Regeringen Vilhelm Buhl II

Regeringen Vilhelm Buhl II (kaldet Befrielsesregeringen) var Danmarks regering 5. maj7. november 1945. Ændringer: 7. maj 1945, 12. maj 1945

Regeringen bestod af 18 ministre. De ni var fra de fire "gamle partier" (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti).

Frihedsrådet var også repræsenteret med ni ministre, der fordelte sig med to fra Ringen, to fra De Frie Danske (i England og USA), to fra Danmarks Kommunistiske Parti, to fra Dansk Samling og en fra Frit Danmark.

Christmas Møller (primært Frie Danske) og Mogens Fog (primært Frit Danmark) sad på "dobbeltmandater" fra Frihedsrådet. Bortset fra Kauffmann var Frihedsrådets repræsentanter også medlemmer af politiske partier.

Foregående: Danmarks regeringer Efterfølgende:
Regeringen Scavenius
5. maj 1945
Regeringen Knud Kristensen
7. november 1945