Sagnhelt

heltefigur der optræder i sagn og ikke udelukkende er fiktiv

Sagnhelte findes i mange kulturkredse fra de ældste som den babylonske Gilgamesh til den fransk-engelske Kong Arthur. Der findes talrige fællestræk. Heltene er dødelige, men mellem det guddommelige og det menneskelige (med få undtagelser som Herakles). Helteskikkelserne har næsten altid et aristokratisk livssyn: de er pga. deres herkomst hævet over almindelige mennesker. I moderne versioner af fortidens heltesagn indlægges ofte psykologiske forklaringer, eller sagnene omskrives helt for at passe til moderne liberale tanker.

Sagnhelte er næsten altid krigere, der beskrives i et episke digt, der har været foredraget mundtligt. Fx den græske rhapsodetradition og den middelalderlige minnesangertradition. I antikken var heltedigtningen knyttet til religion som fx den græske hero.


Danske sagnhelte

redigér

Mesopotamiske sagnhelte

redigér

Græske sagnhelte

redigér

Frankiske sagnhelte

redigér

Engelske sagnhelte

redigér