Kirker i Viborg Amt

Wikimedia liste

Viborg Amt var et amt før Kommunalreformen i 1970.

Viborg Amt bestod af tolv herreder:

Fjends Herred redigér

Harre Herred redigér

Hids Herred redigér

Hindborg Herred redigér

Houlbjerg Herred redigér

Lysgård Herred redigér

Middelsom Herred redigér

Nørlyng Herred redigér

Nørre Herred redigér

Rinds Herred redigér

Rødding Herred redigér

Sønderlyng Herred redigér

Efter Kommunalreformen i 1970 blev Viborg Amt delt mellem Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt.