Selskabsret er en formueretlig underdisciplin.[1] Som udgangspunkt gælder der selskabsretlig aftalefrihed; altså mulighed for frit at vælge, hvilken selskabsform selskabet skal have.[2]

Selskabsret regulerer bl.a. valg af selskabsform, selskabets stiftelse, de interne regelsæt, kapitalforhold, ledelse (bestyrelse og direktion), evt. fusion med et andet selskab og overtagelse af et andet selskab samt selskabets opløsning; endvidere er koncernforhold og årsrapport samt evt. revision relevant; foruden det lille anpartsselskab og interessentselskab med mindst to ejere og det (typisk) store aktieselskab; aktieselskab har ofte grænseoverskridende aktiviteter, så EU’s regler om regulering af selskaber er relevante.[3] De regler, som gælder for et eurointeressentskab findes i EØFG-Forordningen. Ifølge forordningen art. 2, stk. 2 skal et eurointeressentskab registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.[4]

Ydermere omfatter selskabsretten de retlige regler, som regulerer retsforhold mellem to eller flere selskaber.[5] Selskabsret omfatter også andre former for sameje;[6] herunder fonde og foreninger.[7] Selskabsretlige regler anvendes, hvor begge parter i en retlig tvist eller lignende er erhvervsvirksomheder; altså virksomheder, hvis formål det er at indtjene profit til ejeren eller ejerne.[8] For sådanne kommercielle selskaber gælder en række regler, fx regler om aftalefrihed og loyalitetspligt; ligeledes gælder retsgrundsætninger om vindikation og ekstinktion.[1]

Det selskabsretlige retssubjekt

redigér

Den juridiske definition af begrebet selskab omfatter forskellige selskabsformer, så som kapitalselskaber (aktieselskaber A/S, anpartsselskaber ApS) og personselskaber (interessentselskaber I/S og kommanditselskaber K/S).[9] Hertil kommer selskaber af de nævnte former med begrænset ansvar; dog omfatter selskabsret ikke enkeltmandsvirksomhed.[10] Men det er omfattet af selskabsret at omdanne et aktieselskab til et anpartsselskab efter selskabsloven § 321 og tilsvarende at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab efter selskabsloven § 319.[11]

Tegningskurs eller overkurs

redigér

Aktier eller anparter kan udbydes til enten tegningskurs eller overkurs, men det er forbudt at udbyde kapitalandele til underkurs.[12]

Selskabsretlige love

redigér

Til de vigtigste selskabsretlige love hører disse tre love:[13] selskabsloven, der bl.a. fastlægger regler for kapitalforhøjelse,[14] samt erhvervsvirksomhedsloven[15] og årsregnskabsloven.[16] Hertil kommer revisorloven.[17]

Litteratur

redigér
 • Erik Werlauff & Gitte Søgaard (2023): Selskabsret. 12. reviderede udgave. Karnov Group. ISBN 9788761944528
 • Ulla Rosenkjær & Anne Lind Glerup (2019): Erhvervsjura B – juraens grundregler. Systime. ISBN 978-87-616-9520-8
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2020): Introduktion til dansk selskabsret I − Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber. 6. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4186-2
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2020): Introduktion til dansk selskabsret II − Personselskaber. Foreninger, Fonde. 4. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4220-3
 • Kim David Lexner & Ted Rosenbaum (2011): Selskabsret − kapitalselskaber − kompendium. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-812-6

Videre læsning

redigér
 • Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen (2010): Selskabsformerne − lærebog i selskabsret. 6. udgave. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-1478-3
 • Kristian Filip Mikkelsen (2011): Kompendium i selskabsformerne og grundlæggende regnskabslære. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-820-1
 • Mathias Navneet Gørup (2016): Selskabsret − kompendium 2016/17 − Kapitalselskaber. 1. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-5743-709-6
 • Mathias Navneet Gørup (2016): Selskabsret − kompendium 2016/17 − Personselskaber. 1. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-5743-708-9
 • Mathias Navneet Gørup (2018): Selskabsret − kompendium 2018. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-5743-777-5
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2017): Dansk Selskabsret 1 − Indledning til selskabsretten. 5. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3931-9
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2019): Dansk Selskabsret 2 − Kapitalselskaber. 5. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3985-2
 • Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2022): Dansk Selskabsret 3 − Interessentskaber. 4. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4270-8

Referencer

redigér
 1. ^ a b side 188 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 2. ^ side 16 i Kim David Lexner & Ted Rosenbaum (2011): Selskabsret − kapitalselskaber − kompendium. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-812-6
 3. ^ Erik Werlauff & Gitte Søgaard (2023): Selskabsret. 12. reviderede udgave. Karnov Group. ISBN 9788761944528
 4. ^ side 76 i Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2020): Introduktion til dansk selskabsret II − Personselskaber. Foreninger, Fonde. 4. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4220-3
 5. ^ Erik Werlauff: selskabsret på denstoredanske.dk
 6. ^ Den trykte udgave af Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon. Gyldendal. (år 2000) 17. bind, side 88, 2. spalte. Opslagsordet selskabsret. ISBN 87-7789-035-3
 7. ^ selskabsret på denstoredanske.lex.dk
 8. ^ siderne 188-189 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 9. ^ siderne 9-32 i Ulla Rosenkjær & Anne Lind Glerup (2019): Erhvervsjura B – juraens grundregler. Systime. ISBN 978-87-616-9520-8
 10. ^ side 409, 1. spalte i Bo von Eyben: Juridisk Ordbog. 14. udgave. 2016. Karnov Group. opslagsordet selskab; ISBN 978-87-619-3556-4
 11. ^ siderne 346-347 i Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2020): Introduktion til dansk selskabsret I − Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber. 6. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4186-2
 12. ^ siderne 181 - 182 i Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel (2020): Introduktion til dansk selskabsret I − Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber. 6. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4186-2
 13. ^ side 189 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 14. ^ lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) på retsinformation.dk (se bl.a. § 34, stk. 3 og § 49)
 15. ^ LEV-loven (lov om visse erhvervsdrivende virksomheder) også kaldet erhvervsvirksomhedsloven på retsinformation.dk
 16. ^ Årsregnskabsloven på retsinformation.dk
 17. ^ Revisorloven på retsinformation.dk
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.