den gamle side og sætte den ind i den nye. Gamle revisioner og noter er svære at holde styr på hvis man gør det på den måde. Men sommetider er det nødvendigt, for eksempel hvis du deler en meget stor artikel i mindre mere overkommelige bidder. Hvis du gør det, så efterlad nogle kommentarer om at du har gjort det, for eksempel på diskussionssiden.

Hvis den nye titel allerede findes og det ikke bare er en omdirigering uden historik, så vil du få en besked om at du ikke kan flytte siden. Så er du nødt til manuelt at sammenflette de to artikler, eller hvis der ikke er noget reelt indhold på siden, så kan du anmode om at få siden slettet for at lave plads til den side du vil flytte.

En anden ting man bør huske på, er at en omdirigeringsside der peger på en anden omdirigeringsside, ikke bliver fulgt automatisk (for at undgå uendelige løkker og lignende). Så tjek altid "Hvad henviser hertil" for din side, og hvis der er flere lag af omdirigeringssider, så ret dem til at pege direkte på den nye side. Hvis ikke du gør det, vil en bot automatisk gøre det efter stykke tid.

Fra flytteloggen kan du gendanne lige efter en uheldig flytning. Da denne funktion flytter over omdirigeringer, er det ikke altid den kan bruges på sider, der er flyttet for lang tid siden.

Flytning af en kategori redigér

Selve kategorisiden kan flyttes som almindelige artikler, men kategoriens artikler og underkategorier flyttes ikke samtidigt, så kategorihenvisningen i alle de artikler, der var tilknyttet den oprindelige kategori, skal ændres. Til dette kan man ofte have glæde af at få hjælp af en bot - et program til automatiske ændringer. I så fald kan man rette henvendelse på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Bemærk ændrede og andre navne i artiklen redigér

Hvis det ikke er oplagt, at det gamle navn var en fejl, eller der bare er tale om alternative stavemåder, kan det ofte være praktisk at omtale de forskellige betegnelser for emnet i artiklen. Det kan ske kortfattet i indledningen eller i et særligt afsnit umiddelbart efter, hvis der er brug for yderligere uddybning. Nogle læsere er måske ikke klar over, at der er flere navne for emnet, mens andre måske modsat er vant til et andet navn end det, vi bruger. Eller emnet har måske foretaget et officielt navneskift, så artiklen er blevet omdøbt tilsvarende.

Diskussion om navnet redigér

Hovedprincippet i navnereglerne er, at ting skal hedde det, de fleste dansktalende finder naturligt. Af praktiske årsager er der dog særlige retningslinjer med vekslende grader af ensretning indenfor forskellige områder. Men ikke alle områder er dækket, og i en række tilfælde kan der være forskellige opfattelser af, hvad der er det rigtige. Mange navne har desuden flere betydninger, hvilket kan give forskellige opfattelser af, hvad der er de primære betydninger. I sådanne tvivlstilfælde bør man diskutere sagerne og eventuelt formulere nogle retningslinjer eller ændre de eksisterende, hvis det har betydning for flere artikler. En diskussion der så vidt muligt og navnlig i sidstnævnte tilfælde bør foretages før flytning, da man ellers risikerer redigeringskrige med unødige frem- og tilbageflytninger.

Eksempler på flyttediskussioner der faldt ud på forskellig vis kunne være disse:

  • Sygehus vs. Hospital: Begge betegnelser bruges flittigt på dansk. F.eks. hedder det Hvidovre Hospital men Næstved Sygehus, uanset at begge institutioner beskæftiger sig med det samme, nemlig behandling af syge mennesker. Hvor det som her er officielle navne, er det ikke noget problem, for der bruges de til de enkelte artikler. Men hvad med den generelle artikel? Den lå oprindelig under Hospital men med et miskmask af begge betegnelser i teksten. En diskussion viste imidlertid, at Sygehus benyttedes over dobbelt så meget, hvorfor artiklen flyttedes dertil.
  • Diagonalbanen vs. Den skæve bane: Ingen af navnene for den nedlagte bane mellem Langå og Bramming er officielle. Artiklen lå oprindelig under Diagonalbanen men flyttedes til Den skæve bane, da det skønnedes mere brugt. Det udløste en diskussion, der viste forskellige opfattelser af hvad, der egentlig var det mest brugte. Som kompromis flyttedes artiklen til Langå-Brammingbanen, en navneform der også bruges til en del andre jernbaneartikler.
  • Ostalgi vs. Olstalgie vs. Østalgi: Det tyske begreb Ostalgie (nostalgisk opfattelse af Østtyskland) er en sammentrækning af Ost og Nostalgie. De tilsvarende danske ord Øst og Nostalgi giver Østalgi. Men artiklen ligger under Ostalgi. Navnet er imidlertid et miskmask af tysk og dansk, og det blev derfor foreslået at flytte artiklen til det tyske originalnavn. Ostalgi er imidlertid langt mere udbredt på dansk, hvorfor artiklen blev liggende under dette navn.

Ovennævnte diskussioner er eksempler, hvor der blev konkluderet forholdsvis hurtigt og fredeligt. Som eksempler på det modsatte kan nævnes Holland vs. Nederlandene og Storbritannien vs. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. I begge tilfælde har navnene været genstand for gentagne og omfattende diskussioner gennem flere år. Og selv om de hører til ekstremerne er de vidner om, at flytninger og flytteforslag langt fra altid godtages uden videre. Så hav argumenterne i orden og spørg hellere før du flytter, navnlig hvis dit kendskab til området er begrænset. Der kan nemlig i en række tilfælde være ganske gode grunde til slet ikke at flytte.

Se også redigér