Politireformen

Politireformen blev vedtaget den 4. november 2006 i Folketinget af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF. Reformen var en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, som blandt andet fastlagde de økonomiske rammer for gennemførelsen af politireformen.[1]

Politireformen var den mest omfattende og gennemgribende reform af dansk politi i nyere tid. Formålet med reformen var at styrke og udvikle politiets evne til at løse opgaver i overensstemmelse med fremtidens krav.

ReformenRediger

PolitietRediger

  • Ensartede korte responstider i hele landet
  • Ensartet høj kvalitet gennem uddannelse, specialisering og nye kompetencer. I samme ånd har alle politifolk ansat efter politireformen rang af "politiassistent".
  • Udbygning af den lokale forankring og dialog om kriminalitetsproblemerne
  • Anvendelse af moderne it i opgaveløsningen
  • Styringsreform med decentralisering og koordinering
  • Gennemførelse af fusionsprocessen med sammenlægningen af de hidtidige 54 politikredse til 12 nye politikredse

AnklagemyndighedenRediger

  • Øget kvalitet med fokus på bl.a. kompetenceudvikling og videndeling
  • Øget effektivitet gennem moderne mål- og resultatstyring, optimering af sagsgange og fokus på ledelse og personalepolitik
  • Sikring af legalitet i den nye struktur baseret på en fælles strategi med tværgående fokusområder

Eksterne henvisningerRediger

ReferencerRediger

 Stub
Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.