Jens Rasmussen Jacobsen

Jens Rasmussen Jacobsen (21. februar 1818 i Søby, Bjerreby SognTåsinge23. november 1873) var gårdmand og politiker.

Han var søn af gårdmand Rasmus Hansen (1773 – 1827). (Jacobsen var et binavn, som fra fortiden var knyttet til hans fødegård.) Han uddannede sig til snedker, men efter sit giftermål 1842 med en gårdmandsenke, Anne Rasmusdatter, blev han gårdfæster i Lundby, Landet Sogn. Han var en flink landmand og blandt de første på egnen til at indføre forbedringer i landbruget. 1857 var han medstifter af – og en tid lang sekretær og kasserer for – Svendborg Amts landøkonomiske Selskab, og 1872 valgtes han til medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd. Ligeledes var Jacobsen medstifter af og siden 1844 formand for Tåsinge Brandkasse, 1855-67 sognefoged og 1845-50 samt på ny 1859-64 medlem af sogneforstanderskabet (formand 1859-63). 1848 valgtes Jacobsen til den grundlovgivende Rigsforsamling og blev her medlem af grundlovsudvalget; 1849-52 og På ny 1853-54 var han folketingsmand og blev endelig 1864 kongevalgt medlem af Rigsrådets (siden 1866 Rigsdagens) Landsting. Han hørte i den første række år til bondevennerne og var især ivrig for fæstevæsenets afløsning; i Landstinget sluttede han sig til Mellempartiet.Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) af Emil Elberling i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, 8. bind, side 361,udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.