Købsret (også kaldet køberet)[1] er en juridisk disciplin, der handler om regler vedrørende køb og salg.[2] Såvel køber som sælger har både rettigheder og pligter.

Sælger har ret til at få vederlag for sin levering af salgsgenstanden. Køber har ret til at få salgsgenstanden leveret.

Sælger har pligt til at levere salgsgenstanden. Mens køber har pligt at betale (ofte et pengebeløb).[3]

Med andre ord: En (gyldig) købsaftale er en gensidigt bebyrdende aftale.[4] Man skal huske, at en aftale er en privatretlig retskilde.[5]

Vigtige sondringerRediger

Købsret skelner mellem tre typer af købRediger

 • Handelskøb er køb og salg mellem to erhvervsdrivende; salgsgenstanden skal anvendes i købers firma.[6]
 • Forbrugerkøb mellem en erhvervsdrivende sælger og en privat forbruger.[7]
 • Civilkøb mellem to private personer.[8] Civilkøb omfatter typisk aftale om køb (hhv. salg) af en brugt bil fra en person til en anden person. I civilkøb er ingen af de to parter erhvervsdrivende.

Endvidere findes:

To typer vareRediger

I dansk købsret skelnes mellem to typer af varer.[15]

 • Genusvarer er generelle varer "bestemte efter art", jf. KBL §§ 3 og 24 og 37 og 43 samt 80, stk. 2.[15] En utilfreds køber kan kræve omlevering.[16]
 • Speciesvare er en speciel vare, jf. KBL § 23 (ofte et unikum eller en ganske speciel vare, som køber har udset sig).[17] Ved køb af en speciesvare kan en utilfreds køber ikke kræve omlevering, for der findes kun den ene vare, som er blevet leveret.[18]

Risiko for salgsgenstandenRediger

Risikoens overgang fra sælger til køber sker typisk ved levering, jf. KBL § 17, stk. 1.

I handelskøb sker levering, når slagsgenstanden er kommet i købers besiddelse eller er blevet leveret til købers fragtfører, KBL §§ 10-11.[19]

MangelsbeføjelserRediger

Hvis sælger ikke opfylder sin del af aftalen, så har køber typisk flere mangelsbeføjelser:

Køber kan fx vælge mellem at kræve

 • Naturalopfyldelse[20]
 • Afhælpning (sælger skal afhjælpe manglen ved at reparere salgsgenstanden);[21] jf. KBL § 49
 • Omlevering (sælger skal levere en ny salgsgenstand til køber), jf. KBL § 43, stk. 1
 • Forholdsvis afslag i salgsgenstandens pris, jf. KBL § 43, stk. 1
 • Købet hævet og kræve, at sælger skal betale købssummen tilbage til køber (som er den mest indgribende mangelsbeføjelse), jf. KBL § 43, stk. 1
 • Endelig kan erstatning for misligholdelse af købsaftalen være relevant.[22]

Køber skal dog overholde sin reklamationspligt, inden reklamationsfristen udløber.[23]


Sælger kan kun hæve købet, hvis salgshenstanden endnu ikke er leveret til køber, jf. KBL § 28, stk. 2.[24]

ForsinkelseRediger

I en købsaftale gælder som udgangspunkt samtidighed.[23]

Men det kan ske, at salgsgenstanden bliver leveret for sent. I så fald skal det vurderes, om forsinkelsen er væsentlig. Kun hvis forsinkelsen er væsentlig har køber misligholdelsesbeføjelser. Der gælder som hovedregel, at forsinkelse i et fixkøb er væsentlig.[25] Desuden er enhver forsinkelse i et handelskøb også væsentlig, jf. KBL § 21, stk. 3.[26]

Købers betaling kan blive forsinket. Også her gælder, at enhver forsinkelse med betaling i et handelskøb anses for et være væsentlig, jf. KBL § 28, stk. 1.[26] Hvorimod i et forbrugerkøb må det vurderes, om forsinkelsen er væsentlig, jf. KBL § 28, stk. 1, 2. pkt.[26]

Købsretlige loveRediger

De køberetlige love omfatter selvfølgelig KBL.[27] Hertil kommer en række andre love: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)[28] og Aftaleloven[29] samt Anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven.[30] Desuden er der betalingsloven[31] og deponeringsloven[32] og forbrugeraftaleloven[33] samt forbrugerklageloven[34] og forældelsesloven[35] og gældsbrevsloven[36] og lov om kapitalmarkeder[37] og kreditaftaleloven[38] og luftfartsloven[39] og markedsføringsloven[40] og produktansvarsloven[41] og renteloven[42] og retsplejeloven[43] og tilbudsloven[44] og udbudsloven[45] samt lov om løsørekøb.[46]

Hertil kommer Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.[47] samt CISG, International Købelov[48] og Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven)[49] og sågar Danske Lov (1683).[50] Endelig er der også søloven[51] og tinglysningsloven[52] samt varemærkeloven[53] og værgemålsloven.[54] Hertil kommer kontraktskonventionsloven[55] og ejerlejlighedsloven[56] og erstatningsansvarsloven[57] og lejeloven[58] samt lov om forretningshemmeligheder[59] og forsikringsaftaleloven[60] og konkursloven[61] samt lov om fremtidsfuldmagter.[62]

LitteraturRediger

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

 1. ^ køberet — Den Danske Ordbog
 2. ^ Køberet | Læs om din ret til beskyttelse i køberetslige sager | Advokater
 3. ^ køberet | lex.dk – Den Store Danske
 4. ^ side 15 i Nis Jul Clausen & Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard: Købsretten. 9. udgave. 2022. Karnov Group. ISBN 9788761943149
 5. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon. Gyldendal. (år 2000) 16. bind, side 147, 3. spalte. [[Speciel:ISBN-søgning/87-7789-034-5|ISBN 87-7789-034-5]]
 6. ^ handelskøb | lex.dk – Den Store Danske
 7. ^ forbrugerkøb | lex.dk – Den Store Danske
 8. ^ civilkøb | lex.dk – Den Store Danske
 9. ^ side 63 i Nis Jul Clausen & Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard: Købsretten. 9. udgave. 2022. Karnov Group. ISBN 9788761943149
 10. ^ afhentningskøb | lex.dk – Den Store Danske
 11. ^ Side 58 i Nis Jul Clausen & Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard: Købsretten. 9. udgave. 2022. Karnov Group. ISBN 9788761943149
 12. ^ forsendelseskøb | lex.dk – Den Store Danske
 13. ^ Sælgers forpligtelser - Creative thinking ‖ Rational acting ‖ Clever solutions
 14. ^ Købeloven Forklaret - Forklaret på en simpel måde - Allemands Jura
 15. ^ a b G.A.3.2.2.1.3.6.2.2 Udlæg i forbindelse med køb - Skat.dk
 16. ^ omlevering | lex.dk – Den Store Danske
 17. ^ Købeloven – Hvad er købeloven? – Legal Desk
 18. ^ siderne 42-43 i Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser. 3. udgave. 2010. ISBN 978-87-619-2852-8
 19. ^ Når du som virksomhed handler med andre virksomheder - http://www.ivsr.dk
 20. ^ naturalopfyldelse | lex.dk – Den Store Danske
 21. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 9. oktober 2022. Hentet 9. oktober 2022.
 22. ^ https://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/rettid/2012/afh29-2012.pdf
 23. ^ a b https://kromannreumert.com/sites/kromannreumert.com/files/media/document/Kompedie%20-%20K%C3%B8beret%20-%202021.pdf
 24. ^ Købers misligholdelse - Creative thinking ‖ Rational acting ‖ Clever solutions
 25. ^ Sælgers misligholdelse - Creative thinking ‖ Rational acting ‖ Clever solutions
 26. ^ a b c Retsinformation
 27. ^ Få hjælp og vejledning til at drive virksomhed | Virksomhedsguiden.dk
 28. ^ Retsinformation
 29. ^ Retsinformation
 30. ^ Retsinformation
 31. ^ Retsinformation
 32. ^ Retsinformation
 33. ^ Retsinformation
 34. ^ Retsinformation
 35. ^ Retsinformation
 36. ^ Retsinformation
 37. ^ Retsinformation
 38. ^ Retsinformation
 39. ^ Retsinformation
 40. ^ Retsinformation
 41. ^ Retsinformation
 42. ^ Retsinformation
 43. ^ Retsinformation
 44. ^ Retsinformation
 45. ^ Retsinformation
 46. ^ eLov - Lovvalgsloven - Lov om, hvilket lands retsregler der skal anvende
 47. ^ Retsinformation
 48. ^ Retsinformation
 49. ^ Retsinformation
 50. ^ Retsinformation
 51. ^ Retsinformation
 52. ^ Retsinformation
 53. ^ Retsinformation
 54. ^ Retsinformation
 55. ^ Retsinformation
 56. ^ Retsinformation
 57. ^ Retsinformation
 58. ^ Retsinformation
 59. ^ Retsinformation
 60. ^ Retsinformation
 61. ^ Retsinformation
 62. ^ Retsinformation
 63. ^ Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen Beføjelser. 3. udgave. 2010. ISBN 978-87-619-2852-8
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.