Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsordning, hvor det opsparede beløb udbetales på én gang ved udløb. I dag er udløb for en kapitalpension 60 år, men der er forslag på vej i Folketinget om at hæve denne grænse til f.eks. 62 år. En kapitalpension kan oprettes af alle over 18 år, der ikke er fyldt 60 år.

En kapitalpension kan fra 1. januar 2013 ikke fradrages. Ved udløb skal der betales en afgift til staten på 40%. Højeste årlige indbetaling på en kapitalpension er 43.100 (2007). Ved ophævelse af kapitalpensionen inden 60 år, skal der betales en afgift til staten på 60% plus omkostninger til pensionsselskab/forsikringsselskab/pengeinstitut. Hvis du bliver invalid inden du fylder 60 år, kan du få din kapitalpension udbetalt mod den normale afgift på 40%.

Indbetalingerne på en kapitalpension skal kunne indeholdes i den personlige indkomst.