Landstingsmedlemmer valgt i 1951

Ved landstingsvalget den 10. april 1951 valgtes 28 medlemmer ud af de i alt 76 medlemmer af Landstinget, idet der kun var valg i 2. landstingskreds (Roskilde), 3. landstingskreds (Rønne) og 5. landstingskreds (Herning). I de øvrige landstingskredse fortsatte de ved landstingsvalget i 1947 valgte medlemmer.

De valgte medlemmer

redigér
Navn Parti
Jørgen Bjerg Venstre
Axel M. Bjerre Venstre
Holger Brodthagen Socialdemokratiet
Axel Christensen Det Radikale Venstre
Doris Christiansen Socialdemokratiet
M. Madsen Dons Socialdemokratiet
Per Federspiel Det Konservative Folkeparti
Einar P. Foss Det Konservative Folkeparti
S. Grue-Sørensen Venstre
Chr. Johan Hansen Socialdemokratiet
Sofie Hansen Socialdemokratiet
Jens Jensen Venstre
Johannes Jensen Venstre
Oluf Johansen Det Radikale Venstre
C. V. Knudsen Det Konservative Folkeparti
Aage Knudsen Socialdemokratiet
Alfred S. Kristensen Socialdemokratiet
Frederik Kristiansen Det Radikale Venstre
Johannes Larsen (Tune) Venstre
Johannes Larsen (Aakirkeby) Socialdemokratiet
O. H. Malchau Det Konservative Folkeparti
Jørgen Otsen Det Konservative Folkeparti
Anna Rasmussen Socialdemokratiet
Mads Siig Steffensen Retsforbundet
Holger K. Sørensen Det Konservative Folkeparti
Fr. Willumsen Socialdemokratiet
Nicoline Winther Venstre
N. Chr. Ælkær Socialdemokratiet

Øvrige medlemmer af Landstinget

redigér
Navn Parti
Ingefred Juul Andersen Venstre
O. Bouet Det Konservative Folkeparti
Alfred Bjørklund Socialdemokratiet
J. C. Elster Bonnichsen Det Konservative Folkeparti
C. E. Christiansen Socialdemokratiet
Ernst Christiansen Socialdemokratiet
A. Elmquist Venstre
N. Fledelius Socialdemokratiet
Grethe Mølbach Frederiksen Venstre
Kr. Fuglsang Venstre
Gudik Gudiksen Det Radikale Venstre
Hans Hansen Socialdemokratiet
Henry Hansen Socialdemokratiet
Ingeborg Hansen Socialdemokratiet
Severin Hansen Socialdemokratiet
H. Hauch Venstre
Halfdan Hendriksen Det Konservative Folkeparti
Lisbet Hindsgaul Det Konservative Folkeparti
Erik Jacobsen Socialdemokratiet
L. W. Jensen Venstre
Th. Jensen Socialdemokratiet
H. P. Johansen Socialdemokratiet
Johs. Kr. Johansen Socialdemokratiet
Jørgen Jørgensen Det Konservative Folkeparti
Melchior Kjeldsen Venstre
M. Chr. Korsgaard Det Konservative Folkeparti
H. M. Larsen Socialdemokratiet
Kaj Lindberg Socialdemokratiet
A. Moesgaard Venstre
Jørgen Møller Socialdemokratiet
Poul Niclasen Sambandsflokkurin
Chr. Nielsen Danmarks Kommunistiske Parti
N. P. Nielsen Socialdemokratiet
Søren Stegger Nielsen Venstre
N. Chr. Nielsen-Mann Venstre
Esther Malling Pedersen Venstre
Ch. Petersen Socialdemokratiet
P. Nielsen Petersen Det Radikale Venstre
Peder Jens Ravn Venstre
M. C. Schaumann Det Konservative Folkeparti
Astrid Skjoldbo Socialdemokratiet
J. P. Steensballe Venstre
K. K. Steincke Socialdemokratiet
Marius Sørensen Socialdemokratiet
Ingeborg Refslund Thomsen Det Radikale Venstre
J. Villemoes Venstre
Anna Westergaard Det Radikale Venstre
S. Th. Wittrup Socialdemokratiet

Personskift i perioden 1951-53

redigér
Stedfortræder Parti Afløst medlem Dato Årsag Yderligere bemærkninger
Johannes Poulsen Socialdemokratiet Johs. E. Larsen 29. april 1951 Larsen blev medlem af Folketinget.
Sv. Aa. Gelting-Hansen Det Konservative Folkeparti M. C. Schaumann 1. maj 1951 Schaumann nedlagde sit mandat.
Alfred Bøgh Venstre J. P. Ravn 22. juli 1951 Ravn nedlagde sit mandat.
Einar Simonsen Venstre Jens Jensen 17. november 1951 Jensen afgik ved døden.
Fr. Dalgaard Socialdemokratiet Severin Hansen 1. oktober 1952 Hansen nedlagde sit mandat.
N. Chr. Nielsen Socialdemokratiet N. P. Nielsen 1. oktober 1952 N. P. Nielsen nedlagde sit mandat.
Chr. J. Hansen Socialdemokratiet K. K. Steincke 7. oktober 1952 Steincke nedlagde sit mandat. Hansen sad allerede i landstinget, men på sit eget mandat fra 5. landstingskreds. Da Steincke nedlagde sit mandat, overtog Hansen Steinckes landstingsvalgte mandat.
Poul Nilsson Socialdemokratiet Chr. J. Hansen 7. oktober 1952 Chr. J. Hansen overtog Steinckes landstingsvalgte mandat.
Niels Dullum Venstre Peter N. Petersen (Røjle) 17. marts 1953 Petersen afgik ved døden. Peter N. Petersen var medlem af Det Radikale Venstre, men ved sin død blev mandatet overført til Venstres Niels Dullum, da de to partier var i samme valgforbund.
Eiv. Helsted Det Konservative Folkeparti Halfdan Hendriksen 21. april 1953 Hendriksen blev valgt til Folketinget.
Alfred Jørgensen Retsforbundet Mads Siig Steffensen 21. april 1953 Steffensen blev valgt til Folketinget.
Kr. Andreas Søndergaard Det Radikale Venstre Ingeborg Refslund Thomsen 21. april 1953 Thomsen blev valgt til Folketinget.