Kategoridiskussion:Counties i USA

Aktive diskussioner

Denne kategoris emne er tydeligvis ikke amter, men counties. --Palnatoke (diskussion) 3. feb 2014, 22:40 (CET)

Flytteforslag: Kategori:Amter i USA

Se evt. på Wikipedia:Flytteforslag

Jeg foreslår at vi holder op med at kalde amerikanske counties for amter. Det er en praksis, som var problematisk allerede dengang, vi havde amter i Danmark, så i dag er den både forkert og håbløst forældet. Jeg foreslår at vi bruger Kategori:Counties i USA i stedet. At Alaska og Louisiana så bruger boroughs og parishes er en undtagelse, som det også kan ses på engelsk Wikipedia. --Palnatoke (diskussion) 23. feb 2014, 09:09 (CET)

  •   Flyt Enig. Et amt var en veldefineret enhed i Danmark, der havde en række veldefinerede opgaver (som de fleste i øvrigt snart har glemt). Et dansk amt har intet til fælles med et amerikansk county - bortset fra at begge er administrative enheder, der har et givent territorium, som de administrerer. Da de administrative opgaver imidlertid er (var) væsentligt forskellige, er det vildledende at forsøge at oversætte begrebet 'county' til det danske amt. Pugilist (diskussion) 23. feb 2014, 10:56 (CET)
Tilføjelse: Vi kalder heller ikke svenske län, Japans præfekturer, tyske landkreis og Frankrigs uendelig mange administrative enheder for amter. Der er ikke nogen grund til, at vi lige præcis for USA vælger at sidestille en bestemt enhed med et dansk amt.
  •   Flyt - Jeg er enig i, at det virker en smule kunstigt at bruge 'amt' om en administrativ enhed i USA, selv om den også, som de danske amter, er et mellemniveau i forhold til stat og kommune. Jeg synes også, det spiller ind, at engelske betegnelser er relativt lette at forstå for de fleste danskere. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. feb 2014, 11:43 (CET)
  •   Flyt - Jeg er enig i, at betegnelsen amt er misvisende, da tanken nemt går i retning af meget store administrative enheder, mens et county kan variere meget i størrelse. --Urbandweller (diskussion) 23. feb 2014, 12:08 (CET)
  •   Kommentar Hvis vi vælger at kalde dem for counties, så må formålet være at få et mere præcist sprog. Det må så også indebære, at vi kalder dem for parishes i Louisiana og boroughs i Alaska. Hvis vi vælger fortsat at oversætte til amt, så må formålet være at gøre det mere læsevenligt. Da amt her blot vil være et dansk ord for et administrativt mellemled og altså ingen speciel vinkling til et danske forhold. De fleste danskere er gode til at læse engelsk, men ikke altid specielt gode til at forstå hvad de læser, dvs. at der hvis vi kalder dem for counties skal en lille forklaring på. Men hvor går grænsen, når det er et sprog danskerne er mindre gode til fx koreansk, hvor jeg har oprettet det første koreanske amt Pyeongchang på koreansk kaldes det "eup". Skal vi så kalde det for eup'er for at sikre det præcise sprog eller skal vi oversætte til amt for at gøre det læsevenligt? --Patchfinder (diskussion) 25. feb 2014, 09:49 (CET)
Ifølge artikel Amt, er et amt en administrativ enhed, der er kendt i Danmark, Island, Norge, Grøndland, Færøerne og dele af Tyskland. Nogenlunde tilsvarende i DSD. Amt har været en enhed mellem kommuner og stat, men er ikke defineret som et "mellem-adminstrativt-niveau". Jeg mener, at betegnelsen "eup" for en koreansk administrativ enhed må være den korrekte betegnelse. Pugilist (diskussion) 25. feb 2014, 10:18 (CET)
Min pointe er at amtet, som det kendes fra dansk historie, har haft en forholdsvis specifik række opgaver, og hvis ikke der er tale om en enhed med stort set de samme opgaver, er det misvisende at kalde enheden for et amt. Og så bliver det bare værre af at amtet er afskaffet i Danmark. --Palnatoke (diskussion) 25. feb 2014, 11:41 (CET)
Ok, min pointe er at amternes opgaver har været meget forskellige, fordi de har eksisteret fra 1662 til 2007, hvorfor jeg ikke tillægger ordet amt den samme faste betydning. At amterne nu er afskaffet i Danmark, kan godt gå hen og få stor betydning i sproget. Hvis folk husker amterne, som sidst vi havde dem i Danmark vil det være problematisk. Især det sidste argument, betyder nok, at jeg nok bakker op om forslaget. Men forstår jeg det vel så betyder det også, at der er subnationale enheder i flere andre lande i Kategori:Amter, der bør navngives noget andet, det gælder for Estland, Litauen og Kina. --Patchfinder (diskussion) 25. feb 2014, 13:22 (CET)
Kategorierne for Louisiana og Alaska bør naturligvis hedde det, der er relevant der (ja, det var en fejl at kalde den alaskanske kategori for noget med counties), men stadig være underkategorier til en samlet amerikansk kategori med counties, og så skal der naturligvis være en tekst, der forklarer at det er sådan, det hænger sammen. --Palnatoke (diskussion) 25. feb 2014, 13:37 (CET)
  •   Flyt - Det ser ud til at mine tvivlsovervejelser vedrørende forslaget mest var begrundet i forskellige opfattelser af betydningen af ordet amt. Eftersom min opfattelse af ordet nok strider mod den mest gængse, så bakker jeg nu op om flytteforslaget. Det spiller også ind, at der oprettes andre underkategorier for delstaterne Louisiana og Alaska. --Patchfinder (diskussion) 1. mar 2014, 10:31 (CET)

Det ser ud til at konklusionen bliver at overføre indholdet i Kategori:Amter i Louisiana til Kategori:Parishes i Louisiana, indholdet i Kategori:Counties i Alaska til Kategori:Boroughs i Alaska, og indholdet i Kategori:Amter i USA til Kategori:Counties i USA. Hvad andre lande angår, så lad os få nogle konkrete forslag. --Palnatoke (diskussion) 1. mar 2014, 11:00 (CET)

Nogle er det ikke nogen oplagt linje på det. Men normalt oversætter vi til kommuner fra fx gemeinde, municipalities o.lign., men det giver normalt ikke problemer, selvom vores kommuner efterhånden er vokset ud fra den betegnelse (men det er en anden sag). Provinser og regioner er lettere at oversætte... Men det kunne være en ide at kigge på en:List of terms for administrative divisions.. --Steen Th (diskussion) 1. mar 2014, 11:22 (CET)
 Konklusion:
Indholdet i Kategori:Amter i Louisiana overføres til Kategori:Parishes i Louisiana, indholdet i Kategori:Counties i Alaska overføres til Kategori:Boroughs i Alaska, og indholdet i Kategori:Amter i USA overføres til Kategori:Counties i USA. --Palnatoke (diskussion) 18. mar 2014, 15:21 (CET)
Tilbage til siden »Counties i USA«.