Katedralskole

Katedralskole er oprindelig en skole knyttet til en domkirke og/eller bispesæde. Tidligere blev de også kaldt domskoler eller kapitelskoler.

De øverste klasser i katedralskolen havde oprindelig til opgave at uddanne kommende præster.

I Danmark findes der i dag katedralskoler i Aalborg, Aarhus, Haderslev, Nykøbing Falster, Odense, Ribe, Roskilde og Viborg. Der findes ikke katedralskoler i Helsingør og København, da bispesæderne knyttet til disse byer først blev etableret i henholdsvis 1961 og 1922.

Grunden til at der findes en katedralskole i Nykøbing Falster og ikke i Maribo, hvor domkirken ligger, er det store franciskanerkloster, som etableredes i middelalderen i Nykøbing Falster. I 1498 etableredes en katedralskole i tilknytning til klosteret.

Efter Reformationen i 1536 blev katedralskolerne til statslige latinskoler og fra 1903 til gymnasieskoler. Da amterne overtog statens gymnasier ved reformen i 1986, fik katedralskolerne lov til at beholde deres oprindelige navne.

Se ogsåRediger