Hvad handler artiklen om?
Denne artikels indledning bør kort forklare, hvad artiklen handler om, jf. stilmanualen. Husk at skrive det indlysende.
Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

Overborgmester kendes i Danmark kun fra Københavns Kommune, hvor man har haft en sådan stilling siden 1938. Overborgmesteren i København er den øverste politiske chef, og er født formand for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget.

Det fastslås i Styrelsesloven, at kommunens øverste politiske leder benævnes overborgmester, hvilket gør det muligt, at de politiske ledere af forvaltningsområderne benævnes borgmestre.

Titlen overborgmester kendes også fra andre landes større byer; bl.a. Tyskland.

Se også Rediger