Luftwaffe (Wehrmacht)

Luftwaffe var Nazi-Tysklands luftvåben oprettet d. 26. februar 1935 i modstrid med Versailles-traktaten fra 1919. Luftwaffe blev opløst ved 2. verdenskrigs afslutning. Luftwaffe havde monopol på flyvning i de tyske væbnede styrker (Göring: „Alles was fliegt, gehört mir“) selv pontonflyslagskibe, faldskærmstropper og små observationsfly, der i andre lande ville høre under hæren og flåden.

Luftwaffe
Junkers Ju 87 Stukaer fra Luftwaffe over Rusland, 22. december 1943
Grundlagt26. februar 1935
LandNazi-Tyskland Nazi-Tyskland
RolleLuftforsvaret af Nazi-Tyskland, offensiv bombning samt flystøtte til andre værn
Slag og krigeSpanske Borgerkrig
2. verdenskrig
Ledere
ReichsmarschallHermann Göring
Insignier
National kokarde
Mærke på halefinne

Ved 2. verdenskrigs udbrud i september 1939 var Luftwaffe verdens største og mest moderne luftvåben. Tysklands 16 år uden flystyrker gjorde, at Luftwaffe blev styret af hærofficerer. Luftwaffe var et eminent taktisk luftvåben, men elendigt strategisk. Så længe Luftwaffe støttede pansertropperne i lynkrigsskonceptet i Polen, Vesteuropa, Afrika og Sovjetunionen, klarede det sig perfekt. Men når det selvstændigt skulle kæmpe over de britiske øer, kom det til kort. En strategisk bombestyrke ville have kunnet svække den sovjetiske våbenindustri ved Uralbjergene.

Reichsmarschall Hermann Göring var chef for Oberkommando der Luftwaffe – OKL. Han udmærkede sig som flyver-es under 1. verdenskrig og var Hitlers naturlige valg som Luftwaffes chef. Göring var korrupt og skaffede kontrakter til vennerne frem for at vælge de bedste producenter. En anden brist var hans hang til praleri på Luftwaffes vegne.

Luftwaffe kunne ikke udslette Royal Air Force før en tysk invasion af England, det kunne ikke hindre allierede bombefly i at sønderbombe Tyskland, det kunne ikke forsyne den omringede 6. Armé ved Stalingrad og ydede en dårlig flyrekognoscering for ubådene i Atlanten. Alt sammen noget Göring havde pralet med, at det kunne.

Geografisk var Luftwaffe opdelt i luftflåder:

Luftflotte 1935§ 1940£ 1942 1944$ 1945
I
Nordøsttyskland
Polen
Leningradområdet
Baltikum
Litauen
II
Nordvesttyskland
Belgien og Holland
Nordafrika
og Middelhavet
Norditalien
Norditalien
III
Sydvesttyskland
Frankrig
Frankrig, Holland
og Belgien
Frankrig, Holland
og Belgien
Vestlige Tyskland
og Holland
IV
Østrig (1938)
Østrig og Tjekkiet
Stalingradområdet
Ungarn, Jugoslavien,
Bulgarien og Rumænien
Ungarn og Jugoslavien
V
ej oprettet
Norge
(Danmark)
Norge og Finland
(Danmark)
Danmark, Norge
og Finland
Danmark og Norge
VI
ej oprettet
ej oprettet
Moskvaområdet
Hviderusland
Østlige Tyskland
Reich
ej oprettet
ej oprettet
ej oprettet
Tyskland
Det centrale
Tyskland
X
ej oprettet
ej oprettet
Ergänzungs- und
Ausbildungseinheiten
avanceret og begynder- og
uddannelsesenheder
Berlin

§Benævnt Luftkreis i 1935, Luftwaffengruppenkommando i 1938 og Luftflotte i februar 1939.
£August 1940, Luftflotte II, III & V deltog i Slaget om England.
$6. juni 1944; D-dagen
Et forskelligt antal Fliegerkorps var tildelt hver luftflåde.
Et Fliegerkorps bestod af specialiserede Geschwaders.


Feltflyveplads i Frankrig

Operativt var Luftwaffe opdelt i Geschwaders (flyverregimenter):

 • 41 JG — Jagdgeschwader (jagerfly).
 • 6 ZG — Zerstörergeschwader (tunge jagerfly).
 • 12 NJG — Nachtjagdgeschwader (natjager)
 • 23 KG — Kampfgeschwader (bombefly).
  • SKG — Schnellkampfgeschwader (hurtige bombefly)
 • 15 SG — Schlachtgeschwader (jagerbomber).
 • 3 AG — Aufklärungsgeschwader (rekognosceringsfly).
  • FAG — Fernaufklärungsgeschwader (rekognosceringsfly, f.eks. Ju 290, He 219).
  • SAG — Seeaufklärungsgeschwader (maritime patruljefly, f.eks. BV 138 Anders And).
  • NAG — Nahaufklärungsgeschwader (observationsfly f.eks. Fi 156, Me 109).
 • 5 KüFlG — Küstenfliegergeschwader (torpedofly, minestrygere, redningsfly).
 • 1 BFG — Bordfliegergeschwader (skibsbårne søfly f.eks. Ar 196).
 • 5 KG.z.b.V — Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung (transportfly).
  • senere TG — Transportgeschwader.
 • 2 LLG — Luftlandegeschwader (transportsvævefly)
 • 4 LG — Lehrgeschwader (operativ overgangstræning)
 • 1 TrG — Trägergeschwader (hangarskibsfly til det aflyste hangarskib Graf Zeppelin)
das Geschwader
(RAF:group)
3 Gruppen + Geschwaderstab
Major, oberstløjtnant eller oberst
die Gruppe
(RAF:wing)
3 Staffeln + 3 Stabsfly
Kaptajn eller major
die Staffel
(RAF:squadron)
9 fly i starten, senere 16 fly
Premierløjtnant eller kaptajn
der Schwarm
(RAF:section)
4 fly
Formationsleder
die Rotte
(RAF:pair)
2 fly
Rodeleder

1., 2. og 3. Staffeln udgjorde I Gruppe; 4., 5. og 6. Staffeln udgjorde II Gruppe og 7., 8. og 9. Staffeln udgjorde III Gruppe.
3/JG52 var således den tredje eskadrille, tilhørende I Gruppe, i Jagdgeschwader 52

Schwarze Männer

redigér

Luftwaffes flymekanikere blev kaldt die schwarze Männer, pga. deres sorte kedeldragter. Hver Gruppe havde et Flughafenbetriebskompanie ledet af en Ingenieur-Offizier. Der var cirka 150 mekanikere opdelt i en Betriebszug til hver Staffel til småeftersyn og -reparationer samt et Werkstattzug til større arbejder.
Prüfmeister für Zellen var ansvarlig for flyenes krop og vinger, Prüfmeister für Triebwerke var ansvarlig for flyenes motorer, og Prüfmeister für Elektrische Anlage var ansvarlig for flyenes elektriske installationer.