Politiske ideologier

Dette er en liste over politiske ideologier. Mange politiske partier baserer deres politiske handlinger og program på en ideologi. Indenfor samfundsfaget er en politisk ideologi et bestemt etisk sæt idealer, principper, doktriner, myter eller symboler på en social bevægelse, institution, klasse eller større gruppe, som forklarer hvordan samfundet bør hænge sammen og tilbyder en form for politisk og kulturel plan for en bestemt social orden. En politisk ideologi bekymrer sig hovedsageligt om, hvordan den tildeler magt og hvordan denne skal bruges. Nogle partier følger en bestemt ideologi meget tæt, mens andre kan lade sig inspirere af en bred vifte af beslægtede ideologier uden specifikt at vælge en af dem.

Politiske ideologier har to dimensioner:

  1. Mål: Hvordan samfundet bør fungere (eller arrangeres).
  2. Metoder: De mest passende måder at opnå ovenstående.

En ideologi er en samling idéer. Hver ideologi indeholder typisk bestemte idéer om, hvad der betragtes som den bedste statsform (f.eks. demokrati, teokrati osv.) og det bedste økonomiske system (f.eks. kapitalisme, socialisme, etc). Nogle gange bruges det samme ord til både at identificere en ideologi og en af dens centrale idéer. For eksempel kan "socialisme" henvise til et økonomisk system eller en ideologi som støtte det økonomiske system.

Ideologier identificerer også sig selv efter deres placering på det politiske spektrum (såsom venstre, midten eller højre), selvom disse betegnelser kan være omstridte. Endeligt kan ideologier adskilles fra politiske strategier (f.eks. populisme) og fra enkelte problemer som et parti kan bygges op omkring (f.eks. modstand mod europæisk integration eller lovliggørelse af fildeling).

Opdeling i grupper redigér

Den følgende liste forsøger at dele ideologierne i det praktiske politiske liv i et antal grupper; hver gruppe består af ideologier som er beslægtede med hinanden. Overskrifterne henviser til navnene på de bedst kendte ideologier i hver gruppe. Overskrifterne antyder ikke nødvendigvis nogen hierarkisk orden eller at en ideologi udviklede sig ud over de andre. De bemærker blot at disse ideologier praktisk, historisk og ideologisk er beslægtede. Bemærk at en ideologi godt kan tilhøre flere grupper og at beslægtede ideologier af og til overlapper hinanden betragteligt. Husk også på at betydningen af en politisk betegnelse kan variere fra land til land og partier ofte bekender sig til en kombination af ideologier. Denne liste er opstillet alfabetisk.

Ideologier beslægtede med anarkisme redigér

Ideologier beslægtede med konservatisme redigér

Ideologier beslægtede med miljøbevidsthed redigér

Ideologier beslægtede med feminisme redigér

Ideologier beslægtede med liberalisme redigér

Ideologier beslægtede med nationalisme redigér

Ideologier beslægtede med religion redigér

Ideologier beslægtede med socialisme redigér