Kongen af Jerusalem[1] var den øverste hersker over Kongeriget Jerusalem, korsfarerstaten, der blev grundlagt af kristne fyrster i 1099, efter at Jerusalem var blevet indtaget under Det 1. korstog.

Godfred af Bouillon, den første hersker over Kongeriget Jerusalem, afviste selv kongetitlen og valgte i stedet titlen "Forsvarer af Den hellige grav". Således blev titlen konge kun introduceret for hans efterfølger, Kong Balduin 1. i 1100. Byen Jerusalem blev tabt i 1187, men Kongeriget Jerusalem overlevede og flyttede sin hovedstad til Akko i 1191. Byen Jerusalem blev generobret under Det 6. korstog i 1229–39 og 1241–44. Kongeriget Jerusalem blev endelig opløst efter Akkos fald og afslutningen på korstogene til Det Hellige Land i 1291.

Efter at korsfarerstaterne var ophørt med at eksistere, blev der gjort krav på titlen som Konge af Jerusalem af en række europæiske fyrsteslægter, der nedstammede fra Kongerne af Cypern eller Kongerne af Napoli. Den (rent ceremonielle) titel Konge af Jerusalem bruges i øjeblikket af Felipe 6. af Spanien. Otto von Habsburg gjorde krav som Huset Habsburgs prætendent og ligeledes gjorde kongerne af Italien indtil 1946.

Kongerne af Jerusalem (1099–1291) redigér

Kongeriget Jerusalem havde sin oprindelse i Det 1. korstog , da Godfred fra Bouillon, efter at have nægtet en krone og kongetitlen "med erklæringen om, at han aldrig ville bære en krone af guld, når hans Frelser havde båret en tornekrone",[2] tog titlen Advocatus Sancti Sepulchri (beskytter af Den hellige grav) i 1099 og blev indsat som hersker over Jerusalem i Fødselskirken i Betlehem.

Året efter døde Godfred. Hans bror Balduin 1. var den første, der brugte titlen konge og den første, der blev kronet til konge i selve Gravkirken i Jerusalem.

Kongeembedet i Jerusalem var delvist et valgmonarki og delvist arveligt. På sit højeste i midten af det 12. århundrede var der i kongeriget en kongelig familie og en relativ klar arvefølge. Ikke desto mindre blev kongen valgt eller i det mindste anerkendt af "Haute Cour" (Høje hof), kongerigets feudalråd. Her blev kongen betragtet som en "primus inter pares" (den først blandt ligemænd), og i hans fravær blev hans pligter udført af hans seneschal.

Paladset opført til kongerne af Jerusalem, der blev brugt fra 1160'erne og fremefter, lå syd for Jerusalems citadel.[3] Kongeriget Jerusalem indførte franske feudale strukturer til Levanten. Kongen havde personligt flere len indføjet i det kongelige domæne, der varierede fra konge til konge. Han var også ansvarlig for at led kongeriget i kamp, skønt denne pligt kunne overføres til en konstabel.

Mens flere moderne europæiske stater bevægede sig mod centraliserede monarkier, mistede kongen af Jerusalem mere og mere magt til de stærkeste af hans baroner. Dette skyldtes delvist mange af kongernes unge alder og hyppigheden af regenter fra adelsmændenes rækker.

Efter Jerusalems fald i 1187 blev kongerigets hovedstad flyttet til Akko, hvor den forblev indtil 1291, dog foregik kroningerne i Tyrus .

I denne periode var kongeembedet ofte bare en formel titel, som blev holdt af en europæisk hersker, der aldrig faktisk boede i Akko. Da den unge Konrad 3. var konge og boede i Sydtyskland, gjorde hans fars grandfætter, Hugo af Brienne, krav på regentskabet over Kongeriget Jerusalem og indirekte hans plads i arven. Kravet blev fremsat i 1264 som den ældste efterkommer og retmæssig arving efter hans oldemor Dronning Isabella 1., hendes næstældste datter Alix af Champagne, hvis ældste datter var Hugos mor. Men han blev forbigået af Haute Cour til fordel for hans fætter, Hugo af Antiochia, den fremtidige Hugo 3. af Cypern og Hugo 1. af Jerusalem.

Efter at Konrad 3. var blevet henrettet af Karl 1. af Sicilien i 1268 blev kongeriget holdt af Lusignan-slægten, som samtidig var konger af Cypern. Imidlertid købte Karl 1. af Sicilien rettighederne fra en af kongerigets arvinger i 1277.

I det år sendte han Roger af Sanseverino til østpå som sin forvalter. Roger indtog Akko og opnåede en tvungen hyldest fra baronerne. Roger blev tilbagekaldt i 1282 på grund af Den sicilianske vesper og efterlod Odo Poilechien i hans sted for at regere. Hans ressourcer og autoritet var minimal, og han blev afsat af Henrik 2. af Cypern, da han ankom fra Cypern til sin kroning som konge af Jerusalem.

Akko blev erobret af Mamelukkerne i 1291, hvilket gjorde en ende på korsfarernes tilstedeværelse på fastlandet.

Huset Boulogne (1099–1118) redigér

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Godfred
(Beskytter af Hellig Grav, men ikke konge)[2]
1099-1100
  ca. 1060
Boulogne-sur-Mer, Frankrig eller Baisy, Brabant

Søn af Eustace 2., greve af Boulogne og Ida af Lorraine

aldrig gift 18. juli 1100
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem
Ca. 40 år
Balduin 1.
1100-1118
  ca. 1058
Lorraine, Frankrig

Søn af Eustace 2., greve af Boulogne og Ida af Lorraine
Godehilde de Toeni
Ingen børn

Arda af Armenien
1097
Ingen børn

Adelaide del Vasto

1112

Ingen børn

2. april 1118
Al-Arish, Egypten
Ca. 60 år

Huset Rethel (1118–1153) redigér

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Balduin 2.
1118-1131
  ??
Frankrig

Søn af Hugo 1., greve af Rethel og Melisende af Montlhéry
Morphia de Melitene
1101
Fire døtre
21. august 1131
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem
Melisende
1131-1153
med Fulko indtil 1143
med Balduin 3. fra 1143
  1105
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem

Datter af Balduin 2. og Morphia de Melitene

Fulko 5., greve af Anjou
2. juni 1129
2 sønner
11. september 1161
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem

56 år

Huset Anjou (1153–1205) redigér

I 1127 Fulko 5., greve af Anjou en ambassade fra Kong Balduin 2. af Jerusalem. Balduin 2. havde ingen mandlige arvinger, men havde allerede udpeget sin datter Melisende til at efterfølge ham. Balduin 2. ville beskytte sin datters arv ved at gifte hende bort til en magtfuld herre. Fulko var en velhavende korsfarer og erfaren hærleder og en enkemand. Hans erfaring fra slagmarken ville være uvurderlig for en grænsestat, der altid var i krig.

Fulko holdt dog fast på at opnå bedre vilkår end blot dronningens prinsgemal. Han ville være konge sammen med Melisende. Taget Fulkos formue og militære bedrifter i betragtning indvilligede Balduin 2. Fulko gjorde derefter afkald på sine titler til fordel for sin søn Godfred og sejlede afsted for at blive konge af Jerusalem, og han giftede sig med Melisende den 2. juni 1129. Senere styrkede Balduin 2. Melisendes position i kongeriget ved at gøre hende til den eneste værge for hendes søn med Fulko, Balduin 3., født i 1130.

Fulko og Melisende blev fælles herskere over Jerusalem i 1131 efter Balduin 2.'s død. Fra starten overtog Fulko alene regeringsstyret og ekskluderede helt Melisende. Han foretrak landsmænd fra Anjou frem for den oprindelige adel. De andre korsfarerstater mod nord frygtede, at Fulko ville forsøge at pålægge Jerusalems overherredømme over dem, som Balduin 2. havde gjort, men da Fulko var langt mindre magtfuld end sin afdøde svigerfar, afviste de nordlige stater hans myndighed.

 
Fulkos død, som afbildet i MS af Vilhelm af Tyrus' Historia og Old French Continuation, malet i Akko, 13. årh. Bib. Nat. Française .

Også i Jerusalem blev Fulko hadet af den anden generation af kristne i Jerusalem, der var vokset op der efter Det 1. korstog. Disse "indfødte" fokuserede på Melisendes fætter, den populære Hugo 2. af Le Puiset, greve af Jaffa, der var hengiven loyal overfor dronningen. Fulko så Hugo som en rival, og i 1134, for at skade Hugo, anklagede han ham for utroskab med Melisende. Hugo gjorde oprør i protest og sluttede sig til Jaffa ved at alliere sig med muslimerne i Ashkelon. Han var i stand til at besejre den hær, der blev sendt mod ham af Fulko, men denne situation var ikke holdbar. Jerusalems katolske patriark greb ind i konflikten, måske efter anmodning fra Melisende. Fulko gik med til en fred, og Hugo blev udvist fra kongeriget i tre år, en lempelig straf.

Der blev imidlertid forsøgt et attentat på Hugo. Fulko eller hans støtter blev almindeligt set som ansvarlige, skønt direkte beviser aldrig er dukket op. Skandalen var alt hvad, der skulle til for, at dronningens parti skulle overtage regeringsmagten i det, der var et paladskup. Forfatter og historiker Bernard Hamilton skrev, at Fulkos støtter "gik rundt i frygt for deres liv" i paladset. Den samtidige krønikeskriver og historiker Vilhelm af Tyrus skrev om Fulko "han forsøgte aldrig at tage initiativet, selv ikke i trivielle anliggender, uden (Melisendes) samtykke". Resultatet var, at Melisende havde den direkte og ubestridelige kontrol over regeringen fra 1136 og frem. På et tidspunkt før 1136 havde Fulko forsonet sig med sin hustru og en anden søn, Amalrik blev født.

I 1143, mens kongen og dronningen var på ferie i Akko, blev Fulko dræbt i en jagtulykke. Hans hest snublede, faldt, og Fulkos kranium blev knust af sadlen, "og hans hjernemasse sprøjtede ud fra både ører og næsebor", som Vilhelm af Tyrus beskriver. Han blev ført tilbage til Akko, hvor han lå bevidstløs i tre dage, før han døde. Han blev begravet i Gravkirken i Jerusalem. Selvom deres ægteskab begyndte i konflikt, sørgede Melisende for ham både privat såvel som offentligt. Fulko blev overlevet af sin søn Godfred af Anjou fra hans første ægteskab, og Balduin 3. og Amalrik 1. med Melisende.

Balduin 3. besteg tronen med sin mor som medregent i 1143. Hans tidlige regeringstid blev præget af skænderier med sin mor over kontrollen over Jerusalem indtil 1153, da han personligt overtog styret. Han døde i 1163 uden arvinger, og kongeriget blev arvet af hans bror, Amalrik 1., skønt der var en vis modstand blandt adelen til Amalriks hustru Agnes. De var villige til at acceptere ægteskabet i 1157, da Balduin 3. stadig var i stand til at få en arving, men nu nægtede "Haute Cour" at anerkende Amalrik som konge, medmindre hans ægteskab med Agnes blev annulleret. Fjendtligheden mod Agnes er nok blevet overdrevet af krønikeskriveren Vilhelm af Tyrus, som hun havde forhindret i at blive den katolske patriark af Jerusalem årtier senere, samt af Vilhelms efterfølgere som Ernoul, der insinuerer en ringeagt af hendes moralske karakter: "bil telle n'est que roine doie iestre di si haute cite comme de Jherusalem" ("der skulle ikke være en sådan dronning for en så hellig by som Jerusalem").

Ikke desto mindre var blodsslægtskabet nok til modstanden. Amalrik accepterede og besteg tronen uden en hustru, skønt Agnes fortsatte med at have titlen grevinde af Jaffa og Ascalon og modtog en pension fra dette lens indkomst. Kirken bestemte, at Amalrik og Agnes' børn var legitime og bevarede deres plads i arvefølgen. Gennem sine børn havde Agnes stor indflydelse i Jerusalem i næsten 20 år. Almarik blev efterfulgt af sin søn med Agnes, Balduin 4.

 
Brylluppet mellem Amalrik 1. af Jerusalem og Maria Komnene i Tyrus

Almariks hustruer var Agnes af Courtenay, nu gift med Rainald Garnier, og Maria Komnene, enkedronningen, der havde giftet sig med Balian af Ibelin i 1177. Hans datter med Agnes, Sibylla, var allerede voksen, mor til en søn og var tydeligvis i en stærk position til at efterfølge sin bror, men Marias datter Isabella havde støtte fra sin stedfars familie Ibelinerne.

 
Vilhelm af Tyrus opdager Balduins første symptomer på spedalskhed (MS af Estoire d'Eracle (fransk oversættelse af Vilhelm af Tyrus Historia )), malet i Frankrig, 1250'erne. British Library, London.)

I 1179 begyndte Balduin at planlægge at gifte Sibylla med Hugo 3. af Burgund, men i foråret 1180 var dette stadig uløst. Raymond 3. af Tripoli forsøgte et kup og begyndte at marchere mod Jerusalem med Bohemund 3. af Antiochia for at tvinge kongen til at gifte hans søster til en lokal kandidat efter eget valg, sandsynligvis Balduin af Ibelin, Balians ældre bror. For at imødegå dette arrangerede kongen hurtigt et ægteskab med Guy af Lusignan, yngre bror til Amalrik, rigets konstabel. Et udenlandsk match var essentielt for at muliggøre ekstern militær hjælp til kongeriget. Med den nye franske konge Filip 2. som mindreårig, var Guys status som vasal til den franske konge og Sibyllas fætter Henrik 2. af England, som skyldte paven en pilgrimsrejse som straf, var nyttig.

I 1182 udnævnte Balduin 4., der stadig mere var ud at stand til at regere på grund af sin spedalskhed, Guy til bailli (forvalter). Raymond af Tripoli bestred dette, men da Guy mistede Balduins gunst året efter, blev han genudnævnt til bailli og fik overladt Beirut. Balduin indgik en aftale med Raymond og "Haute Cour" om at gøre Balduin af Montferrat, Sibyllas søn fra hendes første ægteskab, til hans arving, før Sibylla og Guy. Barnet blev kronet som medkonge som Balduin 5. i 1183 i en ceremoni ledet af Raymond. Det blev aftalt, at hvis drengen døde som mindreårig, ville regentskabet overgå til "de mest retmæssige arvinger", indtil hans frænder, Kongerne af England og Frankrig, Frederik 1., den tysk-romerske kejser og paven var i stand til at afgøre kravene fra Sibylla og Isabella. Disse "mest retmæssige arvinger" blev ikke udpeget.

Balduin 4. døde i foråret 1185 og blev efterfulgt af hans nevø. Raymond var bailli, men han havde overgivet Balduin 5.'s personlige formynderskab til Joscelin 3. af Edessa, hans grandonkel på sin moders side, idet han hævdede, at han ikke ønskede at tiltrække sig mistanke, hvis barnet, der ikke synes at have været stærkt, skulle dø. Balduin 5. døde i løbet af sommeren 1186 i Akko. Ingen af parterne fulgte Balduin 4.'s vilje.

Efter begravelsen fik Joscelin udnævnt Sibylla til hendes brors efterfølger, dog skulle hun acceptere at blive skilt fra Guy, ligesom hendes far havde skilt sig fra hendes mor, med en garanti om, at hun ville få lov til at vælge en ny prinsgemal. Efter hun var blevet kronet, kronede hun straks Guy. I mellemtiden var Raymond rejst til Nablus, Balians og Marias hjemmet til, og tilkaldt alle de adelige, der var loyale over for prinsesse Isabella og Ibelinerne. Raymond ønskede i stedet at få hende og hendes mand Humfried 4. af Toron kronet. Humfried, hvis stedfar Renaud af Châtillon var en nær støtte til Guy, forlod ham imidlertid og svor sin trofasthed over for Guy og Sibylla.

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Fulko
1131–1143
med Melisende
  1089/1092
Angers, Frankrig

Søn af Fulko 4. af Anjou og Bertrade de Montfort

Ermengarde af Maine
1109
4 børn

Melisende af Jerusalem
2. juni 1129
2 sønner
13. november 1143
Akko, Kongeriget Jerusalem
Ca. 52 år
Balduin 3.
1143–1163
med Melisende indtil 1153
  1130


Søn af Fulko af Jerusalem og Melisende af Jerusalem

Theodora Komnene1158
Ingen børn
10. februar 1163
Beirut, Kongeriget Jerusalem
33 år
Amalrik 1.
1163–1174
  1136

Søn af Fulko af Jerusalem og Melisende af Jerusalem

Agnes af Courtenay
1157
3 børn
Maria Komnene
29. august 1167
2 børn
11. juli 1174
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem
38 år
Balduin 4. den Spedalske
1174–1185
med Balduin 5. fra 1183
  1161
Jerusalem

Søn af Amalrik 1. af Jerusalem og Agnes af Courtenay
Aldrig gift 16. marts 1185
Jerusalem, Kongeriget Jerusalem
24 år
Balduin 5.
1183–1186
med Balduin 4. indtil 1185
  1177

Søn af Vilhelm af Montferrat og Sibylla af Jerusalem
Aldrig gift August 1186
Akko,

Kongeriget Jerusalem
9 år

Sibylla
1186–1190
with Guy
  ca. 1157

Datter af Amalrik 1. af Jerusalem og Agnes af Courtenay
Vilhelm af Montferrat, greve af Jaffa og Ashkelon
1176
En søn

Guy af Lusignan
April 1180
2 døtre
25. juli (sandsynligvis), 1190
Akko, Kongeriget Jerusalem
Ca. 40 år
Guy af Lusignan
1186–1190/1192
med Sibylla indtil 1190
  ca. 1150 or 1159/1160

Søn af Hugo 8. af Lusignan og Burgundia de Rançon
Sibylla af Jerusalem
April 1180
2 døtre
18. juli 1194
Nicosia, Cypern
Ca. 45 år
Isabella 1.
1190/1192-1205
med Konrad 1. indtil 1192
med Henrik 1. 1192–1197
med Amalrik 2. fra 1198
  1172
Nablus, Kongeriget Jerusalem

Datter af Amalrik 1. af Jerusalem og Maria Komnene
Humfried 4. af Toron
November 1183
Ingen børn

Konrad af Montferrat

24. november 1190
En datter

Henrik 2., greve af Champagne

6. maj 1192

3 døtre


Amalrik af Lusignan

Januar 1198

3 børn

5. april 1205
Akko, Kongeriget Jerusalem
Ca. 33 år
Konrad 1. af Montferrat
1190/1192–1192
med Isabella 1.
Midten af 1140'erne
Montferrat, Det tysk-romerske Rige

Søn af Vilhelm 5. af Montferrat and Judith af Babenberg
Ukendt kvinde
Før 1179
Ingen børn

Theodora Angelina
1186/1187
Ingen børn

Isabella 1. af Jerusalem
24. november 1190
En datter
28. april 1192 (myrdet)
Akko, Kongeriget Jerusalem
Midt i 40'erne
Henrik 1., greve af Champagne
1192–1197
med Isabella 1.
  29. juli 1166
Champagne, Frankrig

Søn af Henrik 1., greve af Champagne and Marie af Frankrig
Isabella 1. af Jerusalem
6. maj 1192
2 døtre
10. september 1197
Akko, Kongeriget Jerusalem
31 år
Amalrik 2. af Lusignan
1198–1205
med Isabella 1.
  ca. 1152

Søn af Hugo 8. af Lusignan og Burgundia de Rançon
Éschive af Ibelin
Før 29. oktober 1174
6 børn

Isabella 1. af Jerusalem
Januar 1198
3 børn
1. April 1205
Akko, Kongeriget Jerusalem
60 år

Husene Aleramiden og Brienne (1205–1228) redigér

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Maria
1205-1212
med Johan 1. fra 1210
  1192

Datter af Konrad af Montferrat og Isabella 1. af Jerusalem
Johan af Brienne
14. september 1210
En datter
1212
20 år
Johan 1.
1210-1212
med Maria
ca. 1170

Søn af Érard 2., greve af Brienne og Agnes de Montfaucon
Maria af Jerusalem
14. september 1210
En datter

Stephanie af Armenien

En søn

Berengaria af León

1224

4 børn

27. marts 1237
ca. 67 år
Isabella 2.
også kaldet
Yolande
1212-1228
med Frederik fra 1225
  1212

Datter af Johan af Brienne og Maria af Jerusalem
Frederik 2., tysk- romersk kejser
9. november 1225
2 børn
25. april 1228
Andria, Det tysk-romerske Rige
16 år
Frederik
1225-1228
med Isabella 2.
  1194

Søn af Henrik 6., tysk-romersk kejser og Konstance af Sicilien
Konstance af Aragonien
15. august 1209
En søn

Isabella 2. af Jerusalem

9. november 1225

2 børn


Isabella af England
15. juli 1235

4 børn

13. december 1250
Apulien,
Det tysk-romerske Rige
ca. 55 år

Huset Hohenstaufen (1228–1268) redigér

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Konrad 2.
1228-1254
  25. april 1228
Andria, Det tysk-romerske Rige

Søn af Frederik 2., tysk-romersk kejser og Isabella 2. af Jerusalem

Elisabeth af Bayern
1. september 1246
En søn
21. maj 1254
Lavello, Det tysk-romerske Rige
26 år
Konrad 3.
1254-1268
  25. marts 1252
Wolfstein Slot, Landshut, Bayern

Søn af Konrad 2. og Elisabeth af Bayern

Aldrig gift 29. oktober 1268
Castel dell'Ovo, Napoli
16 år

Huset Lusignan (1268–1291) redigér

Monark Billede Fødsel Ægteskab Død
Hugo
1268-1284
1235


Søn af Henrik af Antiokia og Isabella af Cypern,

et oldebarn af Isabella 1. af Jerusalem

Isabella af Ibelin
efter den 25. januar 1255
11 børn
24. marts 1284
Nicosia, Cypern
49 år
Johan 2.
1284-1285
- 1259/1267


Søn af Hugo og Isabella af Ibelin

Aldrig gift 20. maj 1285
Nicosia, Cypern
Enten 17 eller 26 år
Henrik 2.
1285-1324
kun af titel efter 1291
- 1271

Søn af Hugo og Isabella af Ibelin
Konstance af Sicilien
16. oktober 1317
Ingen børn
31. august 1324
Strovolos, Cypern
53 år gammel

Regenter redigér

Monarkenes hyppige fravær eller deres umyndighed krævede, at der mange gange gennem rigets historie måtte udnævnes regenter.

Regent Regent for Forhold til monarken Blev regent Regenskab sluttede
Eustace Grenier, Kongerigets konstabel Balduin 2. - 1123
Kongen blev holdt fanget af Artukiderne
1123
Hans død
Vilhelm 1. af Bures, prins af Galilæa - 1123
Kongen blev holdt fanget af Artukiderne
1124
Kongen vendte tilbage fra fangenskab
Dronning Melisende Balduin 3. Hans mor 1154
som kongens rådgiver
1161
Hendes død
Raymond 3., greve af Tripoli Balduin 4. Hans fætter 1174
Kongens formynderskab
1176
Kongen blev myndig
Guy af Lusignan Hans svoger 1182
Udnævnt af kongen pga. sin sygdom
1184
Afsat af kongen
Raymond 3., greve af Tripoli Balduin 5. Hans grandfætter 1185
Kongens formynderskab
1186
Kongens død
Johan af Ibelin Maria Hendes halvonkel 1205
Dronningens formynderskab
1210
Dronningen blev myndig
Kong Johan 1. Isabella 2. Hendes far 1212
Dronningens formynderskab
1225
Dronningen blev gift
Frederik 2., tysk-romersk kejser Konrad 2. Hans far 1228
Kongens formynderskab
1243
Kongen blev myndig
Alix af Champagne, dronning af Cypern Hans halvtante 1243
Kongens fravær
1246
Hendes død
Henrik 1. af Cypern Hans halvfætter; søn af Alix og Hugo 1. 1246
Kongens fravær
1253
Hans død
Plaisance af Antiochia, enkedronning af Cypern Hans halvkusine gennem ægteskab 1253
Kongens fravær/ formynderskab
1261
Hendes død
Konrad 3. Hans halv grandfætters hustru
Isabella af Lusignan Hans grandkusine, datter af Alix 1261
Kongens formynderskab
1264
Hendes død
Hugo af Antiochia Hans halvgrandfætter, søn af Isabella 1264
Kongens formynderskab
1268
Kongens død, besteg tronen

Slægtstræ redigér

     - Monark

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eustace 2., greve af Boulogne
ca. 1015 - ca. 1087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo 1., greve af Rethel
1040-1118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godfred
ca. 1060-1100
reg. 1099-1100
 
Godehilde de Toeni
 
Arda af Armenien
- efter 1116
 
Balduin 1.
ca. 1058-1118
reg. 1100-1118
 
Adelaide del Vasto
ca. 1075-1118
 
Balduin 2.
-1131
reg. 1118-1131
 
Morphia de Melitene
1126/27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fulko
1089/92-1143
reg. 1131-1143
 
Melisende
1105-1161
reg. 1131-1153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theodora Komnene
ca. 1145-?
 
Balduin 3.
1130-1163
reg. 1143-1163
 
Agnes af Courtenay
ca. 1136 - ca. 1184
 
Amalrik 1.
ca. 1136-1174
reg. 1163-1174
 
Maria Komnene
ca. 1154-1208/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilhelm af Montferrat
ca. 1142 - 1177
 
Sibylla
ca. 1157-1190
reg. 1186-1190
 
Guy af Lusignan
ca. 1150-1194
reg. 1186-1190/92
 
Balduin 4.
ca. 1161-1185
reg. 1174-1185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balduin 5.
ca. 1177-1186
reg. 1183-1186
 
 
Humfried 4. af Toron
ca. 1166-1198
 
Konrad 1.
-1192
reg. 1190-1192
 
 
 
Isabella 1.
ca. 1172-1205
reg. 1190/92-1205
 
 
 
Henrik 1.
1166-1197
reg. 1192-1197
 
Amalrik 2.
før 1155-1205
reg. 1197-1205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan 1.
ca. 1170-1237
reg. 1210-1225
 
Maria
1192-1212
reg. 1205-1212
 
 
 
Alix af Champagne
ca. 1193-1246
 
Hugo 1. af Cypern
1194/95-1218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederik
1194-1250
reg. 1225-1228
 
Isabella 2.
1212-1228
reg. 1212-1228
 
 
 
Henrik af Antiokia
f. 1198-1217,
d. 1276
 
Isabella af Cypern
ca. 1216-1264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth af Bayern
ca. 1227-1273
 
Konrad 2.
1228-1254
reg. 1228-1254
 
 
 
Isabella af Ibelin
1241-1324
 
Hugo
1235-1284
reg. 1268-1284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad 3.
1252-1268
reg. 1254-1268
 
 
 
 
 
Johan 2.
1259/67-1285
reg. 1284-1285
 
Henrik 2.
1271-1324
reg. 1285-1324
kun af navn efter 1291
 
Konstance af Sicilien
1304/06-1344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prætendenter til Kongeriget Jerusalem (1291 til i dag) redigér

Grundlaget for kravene redigér

I årenes løb har mange europæiske herskere gjort krav på at være de retmæssige arvinger ud fra disse krav. Ingen af disse prætendenter har imidlertid faktisk regeret over nogen del af kongeriget:

 • Grev Hugo af Brienne gjorde krav på regentskabet over Kongeriget Jerusalem, og indirekte, på sin plads i arvefølgen i 1264 som den ældste arving efter Alix af Jerusalem, anden datter af Dronning Isabella 1., og Hugo 1. af Cypern. Selvom Hugo var søn af deres ældste datter, valgte "Haute Cour" forbigå ham til fordel for hans fætter Hugo af Antiochia, den senere Hugo 3. af Cypern og Hugo 1. af Jerusalem. Brienne-kravet til Kongeriget Jerusalem fortsatte, men familien havde bagefter næsten ingen andel i anliggender i Outremer.
 • Efter Kongerigets ophør fortsatte Henrik 2. af Cypern med at anvende titlen Konge af Jerusalem. Efter hans død blev titlen overtaget af hans arvinger, kongerne på Cypern.
 • Titlen blev også vedvarende anvendt af de angevinske konger af Napoli, hvis grundlægger, Karl af Anjou, i 1277 havde købt et krav på tronen af Maria af Antiochia. Derefter blev dette krav til Kongeriget Jerusalem behandlet som underordnet til Napolis krone, der ofte skiftede hænder gennem testamente eller erobring snarere end direkte arv. Da Napoli var et len under paven, godkendte paven ofte titlen konge af Jerusalem såvel som af Napoli, og historien om disse krav er en del af Kongeriget Napolis historie.
 • Huset Lorraine arvede de angevinske kongers krav gennem Rene 2., søn af Ludvig 2. af Napoli og prætendent til den napolitanske trone. Efter Huset Lorraine blev fusioneret med Huset Habsburg gennem Frans 1. Stefans ægteskabet med Maria Theresia af Østrig, blev kravet arvet af Habsburgerne og forblev blandt deres titler som Østrigske Kejsere indtil 1918.

Potentielle prætendenter i dag redigér

Der er flere potentielle prætendenter til titlen i dag:

Forskellige kravs arvefølge redigér

Kursiv angiver personer, der ikke selv anvendte titlen konge af Jerusalem.

Cypriotiske prætendenter redigér

Huset Lusignan

Huset Savoyen : Savojardernes prætendenter, arvinger til Charlotte Huset Lusignan : Lusignan prætendenterne og kongerne af Cypern blev arvet i den mandlige linje:

Da Karl 2. af Savoyen døde, overgik Hertugdømmet Savoyen til hans grandonkel og arving Filip (bror til Amadeus 9. af Savoyen). Selvom det ikke lykkedes for Karl 2.'s søster Yolande Louise af Savoyen at arve Savoyen på grund af hendes køn, var hun arvingen efter hendes bror, og som sådan kan det betragtes som at havde arvet hans krav på Cypern og Jerusalem.

Hertugerne Savoyen fortsatte med at gøre krav på Jerusalem. For at undgå konflikter med kravene fra de store europæiske slægter som Habsburgerne og Bourbonerne, var Savojardernes krav skjult på listen over titler under "et cetera"[4][ <span title="This claim needs references to reliable sources. (November 2014)">nødvendigt citation</span> ]

Efterkommere af Filip 2. af Savoyen

House of Savoy :

Efterkommere af Amadeus 9. af Savoyen

Napolitanske prætendenter redigér

Maria af Antiochia gjorde krav på Jerusalems trone fra 1269 til 1277. Hun var datter af prins Bohemund 4. af Antiochia og hans anden hustru Melisende af Cypern. Melisende var den yngste datter af Isabella 1., dronning af Jerusalem og hendes fjerde mand, Amalrik 2. af Lusignan konge af Jerusalem og konge af Cypern.

Da Maria, på tidspunktet for Konrad 3.'s død, var det eneste levende barnebarn af Dronning Isabella, gjorde hun krav på tronen på grundlag af nært slægtsskab til kongerne af Jerusalem. Efter at hun var blvet afvist af "Haute Cour" rejste hun til Rom og solgte sine rettigheder, med pavelig velsignelse og godkendelse, til Karl af Anjou i 1277.

Derefter blev dette krav på Kongeriget Jerusalem også behandlet som underordnet til Napolis krone, der ofte skiftede hænder gennem testamente eller erobring snarere end direkte arv..

Huset Anjou-Sicilien

Huset Anjou-Sicilien: Ældre angevinske prætendenter: Huset Valois-Anjou: Yngre angevinske prætendenter:
Huset Anjou-Ungarn: Ældste angevinske prætendent:

Huset Valois-Anjou

 • René I 1434–1480. René 1. forenede kravene fra de yngre og ældre slægtsgrene. I 1441 blev kontrollen over Kongeriget Napoli imidlertid tabt til Alfons 5. af Aragonien, der også hævdede kongeriget Jerusalem derved.
Mens René i Bar blev efterfulgt af sit barnebarn René af Vaudemont, gjorde Renés nevø og mandlige arving Karl 4. af Anjou krav på kongerigerne Sicilien og Jerusalem, og han testamenterede dem derefter til sin fætter Ludvig 11. af Frankrig.

Aragonesiske prætendenter:

Angevinske Lorraine prætendenter : Huset Valois-Anjou

Huset Lorraine

Huset Habsburg-Lothringen

Franske prætendenter: Huset Valois-Anjou

 • Karl 4. 1480–1481, mandlig arving efter René, af navn konge af Jerusalem og Sicilien

Huset Valois

 • Ludvig 1481–1483, fætter, ved testamente
 • Karl 5. 1483–1498 — I 1494 gjorde Karl 8. af Frankrig krav på Kongerigerne Napoli og Jerusalem som oldebarn af Ludvig 2. af Anjou og iværksatte sin erobring. I 1495 havde han erobret Napoli og var blevet kronet til konge.

Huset Valois-Orléans

 • Ludvig 5. 1498–1515. Han fortsatte kravet, selvom han ikke var efterkommer af den napolitanske hovedlinje (han var en efterkommer af den ældste datter af Karl 2. af Napoli). Det lykkedes ham at erobre del af Napoli 1500–1504. Ingen andre franske konger ar anvendt titlen. .

Spanske Bourbon prætendeter:

Habsburgske prætendenter:

 • Karl 6. 1702–1740, der gjorde krav på de spanske besiddelser mod Filip 5.. Han gav afkald på Kongeriget Napoli i 1734 til en Bourbon prins, den senere Karl 3. af Spanien, og gav afkald på sine krav, men beholdt kravene på sine titler til Napoli og Jerusalem, mens han levede.

Begge Siciliers prætendenter:

Ældre linje:

Yngre linje:

Briennes krav redigér

 • Hugo af Brienne og hans arvinger repræsenterer de ældste arvinger til Kongeriget, skønt de aldrig gjorde krav igen efter, at Hugo var blevet afvist af "Haute Cour" . I 1672 blev Brienne og Cyperns arvefølge forenet med den til Jerusalems krone.

Andre historiske krav redigér

Se også redigér

Referencer redigér

 1. ^ Guy. 2012. Encyclopædia Britannica Online. Retrieved 27 August 2012, from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249989/Guy
 2. ^ a b Whitworth Porter (2013). A History of the Knights of Malta. Cambridge Library Collection - European History. Cambridge University Press. s. 18. ISBN 9781108066228. Hentet 20. maj 2014. Refusing the title of King and the diadem which were offered him, upon the plea that he would never wear a crown of gold where his Saviour had worn a crown of thorns, he modestly contented him with the title of Defender and Advocate of the Holy Sepulchre. {{cite book}}: Ekstern henvisning i |serie= (hjælp)
 3. ^ Adrian J. Boas. Jerusalem in the Time of the Crusades: Society, Landscape and Art in the Holy City under Frankish Rule. Pages 79-82. Routledge 2009. ISBN 9780415488754.
 4. ^ Scott, John Beldon (2003) Architecture for the shroud: relic and ritual in Turin, University of Chicago Press
 5. ^ Catalogue of additions to the manuscripts - British Museum. Dept. of Manuscripts - Google Libros. Books.google.es. Hentet 27. november 2012.
 6. ^ The ... history of the feats, gests, and prowesses of the chevalier Bayard ... - Jacques de Mailles - Google Libros. Books.google.es. Hentet 27. november 2012.
 7. ^ Dobenecker, Otto (1915). Margarete von Hohenstaufen, die Stammutter der Wettiner. I (1236-1265). Neuenhahn, Jena: Festschrift des Gymnasiums zur Erinnerung an die Erhebung des Herzogtums S.-Weimar zum Großherzogtum (= Beilage zum Jahresberichte des Großh. Gymnasiums in Jena).
 8. ^ "Friedrich der Freidige". Arkiveret fra originalen 2005-08-27.
 9. ^ Weir, Alison (1996). Britain's Royal Families: The Complete Genealogy (Revised ed.). London: Random House. s. 306-321. ISBN 978-0-7126-7448-5.