Martin Madsen Halsted

dansk politiker (1849-1911)

Peter Martin Madsen Halsted (født Peter Martin Madsen) (5. august 1849 i Øster NordlundeLolland6. juli 1911) var en dansk officer og politiker.

Martin Madsen Halsted
Martin Madsen Halsted
Foto: Julius Folkmann
Medlem af Folketinget
valgt i Odense II-kredsen
Embedsperiode
5. april 1898 – 6. juli 1911
Foregående Emil Christiansen
Efterfulgt af H.L. Møller
Medlem af Folketinget
valgt i Sakskøbingkredsen
Embedsperiode
20. april 1892 – 9. april 1895
Foregående N.K. Nielsen-Grøn
Efterfulgt af Holger Rørdam
Personlige detaljer
Født 5. august 1849
Død 6. juli 1911 (61 år)
Beskæftigelse Kaptajn, politiker
Informationen kan være hentet fra Wikidata.

Han var en søn af indsidder Niels Madsen og Marie Johanne f. Marcussen og fødtes i Øster Nordlunde på Lolland 5. august 1849. Han tog senere navneforandring til Halsted. Han var som dreng i pleje hos fremmede og blev, 13 år gammel, udskrevet af almueskolen. I nogle år førte han derefter en bevæget tilværelse i tjenester til lands og til søs, ude af Stand til at finde sig til rette i forholdene og med sparsom tilfredsstillelse af sin levende lærelyst. Da Hærloven af 1867 var udkommet, fandt han et bestemt formål i at arbejde sig frem til officer, men vejen var trang for et ungt menneske med en så mangelfuld uddannelse.

Han tilbragte 2 vinterhalvår på Rødkilde Folkehøjskole og blev, efter at have gennemgået Korporalskolen og Officersskolens yngste klasse, i 1871 sekondløjtnant, 1875 premierløjtnant, 1885 kaptajn med garnison i Nyborg. Siden 1887 var Madsen en virksom forkæmper for forsvarsbevægelsen og for Højres politiske anskuelser og udfoldede energi og evner i tale og skrift. Fra 1892 var han kompagnichef ved 15. bataljon i København. I 1891 blev han medlem af Nyborg Byråd og repræsenterede 1892-1895 Sakskøbingkredsen i Folketinget. 1898-1911 var han folketingsmedlem for Odense 2. kreds. Han var medlem af Folketingets Finansudvalg (fra 1906) og statsrevisor fra 1901, hvor han tog afsked fra Hæren.

Madsen var et virksomt medlem af Højrepartiets organisationer, stifter af selskabet De danske Forsvarsbrødre for Nyborg og Omegn, kredsformand for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 6. Kreds, medlem af Højres repræsentantskab fra 1894, af Højres forretningsudvalg og partiets generalsekretær fra 1896. Han var Ridder af Dannebrog.

Han ægtede 2. august 1878 Anna Doris Krüger, datter af ejer af Hotel d'Angleterre i København Frits Krüger og Anna Marie f. Lund.

Kilder redigér


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=https://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.