Pension

pension i jobbet afgang (alder relateret)
(Omdirigeret fra Pensionsordning)

En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Som følge af alder hedder den offentlige ydelse folkepension, privattegnet kan det være aldersopsparing (tidligere kapitalpension), ratepension, og/eller livrente. Trækker en person sig tilbage fra arbejdsmarkedet som følge af uarbejdsdygtighed, hedder den offentlige ydelse førtidspension, og har personen tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der udbetales en ydelse fra disse. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, der er løbende ydelser til efterladte.

Pension i forskellige landeRediger

Pension i DanmarkRediger

Pension i Danmark er opdelt i tre elementer, kaldet søjler:

  • Første søjle er den generelle, lovbestemte, skattefinansierede og basale pension, Folkepensionen. Den består af et grundbeløb, som alle, der er fyldt 65 år, har ret til, og tillæg til personer med særligt behov. Dog skal man være opmærksom på, at man ved ophold i udlandet kun kan få en andel af folkepensionen, den såkaldte brøkpension.
  • Anden søjle er supplerende arbejdsmarkedspensionsordninger, der er baseret på individuel opsparing efter bestemmelser i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder
  • Tredje søjle er supplerende individuelle pensionsordninger

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) kan siges at brede sig over både første og anden søjle, idet den er lovbestemt, men individuel og opsparingsbaseret.

Eksterne henvisningerRediger