Incident Management

Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Acap.svgIndforstået sprog
Denne artikel er skrevet i et meget indforstået sprog. Du kan gøre artiklen bedre ved at omskrive den i et sprog, der er lettere at forstå for folk uden forudgående viden om emnet.

Incident Management (ICM) er en IT Service Management (ITSM) procesområde. Det første mål for Incident Managementprocessen er at genskabe en normal service operation så hurtigt som muligt og for at minimere indvirkningen på forretningsmæssige aktiviteter, således at den bedst mulige grad af service kvalitet og tilgængelighed er opretholdt.