Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Jødeforfølgelser har fundet sted siden antikken. I 70 e. Kr. blev jøderne fordrevet fra deres land af romerne og Templet ødelagdes. Forfølgelserne fortsatte under diasporaen i middelalderens Europa og frem til i dag. Fra 1933 til 1945 var der systematiske jødeforfølgelser i Tyskland (Det Tredje Rige), som sidenhen er blevet kendt som Holocaust.

Jøder brændes på bålet i Frankrig, illustration fra ca. 1410

Jødeforfølgelser i Europa

redigér

Det kristne middelalder-Europa så jøder som et fremmedelement, der repræsenterede en anden religion. Kirken, og dermed det meste af middelalderens samfund, gav ikke sjældent jøderne skylden for mange ulykker: Jøderne blev beskyldt for at være skyld i Jesus' død, jøderne anklagedes for at have myrdet kristne børn, og jøderne blev beskyldt for at forårsage naturkatastrofer. Da Pesten brød ud i 1348, blev jøderne også beskyldt for at have forårsaget Pesten. Dette førte ofte til pogromer:

11.-12. årh.: Massemord på jøder i Rheinlandet samt korstogsriddernes forfølgelse af jøder.

1215: Jøder i Europa bliver tvunget til at bære særligt tøj eller mærker.

1290: Jøder fordrives fra England.

1306: Jøder udvises af Frankrig.

1492: Jøder udvises af Spanien – medmindre de lader sig døbe.

1648: Nedslagtning af jøder i det nuværende Polen og Ukraine.

1711: Visse københavnere mente, at jøderne havde forgiftet brøndene i København.

1800-tallet: Den jødiske emancipation (frigørelse) i Tyskland, Danmark og andre vesteuropæiske lande.

1813: Den litterære Jødefejde i Danmark udbryder ved Thomas Thaarups oversættelse af det tyske antisemitiske skrift Moses og Jesus.

1819: I september udbrød Jødefejden i København, og her oplevede man for første gang et egentligt jødehad, der kom fra Tyskland. Det var antisemitiske optøjer og overgreb på danske jøder på grund af den politisk-økonomiske krise efter Napoleonskrigene og den dårlige økonomi i foråret og sommeren 1819. Urolighederne varede i ca. to uger med overfald på jøder og hærværk mod jødiske forretninger. De spredte sig til flere byer på Sjælland og til Odense, mens der i Jylland ikke forekom overgreb på jøder.

1881: Pogromer i Rusland efter mordet på zar Alexander 2. af Rusland. Nogle tusinde russiske jøder flygtede til Vesteuropa. Nogle få til Danmark.

1903-1919: Pogromer i Østeuropa. Hundredetusindvis af jøder flygtede til Vesteuropa og Nordamerika. Nogle få tusinde af disse flygtede til Danmark og bosatte sig her.

Jødeforfølgelsen i Europe kulminerede med Holocaust fra 1933 til 1945 hvor seks millioner jøder fra Tyskland og tysk-kontrollerede områder blev slået ihjel. Men også i senere tid er der sket jødeforfølgelser, for eksempel efter Seksdageskrigen, krigen mellem Israel og Egypten, Syrien og Jordan i 1967, hvor det i en årrække blev problematisk at være jøde bl.a. i Polen. Staten førte en kampagne mod jøder, og de blev beskyldt for at være zionister. Mange mistede deres job og flygtede ud af landet.

Se også

redigér

Reference

redigér

The Cambridge history of Judaism (1984), W. D. Davies, Louis Finkelstein (ed.), LinkCambridge: Cambridge University Press.