Racisme

et verdensbillede eller ideologi der er baseret på forskelsbehandling på grund af opdeling af mennesker af forskellige racer eller etniske linjer
Anti-racistisk slogan

Racisme er et menneskesyn, som viser både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske eller kulturelle forskelle mellem folkeslag. Den viser sig ofte i sociale handlinger, praksis eller overbevisning, ideologi eller politiske systemer, der anser forskellige racer for bedre eller ringere end andre pga. formodede fælles arvelige træk, evner eller kvaliteter. Racisme kan medføre, at medlemmer af forskellige racer skal behandles forskelligt: racediskrimination.[1][2][3]

Med grundlæggelse af de Forenede Nationer efter Anden Verdenskrig tog det internationale samfund afstand fra racisme, og UNESCO udsendte en række erklæringer mod racisme forfattet af ledende videnskabsmænd- Retten til at blive beskyttet imod diskrimination på baggrund af race blev indføjet i erklæringen om menneskerettigheder.

DefinitionRediger

Blandt spørgsmålene om definitionen af racisme er, om begrebet omfatter former for utilsigtet forskelsbehandling.

 • Som at gøre antagelser om præferencer eller evner baseret på racemæssige stereotyper,
 • om det inkluderer symbolske eller institutionaliserede former for diskrimination som anvendelse af etniske stereotyper gennem medierne
 • og om det omfatter økonomisk ulighed i samfundet, som har en racemæssig komponent.


I sociologi og psykologi omfatter nogle definitioner kun bevidst ondartede former for forskelsbehandling.[4][5] Nogle definitioner af racisme omfatter også diskriminerende adfærd og overbevisninger baseret på kulturelle, nationale, etniske eller religiøse stereotyper. Et synspunkt hævder, at racisme bedst forstås som "fordomme plus magt", fordi uden støtte af politisk eller økonomisk magt, ville racisme ikke kunne manifestere sig som et omsiggribende kulturelt, institutionelt eller socialt fænomen.[6][7][8]

Nudansk Ordbog fra 1986 har en relativt snæver definition: "Teori om, at en nations racerenhed bør bevares; tro på en bestemt races overlegenhed og medfødte evne til at herske."[9] I 2010 definerer Nudansk Ordbog begrebet racisme som "Negativ forskelsbehandling af mennesker af anden race el. af anden etnisk oprindelse."[10] Den Danske Ordbog definerer to betydninger af begrebet. Dels som "diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker pga. deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m", dels som "forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk, der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre."[11]

Erklæringen om race og racefordomme af 27. november 1978 fra UNESCO holder sig også til teorier om race og etnicitet:[12]

Enhver teori, som indeholder påstanden om, at racemæssige eller etniske grupper i sig selv er overlegne eller underlegne, så nogle ville have ret til at dominere eller eliminere andre, der opfattes som underlegne, eller som baserer værdiopfattelser på racemæssig skelnen...

I tråd med den første af Den Danske Ordbogs definitioner mente Højesteret i en retssag i 2003, at racisme også kunne betegne "forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv". Retten lagde vægt på en udtalelse fra Dansk Sprognævn, der ser det som sin hovedopgave at registrere og følge sprogets udvikling, men ikke at tage stilling til sproglig korrekthed.[kilde mangler]

RaceRediger

Uenigheden om definitionen af racisme hænger også sammen med det omstridte begreb race. Race har siden den klassiske racismes fremkomst med Gobineau i 1800-tallet og nazismen i 1930'erne været forbundet med en inddeling af menneskeheden i europæere, afrikanere og asiater og evt. undergrupper. Da den klassiske racisme lægger særlig vægt på hudfarver, har inddelingen i hvide, sorte og gule været populær og letforståelig. [kilde mangler]

Racisme i DanmarkRediger

I Danmark er trusler, forhånelse og nedværdigelse på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering omfattet af Straffelovens § 266b. Paragraffen kaldes populært "racismeparagraffen".

I 2004 havde Politiets Efterretningstjeneste (PET) registreret 37 forhold og hændelser med racistisk baggrund, mens tallet var 51 i 2005.[13] PET overvejede i 2006 at iværksætte en kampagne for at øge graden af anmeldelse og registrering af racistiske forbrydelser.[14]

Se ogsåRediger

NoterRediger

 1. ^ Racism Oxford Dictionaries
 2. ^ "Racism" in R. Schaefer. 2008 Encyclopedia of Race, Ethnicity and Society. SAGE. p. 1113
 3. ^ Newman, D. M. (2012). Sociology : exploring the architecture of everyday life (9th udgave). Los Angeles: SAGE. s. 405. ISBN 978-1-4129-8729-5. racism: Belief that humans are subdivided into distinct groups that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior. 
 4. ^ Reilly, Kevin; Kaufman, Stephen; Bodino, Angela (2003). Racism : a global reader. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe. s. 15-16. ISBN 978-0-7656-1060-7. 
 5. ^ Eberhardt, Jennifer Lynn; Fiske, Susan T (1998). Confronting Racism: The Problem and the Response. SAGE. s. 49-50. ISBN 978-0-7619-0368-0. 
 6. ^ Operario, Don and Susan T. Fiske (1998). Racism equals power plus prejudice: A social psychological equation for racial oppression. Pp. 33-53 in Jennifer Lynn Eberhardt and Susan T Fiske (eds), Confronting racism: The problem and the response. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 7. ^ http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/mcs/article/view/1075/1605 "Only White People can be Racist": What does Power have to with Prejudice? Pooja Sawrikar and Ilan Katz
 8. ^ http://www.andover.edu/About/Newsroom/TheMagazine/Documents/8-PedOfRacismSWJournal.pdf The Pedagogy of the Meaning of Racism: Reconciling a Discordant Discourse by Carlos Hoyt Jr
 9. ^ Nudansk Ordbog, 13. udgave, Politikens Forlag, 1986
 10. ^ Politikens Nudansk Ordbog med etymologi. JP/Politikens Forlagshus A/S. 4. udgave, 2010.
 11. ^ racisme — Den Danske Ordbog
 12. ^ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html UNESCO. Declaration on Race and Racial Prejudice, article 2, 27 November 1978. Hentet den 4. maj 2013.
 13. ^ Mette Klingsey (26. oktober 2005). "Danskere står bag de fleste racistiske overgreb". Information. 
 14. ^ "PET-kampagne for at anmelde racistiske overgreb". Kristeligt Dagblad. 23. september 2006. 

Eksterne henvisningerRediger

Wikimedia Commons har medier relateret til: