Ladby kirkeruin

kirkegård i Næstved Kommune (164354)

Ladby kirkeruin er ruinen af en middelalderlig kirke i Ladby godt 5 km nordvest for Næstved. Den blev opført i 1100- eller 1200-tallet som en romansk kirke, og blev moderniseret i 1300-tallet i gotisk stil. Kirken blev taget ud af brug i 1560, da Herlufsholm Kirke og Herlufsholm Sogn blev oprettet. Dele af interiøret blev her flyttet til Herlufsholm af Herluf Trolle men intet er i dag bevaret. Siden forfaldt den, og byggematerialerne blev brugt bl.a. til at reparere kirken på Herlufsholm. Kirkegården blev fortsat brugt frem til midten af 1800-tallet.

Ladby kirkeruin set fra den lille parkeringsplads nedenfor

I 1921 blev ruinen fredet, og den er siden blevet restaureret i større eller mindre grad. Seneste er det sket i 2005-2006. Der vokser flere lægeurter på området.

Historie redigér

 
Fundament af ydermurene.

Ladby Kirke blev formentligt bygget i 1100-[1] eller 1200-tallet[2] i Ladby. Den blev opført i kampesten på en lille bakketop med udsigt over Susådalen.[1][3] Den blev bygget i romansk stil, der var karakteristisk for perioden.[4] Den var den ene af fire ødekirker i Næstved Kommune, hvoraf de andre ligger i Vridsløse, Arløse og Bøgesø.[3] Kirken var en del af det gods, som Peder Bodilsen i 1135 skænkede til Skovklosteret, da det blev oprettet,[3][5] men det tidligste skriftlige vidnesbyrd om kirkens eksistens stammer fra 1292, hvor den nævnes i et testamente.[1][3]

I 1300-tallet blev kirken moderniseret i gotisk stil. Den blev dog hverken forlænget eller fik et klokketårn, og tilsyneladende heller ikke et våbenhus.[3] i Roskildebispens Jordebog fra omkring 1370 står kirken optegnet i Flakkebjerg Herred.[5]

Kirken blev nedlagt i 1560 på kongeligt brev fra den 8. juli.[3][5][6] Dette skete i forbindelse med, at Herluf Trolle flyttede fra sin gård i Nordsjælland til Skovklostret ved Næstved, som han herefter omdøbte til Herlufsholm.[7] Her blev oprettet et nyt sogn, kaldet Herlufsholm Sogn, hvorfor kirken blev overflødiggjort.[3] Trolle flyttede interiøret og kirkeklokken til sit nye hjem, og benyttede det der.[2][5] Kirken blev herefter brugt som kapel, og kirkegården blev ligeledes anvendt.[1] Landsbyens beboere kunne blive begravet gratis her, hvorimod det kostede penge at blive begravet på kirkegården ved Herlufsholm.[3]

I 1700-tallet rev man en af murene i kirken ned, for at bruge byggematerialerne til at reparere kirken på Herlufsholm, hvilket fremgår af regnskabsbøgerne fra Herlufsholm Gods.[3] I 1701 rev man flere af murene delvist ned, for at bruge stenene til et nyt kapel på stedet. Her har man tilsyneladende anvendt nye tegl. Allerede i midten af 1700-tallet blev dette kapel også opgivet.[3] Fra 1738 er der skriftligt vidnesbyrd om, at kirken skulle være nedbrudt.[5]

 
Den ene af de to døre (mod nord).

Helt op 1861 brugte man kirkegården, der forsat var omgivet af et stendige, og i 1905 begravede man den sidste person her, efter dispensation til at bruge kirkegården.[3] I 1857 skrev historikeren Franziska Carlsen, at der omkring 1800 stadig stod mure af brændte sten på fundamentet, samt at hvælvingen i kirken ligeledes var bevaret.[1][3] Hun beskrev ligeledes at der lå glaserede gulvfliser med forskellige farver med blomster indridsede. De var antageligvis fremstillet i Næstved omkring 1575.[3]

I 1916 blev kirkeruinen opmålt af arkitekten K.V. Barfoed, og året efter af Christian Axel Jensen, der var historiker og museuminspektør på Nationalmuseet.[8] Ruinen blev fredet i 1921, hvor den var meget medtaget.[5] Ruinen er blevet restaureret flere gange siden.[3]

I 2003 udført Næstved Museum en mindre arkæologisk udgravning på stedet. Her blev der fundet gulvfliser i tegl fra 1300-tallet, og rester af et vindue fra middelalderen. Der blev også fundet mørtel, en enkelt knogle samt en mønt fra omkring 1800.[3][5]

I 2005-06 blev der foretaget en restuarering af Nationalmuseet for at bevare det tilbageværende fundament.[5] Her blev bl.a. fjernet nogle store træer som groede på ruinen, og stenen i fundamentet blev muret fast igen.[9][10]

Nogle gange hver sommer bliver der afholdt gudstjenester i kirkeruinen.[2][6]

Beskrivelse redigér

 
Kirkerummet set fra vest mod øst.

Kirken bestod af et skib og et kor.[3] Den var omkring 19 meter lang, og mellem 8,5 og 9 meter bred. Koret var 7 meter langt.[5] Den var bygget i romansk stil, og var opført i kvadersten og kampesten.[5] Arkæologer har også fundet tegn på, at der er brugt frådsten til visse detaljer. Fund på området viser både kridt- og teglsten, så disse har antageligvis også været brugt i bygningen.[3] Selv efter en modernisering i 1300-tallet blev den ikke udbygget, hvad er ellers var almindeligt.[3]

Der har været en indgang både mod nord og mod syd, og begge er bevaret.[3] Det tilbageværende fundement er omkring 1,25 meter bredt, og har kvadersten i 3-4 skifters højde.[5] Ingen genstande fra kirken er bevaret, selvom en fonkumme i Herlufsholm Kirke efter sigende skulle komme herfra.[3]

Der vokser flere lægeplanter som svaleurt, tvebo galdebær, almindelig hjertespand, martsviol, matrem, tandbæger.[11]

Referencer redigér

 1. ^ a b c d e Ladby Kirkeruin. Historisk Atlas. Hentet 21/7-2016
 2. ^ a b c Ladby kirkeruin. Fodsporet.dk. Hentet 21/7-2016
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Ladby Kirke på historiskatlas.dk - søg efter "Ladby Kirkeruin". Historisk Atlas. Hentet 21/6-2016
 4. ^ Ladby Statsskov Arkiveret 13. august 2016 hos Wayback Machine. Næstved Kommune. Hentet 21/6-2016
 5. ^ a b c d e f g h i j k Anlæg og datering. Kulturarvsstyrelsen. Hentet 21/7-2016
 6. ^ a b Ladby kirkeruin. VisitSydsjælland. Hentet 21/7-2016
 7. ^ Klosterkirke Arkiveret 17. august 2016 hos Wayback Machine. Herlufsholm. Hentet 21/7-2016
 8. ^ Kirke: Ladby Kirkeruin (Billede nr.50 af 50) Arkiveret 16. august 2016 hos Wayback Machine. Næstved Museumsforening. Hentet 21/7-2016
 9. ^ Kirke: Ladby Kirkeruin (Billede nr.6 af 50) Arkiveret 16. august 2016 hos Wayback Machine. Næstved Museumsforening. Hentet 21/7-2016
 10. ^ Kirke: Ladby Kirkeruin (Billede nr.48 af 50) Arkiveret 16. august 2016 hos Wayback Machine. Næstved Museumsforening. Hentet 21/7-2016
 11. ^ Gunderslevholm - Næstved. friluftsguiden.dk. Hentet 21/7-2016

Eksterne henvisninger redigér

55°15′38″N 11°43′32″Ø / 55.260488°N 11.725558°Ø / 55.260488; 11.725558