Marselis er et hollandsk handelsdynasti, som også har spillet en væsentlig rolle i danmarkshistorien. I Danmark blev de fleste slægtsgrene adlet, og én adlet gren antog navnet Güldencrone.

VåbenRediger

  • Marselis: En stående elefant udi et hvidt sølv felt imellem tre asketræer, til bag og til forre, mens det tredje står midt imellem, og haver elefanten et slot på ryggen, ovenpå hvilket står en jomfrue både i skjolden og på hjelmen igen. Farverne i dette våben skal være grønne og hvide.
  • Friherrer til Constantinsborg: Firdelt med sølv hjerteskjold, hvori et rødt tårn. I 1. felt under en guld krone 2 kryslagte sølv kanoner i blåt; i 2. en af en kronet guld slange kronet sølv pilar i rødt; 3. felt en jernklædt mand med guld-skjold i rødt, i 4. felt et jagthorn i rødt. På skjoldet, der holdes af 2 guld løver, en friherrekrone
  • Friherrer til Marselisborg: Firdelt med sølv hjerteskjold, hvori et rødt tårn. I 1. og 4. felt en på en sølv hest siddende jernklædt rytter med spyd og skjold i rødt; i 2. og 3. felt under en guld krone i blåt 2 krydslagte guld kanoner; hjelmen kronet. Skjoldholdere 2 guld løver.

HistorieRediger

 
Portræt af Selius Marselis, der blev generalpostmester i Norge

Det hollandske handelsdynasti Marselis, som ifølge sin kapitalkraft og forretningssans indtager en dominerende stilling i det dansk-norske finansliv i 1600-tallet, føres tilbage til Jan van Marselis, vistnok hjemmehørende i Braband. Hans søn Gabriel Marselis (ca. 1575 – 16. juli 1643), der i 30 år handlede på Rusland, var 1634 dansk faktor i Amsterdam, senere dansk kommissær og resident i Hamborg. Han var fader til oberbergamtsråd, generalpostmester i Norge Selio Marselis (1602-1663), handelsmanden Gabriel Marselis (1609-1673) til Kalundborg Ladegård og Havreballegård, adlet 7. september 1665 og til Leonhard Marselis (1611-senest 1678) — hvis datter Anna Margrethe Marselis (1648-1736) til Dueholm og Lund i andet ægteskab med oberst Joachim Brockdorff (1643-1719) til Depenau og Dueholm var moder til kong August II's elskerinde Anna Constantia von Brockdorff, grevinde von Cosel (1680-1765) — samt til Elisabeth Marselis (ca. 1615-1664), gift med Hamborgkøbmanden Albert Baltser Berns (1602-1652) til Wandsbek, Lund og Bustrup, og til Peter Marselis (ca. 1595-1672), der var dansk resident i Moskva, organisator af det russiske postvæsen og ved flere lejligheder tsarens gesandt; han optoges 1643 i dansk adelstand, men hans linje uddøde allerede 1696.

Ovennævnte Gabriel Marselis (1609-1673) var fader til lensbaron Constantin Marselis (1647-1699) til baroniet Marselisborg med Constantinsborg og Marselisborg m.m., der døde barnløs, Vilhelm Marselis, adlet Güldencrone (1645-1683) til baroniet Wilhelmsborg, der 15. september 1673 optoges i friherrestanden og er stamfader til slægten Güldencrone, til Frans Marselis (1643-1705), hvis danske besiddelse Kalundborg Ladegård 1706 solgtes af hans søn Frans Marselis (1674-1728), og til Johan Marselis (1641-1702) til Kalundborg Ladegård, Reins og Bakke Kloster, hvis mandlige descendens vistnok endnu 1808 levede i Holland.

Ovennævnte Selio Marselis (1600-1663) var fader til generalpostmester i Norge Gabriel Marselis (ca. 1635-1671), Anna Marselis (1637-1664), gift med norsk admiralitetsråd Gerhard Treschow (1627-1717), og Constantia Marselis (1642-1707), der ægtede amtmand Henrik Müller (1635-1717) til Lønborggård.

Arkitekten Christof Marselis (1670'erne – 1731 i Moskva) er måske medlem af slægten.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Erik Amburger, Die Familie Marselis: Studien zur russischen Wirtschaftsgeschichte, (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I. Giessener Abhandlungen zur Agrarund Wirtschaftsforschung des europaischen Ostens herausgegeben vom Institut fur kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung der Justus Liebig-Universitat Giessen, Band 4), Giessen 1957.
  • Poul Harris, Marselis-slægten: Blade af dens historie, Centrum 1980. ISBN 87-583-0016-3.
  • John T. Lauridsen, Marselis Konsortiet: En studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark, Jysk Selskab for Historie 1987 (disputats).

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger