Minister for nordisk samarbejde

Minister for nordisk samarbejde (tidligere kaldet minister for nordiske anliggender) er et ministerembede uden portefølje, der blev oprettet første gang af H.C. Hansens anden regering i 1957. Ministerposten har været nedlagt i perioderne 1960-1964, 1977-1980, 1981-1982, men regeringerne siden Poul Schlüters første regering har alle haft en minister for nordisk samarbejde.

Idet der ikke findes et ministerium for nordisk samarbejde, er ministeren ikke leder for noget fagministerium. Derfor har alle ministrene for nordisk samarbejde også haft et andet ressortområde. Den departementale ekspedition af sager vedrørende nordisk samarbejde sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren. Ved regeringsskiftet den 27. juni 2019 blev området flyttet over i Miljø- og Fødevareministeriet.

Danske ministre for nordisk samarbejde

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ a b c d Regeringen Jens Otto Krag II, Statsministeriet, hentet 9. februar 2023