Primærrute 23

Primærrute 23
23
Basisdata
Længde: 99 km
Region: Midtjylland
Sjælland
Syddanmark
Årsdøgnstrafik: 3.700-56.000 (2008) [1]

Primærrute 23 er en hovedvej, der går fra Roskilde over Kattegat via Kalundborg og Juelsminde til afkørsel 59 på E45. Det meste af strækningen mellem Holbæk og Kalundborg kaldes Skovvejen. I forbindelse med planer om opgradering af denne strækning til motorvej er strækningen blevet navngivet Kalundborgmotorvejen[2] eller Skovmotorvejen.

Nuværende udformingRediger

Primærrute 23 starter ved afkørsel 10, der forbinder primærrute 21, også kaldet Holbækmotorvejen med Ring 2 i Roskilde.

På motorvejsstrækningen fra Roskilde til sydøst for Holbæk har primærrute 23 samme forløb som primærrute 21. Det forløb afsluttes ved afkørsel 17 sydøst for Holbæk.

Strækningen fra Holbæk til Kalundborg er af blandet karakter.[3]

 • Holbækmotorvejen Motorvejskryds Holbæk – Frakørsel 2: Kvarnløse: Ca. 8 km 4-sporet motorvej
 • Frakørsel 2: Kvarnløse – Nørre Jernløse: Ca. 1 km 4-sporet motortrafikvej (Udvidelse til motorvej i 2019)
 • Nørre Jernløse – Boholmvej ved Dramstrup (strækningen syd for Regstrup): Ca. 2 km 2-sporet landevej (Udbygges til motorvej i 2019) [4]
 • Boholmvej ved Dramstrup – Bjergstedvej ved Bjergsted: Ca. 17 km 4-sporet motortrafikvej, dog med mere end 10 kryds, hvor der kun er et spor i hver retning.
 • Bjergstedvej ved Bjergsted – Frederiksberg ved Svebølle: Ca. 3 km 2-sporet motortrafikvej
 • Frederiksberg ved Svebølle – Hovvejen/Holbækvej ved udkanten af Kalundborg: Ca. 10 km 2-sporet landevej.
 • Hovvejen/Holbækvej – Kalundborg Havn (Primærrute 22): Ca. 5 km 2-sporet vej delvist i byzone.

De 4 første af ovenstående delstrækninger ligger på Skovvejen. I 2005 blev Skovvejens tættest trafikerede strækninger i gennemsnit brugt af 14.200 biler. Strækningen ved Regstrup har dermed 50% mere trafik end motorvejen ved Hjørring.[5]

Ruten fortsætter i Jylland fra havnen i Juelsminde gennem landsbyerne Barrit, Stouby og Daugård, indtil den slutter ved mødet med E45 afkørsel 59 nord for Vejle.

Rute 23 har en længde på ca. 100 km

FremtidenRediger

Strækningen mellem Holbækmotorvejen og udkanten af Kalundborg er meget trafikeret, og iflg. Vejdirektoratet lever ingen dele af strækningen op til de vejstandarder, der normalt anvendes ved projektering og anlæg af ny veje i dag. For de første 28 km fra Holbækmotorvejen er det muligt at opgradere den eksisterende vej til ved til motorvej med hastighedsgrænser på 110 km/t. Dog med undtagelse af 2 km syd for Regstrup, hvor der er behov for udbygning. Udbygning er også nødvendig for de 3 km mellem Bjergstedvej og Frederiksberg. Resten af strækningen på 10 km til udkanten er Kalundborg kan ikke umiddelbart udbygges til hastigheder på over 90 km/t. Det er ligeledes vurderingen, at ingen dele af strækningen kan udbygges til hastigheder på 130 km/t, hvilket derfor kræver helt ny linieføring.[6]

I januar 2009 fremlagde samtlige Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten en trafikplan, hvori det fremgår, at parterne er enige om, at perspektivet på sigt er at etablere motorvej på strækningen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg. Konkret er der enighed om at benytte 200 mio. kr. til at opgradere den første strækning til Nørre Jernløse. Herudover skal der laves VVM-undersøgelse for en ny motorvejsstrækning syd om Regstrup. Såfremt disse to projekter gennemføres, vil der blive etableret en 12 km lang motorvej mellem Holbæk og Regstrup. Der afsættes herudover penge til gennemførelse af VVM-undersøgelser for strækningen mellem Regstrup og Kalundborg.[7]

Den 25. Juni 2014 besluttede Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten at sætte ca. 427,5 millioner DKK af til den ca. 6 km lang strækning af anden etape af Kalundborgmotorvejen mellem Kvanløse og Dramstrup. Vejdirektoratet har gennemført en VVM-redegørelse, som viste, at der var en stigning af pendlertrafik og tungtrafik igennem de senere år, og der også var fremkommelighedsproblemer på strækningen.[8]

Den 5. februar 2015 fortalte Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne, at anden etape af Kalundborgmotorvejen forventedes vedtaget i løbet af foråret. Motorvejen kommer til at gå fra Ringstedvej ved Kvanløse, hvor den i dag slutter, og frem til vest for Dramstrup. Vejen forventes at koste ca. 426 millioner DKK og skal efter planen være færdig i 2020. [9]

Den 10. marts 2015 fortalte Venstre, at de ville bede transportminister Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne om at genindkalde forligskredsen bag den nuværende trafikaftale for at genoverveje Kalundborgmotorvejens anden etape, som bliver afsluttet i Knabstrup. Jacob Jensen fra Venstre vil ud over de 424 millioner, som er blevet fundet til anden etape af motorvejen, have ca. 600 meter mere motorvej, som fører ud til den nuværende firsporede motortrafikvej. Han mente, at når Folketinget sætter penge af til nye vejprojekter, bliver der altid sat en buffer af, som ligger på mellem 30 og 50 procent, hvis en motorvej eller en motortrafikvej skulle blive dyrere. Dermed ville den ca. 600 meter lange forlængelse af motorvejen, som forventedes at koste ca. 35-40 mio. DKK, kunne finansieres ved hjælp af forhåndsreservernes tilbageløbsmidler, som kommer tilbage fra projektet.[10]

Den 19. august 2015 fortalte Kalundborg borgmester Martin Damm fra Venstre, at regeringen vil opnå en række gevinster ved at bygge det sidste stykke motorvej til Kalundborg, da borgmesteren fremhævede en ny analyse fra Grontmij, der pegede på, at en motorvej vil give ca. 1000 job i Kalundborg. Analyserne viste også at motorvejen vil give en kortere køretid til Københavnsområdet, og vil gøre det lettere at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. En færdigbyggelse af motorvejen til Kalundborg vil koste ca. 1,5 milliarder DKK. [11]

Den 20. oktober 2015 fortalte Kaare Dybvad fra Socialdemokraterne i Holbæk, at han ville stille en række spørgsmål til transportminister Hans Christian Schmidt om at få ca. 600 meter mere motorvej i tilknytning til anden etape af den netop besluttede Kalundborgmotorvej. De ca. 600 meter motorvej vil koste ca. 49 millioner kr. Han fortalte, at pengene blandet andet kunne hentes ved at sløjfe en bro og et stykke sidevej.[12]

Den 1. marts 2016 var folketingspolitiker Kaare Dybvad fra Socialdemokraterne i Kalundborg, hvor han besøgte Kalundborg Havn for at slå et slag for Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Kalundborg. Her fortalte han, også at de 600 meter ekstra motorvej, der var blev lovet, var blevet skåret væk. Ligesom resten af Kalundborgmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Næstvedmotorvejen, da den nuværende regering hellere vil holde fast i Holstebromotorvejen og Hærvejsmotorvejen. Derudover kunne Kaare Dybvad ikke sige noget om, hvor langt ude i fremtiden en motorvej til Kalundborg ville ligge. Men han mente ikke, at regeringen havde tænkt sig, at der skulle ske noget.[13]

Den 21. april 2016 fortalte Vejdirektoratet, at man vil gå i gang med at lave de 6 km motorvej mellem Kvanløse og Dramstrup i forsommeren 2017. Det ville betyde, at to ubemandede Uno tankstationer, der ligger på hver sin side af Skovvejen ved Dramstrup, vil blive nedlagt i 2017, da motorvejen kommer til at gå igennem dem.[14]

En del af de seks kilometer motorvej vil blive lagt der, hvor Skovvejen ligger i dag. Mens motorvejen på andre dele af strækningen vil komme til at ligge syd og nord for Skovvejen.

Motorvejen er projekteret til at koste 426 million kr og forventes klar i 2019.[15]

Den 30. august 2016 fortalte Venstres finansordfører Jacob Jensen, at 3 etape af Kalundborgmotorvejen fra Knabstrup til Kalundborg er skrevet ind i regeringsgrundlaget og indgår i finansloven fra 2017 samt i regeringens 2025 plan. Arbejde med at anlægge vejen forventes at gå i gang i 2020, så motorvejen kan stå færdig i 2025.[16] [17]

Den 27. november 2016 fremlagde den nye regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative et nyt regeringsgrundlag, som indbefatter den sidste og 3. etape af Kalundborgmotorvejen mellem Dramstrup og Kalundborg for at afhjælpe trængselsproblemerne på den meget trafikerede strækning mellem Holbæk og Kalundborg.[18][19]

KilderRediger

 1. ^ Samlet trafik på det rutenummererede vejnet i 2008
 2. ^ http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/kalundborgmotorvejen/Tidsplan/Sider/default.aspx Hentet 28. april 2016
 3. ^ Vejdirektoratet, oktober 2008 – Forundersøgelse Rute 23 – Holbæk-Kalundborg. Rapport 321, s. 9-13
 4. ^ Ove Jensen, Kaj (3. juni 2015). "Ny motorvej præsenteres". Sjællandske. Hentet 5. juni 2015. 
 5. ^ http://www.dr.dkP4 Nordvestsjælland Skovvejen Rute 23
 6. ^ Vejdirektoratet, oktober 2008 – Forundersøgelse Rute 23 – Holbæk-Kalundborg. Rapport 321, s. 30-32
 7. ^ http://www.trm.dk, 29. januar 2009 – Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En grøn transportpolitik, s. 17
 8. ^ Arent, Torben (25. juni 2014). "Mere motorvej til Kalundborg". FDM. Hentet 16. november 2015. 
 9. ^ D. Christensen, Morten (5. februar 2015). "Motorvej rykker nærmere Kalundborg". Sjællandske. Hentet 7. februar 2015. 
 10. ^ "Der er penge til forlænget motorvej". Sjællandske. 10. marts 2015. Hentet 19. november 2015. 
 11. ^ Olling, Jacob (19. august 2015). "Borgmester: Motorvej til Kalundborg sikrer væksten". TV Øst. Hentet 15. november 2015. 
 12. ^ Robdrup, Bjarne (20. oktober 2015). "Omkamp om 600 meter motorvej". Sjællandske. Hentet 16. november 2015. 
 13. ^ Holm, Jan (1. marts 2016). "Slag slået for motorvej". Sjællandske. Hentet 12. marts 2016. 
 14. ^ http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/kalundborgmotorvejen/OmProjektet/Sider/default.aspx Hentet 28. april 2016.
 15. ^ Tilsted, Anders (16. april 2016). "Ny motorvej lukker tankstationer". Sjællandske. Hentet 28. april 2016. 
 16. ^ Robdrup, Bjarne (30. august 2016). "Motorvej helt til Kalundborg bygges fra 2020". Sjællandske. Hentet 30. august 2016. 
 17. ^ Fredskilde, Mette (30. august 2016). "Kalundborgmotorvejen rykker nærmere Kalundborg". TV Øst. Hentet 30. august 2016. 
 18. ^ Olling, Jacob (27. november 2016). "Ny regering vil bygge motorvej til Kalundborg". TV Øst. Hentet 28. november 2016. 
 19. ^ D Christensen og Robdrup, Morten og Bjarne (28. november 2016). "Ny regering: Motorvej helt til Kalundborg". Sjællandske. Hentet 28. november 2016.