Pantsætning er et at give pant som sikkerhedsstillelse for et lån.[1] Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af underpant eller håndpant.[2]

 • Underpant, hvor kreditor modtager et tinglyst pantebrev i aktiver tilhørende debitor (fast ejendom[3] eller løsøre,[4] bil eller lignende).[5]
  • Fordringspant stiftes efter tinglysningsloven § 47 d.[6]
  • Virksomhedspant omfatter hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver af en eller flere nærmere kategorier af aktiver.[7]
 • Håndpant, hvor debitor fysisk afleverer det pantsatte til kreditor, f.eks. ved give kreditor værdipapirer som sikkerhed.[8]
  • Endelig findes kustodepant. Kustodepant er en form for håndpant, hvor tredjemand opbevarer det pantsatte aktiv.[9]

Håndpant er den form, som benyttes hos en pantelåner, som vurderer den ejendel, man ønsker at pantsætte og udbetaler et lån i forhold til den værdi, den ansættes til. Det er et uformelt lån, som private kan optage, og hvor de kan indløse pantet når som helst inden en vis frist.

Kreditsikring redigér

Pantsætning og kaution og er de to hyppigst anvendte typer kreditsikring.[10] Pant giver kreditor reel sikkerhed; hvorimod kaution giver kreditor personel sikkerhed.[11] En tredje type kreditsikring er ejendomsforbehold.[12]

Litteratur redigér

Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5

Referencer redigér

 1. ^ pant på lex.dk
 2. ^ den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi, bind 15, side 25; oplagsordet pant
 3. ^ siderne 36 og 79 og 108 og 149 i Bent Iversen (1984): Prioritetsstillinger i fast ejendom. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 87-574-4120-0 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 4. ^ Pant i løsøre på domstol.dk
 5. ^ siderne 7 og 9 og 17 i W. E. von Eyben (1971): Panterettigheder. Universitetsforlaget i København / Danmarks Juristforbund. ISBN 87 505 0111 1, 87 505 0191 7 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 6. ^ Hvad er fordringspant på skat.dk
 7. ^ virksomhedspant på lex.dk
 8. ^ side 25 i Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre. 2020. 10. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4156-5
 9. ^ side 5 i NN: Sikkerhed i løsøre – eksamen – 2018
 10. ^ side 439 i Bjarne Tinten (red.) (2020): Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser. (5. udgave). Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-412-7811-7
 11. ^ side 11 i Nina Dietz Legind (2003): Privat kaution for banklån. G.E.C. Gads Forlag. {{ISBN|87-13-04867-8}} (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 12. ^ ejendomsforbehold på lex.dk
 Spire
Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.