Oxholm (adelsslægt)

adelsslægt
Denne artikel omhandler adelsslægten Oxholm. Opslagsordet har også en anden betydning, se Oksholm.

Oxholm er nulevende dansk adelsslægt tilhørende sværd- og lavadelen. I 1800-tallet var slægten via høje embeder ved hoffet tæt knyttet til kongehuset.

Slægten Oxholms våben tegnet 1887 af Anders Thiset

Våben redigér

Et på grøn jord stående sølv tårn, belagt med et sølv ankerkors og forsynet med en halv nedtrukken gitterport, i blåt felt, på hjelmen en halv rød okse.

Historie redigér

Slægten nedstammer fra mønsterskriver og krigsråd Lorentz Oxholm (1702 eller 1714-1768), der var fader til generalguvernør i Dansk Vestindien, generalløjtnant Peter Lotharius Oxholm (1753-1827), hvis børn ved patent af 24. juni 1840 optoges i den danske adel med ovenstående våben. Blandt Peter Lotharius Oxholms børn skal nævnes regeringsråd i Vestindien, generalmajor, kammerherre Frederik Thomas Oxholm (1801-1871), forstkandidat, kammerjunker Carl Arthur O'Neill Oxholm (1804-1839), der gik i spansk tjeneste, og som udmærkede sig i Garlistkrigen, hvor han avancerede til brigadeoberst og blev dødelig såret, overkammerherre Waldemar Tully Oxholm (1805-1876), kaptajn, kammerherre Harald Peter Oxholm til Tårnholm (1807-1869), hvilken ejendom var i slægtens besiddelse indtil 1923, og endelig generalmajor, kammerherre Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt (1809-1871).

Kammerherre Harald Peter Oxholm til Tårnholm var fader til kammerherre og hofjægermester Alexander Georg Tully Oxholm (1844-1908), som var fader til hofjægermester og kammerjunker Harald Peter Jørgen Valdemar Oxholm (1872-1925).

Kammerherre Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt var fader til kammerherre Carl Arthur George O'Neill Oxholm (1843-1914, gift med Sophie Marguerite Oxholm, født Bech), som overtog Rosenfeldt, og til jagtjunker Fritz Johan George O'Neill Oxholm (1850-1878), der 1877 gik i russisk krigstjeneste, og som hædredes med Sankt Georgs Orden for udvist tapperhed i den tyrkiske krig, hvor han blev dødelig såret. En yngre søn, cand.polit. Oscar Siegfried Christian O'Neill Oxholm (1855-1926) blev ceremonimester hos kong Christian IX 1890, var hofmarskal hos samme 1898-1906 og udnævntes endelig 1918 til overkommerherre. Han har taget meget del i Indre Missions arbejde. Hans søn Oscar O'Neill Oxholm (1889-1949) var diplomat.

Ikke-adelig linje redigér

Lorentz Oxholm (1702 - 1768)[1] havde også sønnen Lorentz Alexander Oxholm, som var kammerråd og premierløjtnant (1749-1825). Med ham begynder en ikke-adlet linje af slægten. Hans søn, præst på St. Croix Jørgen Nicolaus Oxholm (1784-1849), var fader til postmester, kaptajn Lorentz Lotharius Jørgen Oxholm (1817-1889), som var fader til Waldemar Henry Theodor Oxholm (1868-1945), der blev amtmand og minister.[2]

Kilder redigér

  1. ^ Mette Oxholm Sørensen og Chris Gade Oxholm Sørensen. "Slægten Oxholm" 1. Udgave. Forlaget Oxholm. 1994.
  2. ^ Virgin Islands Families: Oxholm (Word-dokument)


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.