Portal:Sverige/Månedens artikel

2007 redigér

Juli - Lund Domkirke redigér

 
Lund Domkirke

Lund Domkirke er Nordens største metropolitankirke. Grundlagt omkring 1100 og muliggjort ved generøse donationer fra Knud 4. den Hellige. Byggeriet blev indledt under ærkebiskop Assers tid og 1. september 1123 blev kryptens højalter indviet. I 1145 stod kirken færdig og blev indviet under stor pomp og pragt får man formode, af ærkebiskop Eskil. Den gamle kirke er gennem tiderne blevet ændret og bygget til flere gange, og den kirke vi ser i dag, har ikke meget med den oprindelige Lund-domen at gøre. Den eneste detalje, der er urørt, er apsisen.

I kirkens halvmørke indre har modearkitekter dog ødelagt mindre, og scenen er sat for, at Eskil og Absalon kan vende tilbage og føle sig stedkendte. I kirkens højkor har dramatiske episoder i Danmarkshistorien udspillet sig, for her var ikke bare mødesal for domkapitlet, men også for topkonferencer mellem kongen, adelen og gejstligheden. Her er Valdemar 2. Sejr blevet kronet af ærkebisp Anders Sunesen. Her blev ærkebisp Jens Grand i 1294 arresteret af Erik Menveds bror Christoffer. Kunne disse mure tale, ville man blive indviet i mange hemmeligheder om Danmarks middelalder.

Læs hele artiklen

August - Stockholm redigér

 
Gamla stan

Stockholm (latin Holmia) er hovedstad i Sverige og landets største byområde. Administrativt er byen en kommune i Stockholms län, med 786.509 indbyggere i den indre by og 1.252.020 indb. inklusive forstæder (på svensk tätorten = byområde) (2006). Den store metroregion (sv: Storstockholm) har ca. 1.743 millioner indbyggere.

Stockholm er sæde for Sveriges regering og riksdag, desuden har Sveriges statsoverhoved, kong Carl XVI Gustaf, sin residens på Stockholm Slot.

Byen nævnes første gang i kilderne i 1252, hvor den var et vigtigt led i jernhandelen fra gruberne i Bergslagen. Byen er efter sigende grundlagt af Birger Jarl på øen Stadsholmen, som nu er kendt som Gamla stan, med det formål at få et støttepunkt, der kunne beskytte Sverige mod fremmede flåders invasion fra søsiden og for at stoppe udplyndringer af byer som Sigtuna ved søen Mälaren. Det første byggeri ved Stockholm var en fæstning, der kunne kontrollere trafikken mellem Østersøen og Mälaren.

Læs hele artiklen


2016 redigér

Juni - Stockholms skærgård redigér

 
Kort over Stockholms skærgård.

Stockholms skærgård (svensk: Stockholms skärgård) er den største skærgård i Sverige og en af de største i Østersøen. Området er ikke formelt afgrænset, men omfatter et område fra Stockholm og Saltsjön og cirka 80 km. ud i Østersøen og fra Björkö-Arholma i nord til Öja-Landsort 150 km. mod syd ved kysten af Uppland og Södermanland.

Skærgården består af omkring 24.000 øer, holme og skær og dækker et areal på 700 kvadratkilometer, hvoraf de ca. 530 er land. Indbyggertallet er blot omkring 10.000, men der er hele 50.000 fritidshuse i skærgården, der om sommeren er et populært mål for fritidssejlere såvel som andre turister. Skærgården er desuden i stadig større grad et populært feriested for velstående stockholmere. En stor del af de fastboende bor på Vaxholm.

Dannelsen af skærgården er sket ved landhævning. Årligt hæves landniveauet ca. 5 mm.

Læs mere


Juli - Malmø festival redigér

 
Malmø Festival i 2006

Malmø festival er en ugenlang festival i det centrale Malmø. Festivalen finder sted i august hvert år og har også hvert år deltagelse af tusinder af københavnske tilskuere.

Malmø er en minimetropol, og mest af alt måske under Malmøfestivalen, som er en gevaldig byfest med masser af musik, kultur, mad, fest og glæde. Et gigantisk party med andre ord, hvor også teater, specielt designet fyrværkeri, sportsbegivenheder og kunsthåndværk står centralt i billedet.

Læs mere


Oktober - JAS 39 Gripen redigér

 
JAS 39 Gripen fra det tjekkiske luftvåben

Gripen var en af bejlerne til Flyvevåbnet, når de nuværende F-16-fly skal udskiftes. Det tilbudte fly var ikke JAS-39 Gripen, men en ny generation af flyet kaldet Gripen NG (Gripen Next Generation). Første version af Gripen NG vil være færdigudviklet i 2013.

Saab 39 Gripen fløj sin første testflyvning i 1988 og kom i aktiv tjeneste i 1996 i det svenske Flygvapnet med typebetegnelsen JAS 39. Gripen er et af de første kampfly, der er designet til alle de behov et luftvåben har, dvs. et ægte multirollekampfly. JAS står for de svenske ord: jakt, attack och spaning, dvs. jagerfly, jagerbomber og rekognosceringsfly. Flyet kan i luften lynhurtigt omstilles fra en funktion til en anden.

Læs mere


2017 redigér

Oktober - Snaphane redigér

 
Snaphaneskulptur i Hässleholm

Snaphane var i 1600-tallet betegnelse for en bestemt "hurtig" type flintlås på de bøsser, som de danske frihedskæmpere benyttede i deres partisankrig. Når man gør en bøsse klar til at fyre, spænder man "hanen". I overført betydning blev betegnelsen også brugt om irregulære tropper (partisaner), der ikke kæmpede i den regulære hær.

Benævnelsen "snaphane" blev første gang anvendt om de "holstenske frie knægte", der blev rekrutteret i Ditmarsken af amtmand Jesper von Buchwald i Holsten under Torstensson-krigen, da oberst Carl Gustaf Wrangel (kaldet "Gale Wrangel") hærgede i Jylland. Snaphanerne førte partisankrig og generede svenskerne ved at overfalde deres transporter og forsyninger. Snaphanerne blev kendt for vildhed og for råhed, blandt andet skal de have skåret næserne af svenske soldater.

Læs mere

2018 redigér

Februar - Glimmingehus redigér

 
Glimmingehus

Glimmingehus er en middelalderborg uden for Simrishamn i det sydøstlige Skåne. Det er den bedst bevarede middelalderborg fra det datidige Danmark. Borgen blev bygget af Jens Holgersen Ulfstand mens han sad som statholder på Gotland. Vi ved præcist på dato, hvornår han gik i gang med byggeriet. Det står på en tavle i Valby kirke:

  Anno 1499 den 1. may lagde Iens Holger Ulfstand, ridder rigzadmiral lehnsmand paa Gulland, Glimminge faste steenhuus grund, døde anno 1523 jorded her med sin anden frve Margareta Trolle, og hafver welbaarne Mons Rosenkrantz bekosted denne steen til en ihukommelse anno 1651.  

Under Skånske Krig befalede Karl XI, at borgen skulle rives ned. En arbejdsstyrke på tyve mænd skulle til at gå i gang med nedrivningen, men inden de havde nået at bore sprængstof ind i de 2,5 meter tykke mure, løb en dansk flåde ind i Ystads havn, og de kongelige hærværksmænd luskede af med halen mellem benene.

Glimmingehus er i svensk kunsthistorie betegnet som "ett praktfullt exempel på svensk medeltida borgarkitektur."


Læs mere

Maj - Sveaborg (Fæstningen Suomenlinna) redigér

 

Fæstningen Suomenlinna (svensk: Sveaborg) nær Helsingfors i Finland blev påbegyndt i 1748 af Sverige på en gruppe øer tæt ved Helsingfors' havn som en beskyttelse mod russisk invasion. Dette lykkedes dog ikke, og den 3. maj 1808 overgav fæstningen sig til russerne, hvilket banede vejen for den russiske annektering af Finland i 1809. Fæstningen blev kraftigt bombarderet under Krimkrigen (1854-1856), og der skete store skader. Fæstningen blev genopbygget og spillede en forsvarsrolle i 1. verdenskrig, hvor fæstningen var en del af de russiske forsvarsværker omkring Sankt Petersborg.

I 1973 blev fæstningen overført til civilt brug, og i dag bor der 900 på øerne, der har 350 arbejdspladser. Det finske søakademi findes også der.

Fæstningen blev indskrevet på UNESCOs Verdensarvsliste i 1991.

Læs mere

November - Det Fria Sverige (DFS) redigér

Det fria Sverige (DFS) er en svensk, politisk neutral interesseorganisation med over 1.300 medlemmer, hvilket gør den til Sveriges største interesseorganisation før svensker. Organisationen bruger fredelige metoder i det traditionelle nationalistiske arbejdet for et samfund, som som støtter metapolitiskt, socialt som realpolitiskt op om opinion før svensker og svenskers kultur og rettigheder.

Det fria Sverige forsøger gennem meningsdannelse og oplysning at hjælpe modstanden mod frihed samt at grundlægge Svenskarnas hus i olige pladser i Sverige, den sociala idén i praktiken, driva opinion og folkbildning.

Læs mere