Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Løsørepant er en panteret i et løsøre.

Begrebet løsøre har ikke et nøje afgrænset indhold i retsanvendelsen. Følgende kan dog nævnes som værende løsøre (og dermed objekter for sikkerhedstillelse i form af løsørepantsætning):

  • Inventar
  • Produktionsmidler
  • Motorkøretøjer


Fast ejendom er altså ikke et løsøre, hvorfor der ikke kan være tale om, at man har løsørepant i fx et hus.

En skyldner kan give en kreditor pant i et løsøre som sikkerhed for, at han betaler en underliggende fordring.

Videre læsning redigér

Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761941565