Mneme er en af planeten Jupiters måner: Den blev opdaget 6. februar 2003 af Brett J. Gladman, John J Kavelaars, Jean-Marc Petit, Lynne Allen, Scott S. Sheppard, David C. Jewitt og Jan Kleyna, og kendes også under betegnelsen Jupiter XL. Lige efter opdagelsen fik den den midlertidige betegnelse S/2003 J 21, men senere vedtog den Internationale Astronomiske Union at opkalde den efter Mneme, en af de oprindelige tre muser fra den græske mytologi.

Mneme
Opdaget
6. februar 2003, af Brett J. Gladman,
John J Kavelaars, Jean-Marc Petit, Lynne Allen,
Scott S. Sheppard, David C. Jewitt og Jan Kleyna
Kredsløb om Jupiter
Afstand til Jupiter (massecenter)
  • Min. 16 280 016 km
  • Maks. 25 857 984 km
Halve storakse21 069 000 km
Halve lilleakse20 517 514 km
Excentricitet0,2273
Siderisk omløbstid1a 254d 18t 57m 36,0s
Synodisk periode
Omløbshastighed
  • Gnsn. – km/t
  • Min. – km/t
  • Maks. – km/t
Banehældning148,635° i fh. t. ekliptika
148° i fh. t. Jupiters ækv.
Periapsis­argument; ω– °
Opstigende knudes længde; Ω– °
Omgivelser
Fysiske egenskaber
Diameter2,0 km
Fladtrykthed
Overfladeareal– km²
Rumfang– km³
Masse1,500·1013 kg
Massefylde2600 kg/m³
Tyngdeacc. v. ovfl.0,000 81 m/s²
Undvigelses­hastighed v. ækv.– km/t
Rotationstid
Aksehældning?
Nordpolens rektascension
Nordpolens deklination– °
Magnetfelt
Albedo4 %
Temperatur v. ovfl.Gnsn. – °C
Min. – °C
Maks. – °C
Atmosfære
AtmosfæretrykhPa
Atmosfærens sammensætning

Mneme er en af i alt 16 Jupiter-måner i den såkaldte Ananke-gruppe; 16 måner med omtrent samme omløbsbane som månen Ananke.