Skabelon:Infoboks mapframe

Map

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Denne skabelon laver et mapframe-kort, der er egnet til infobokse, med minimal brugerinput. Skabelonen fungerer kun med enkelte elementer (punkter, linjer eller arealer); brug {{kortlink}}, hvis der er behov for mere avancerede muligheder, f.eks. visning af flere elementer.

Hvis der ikke angives koordinater, hentes de fra sidens Wikidata-element. I så fald, hvis |point= ikke er angivet, markeres punktet for disse koordinater, medmindre Wikidata-elementet har en OpenStreetMap relation-ID (P402) angivet.

Brug redigér

Bemærk: I artikelnavnerummet er parameteren |id= ikke nødvendig (undtagen for at bruge en anden sides data).

Grundlæggende brug redigér

{{Infoboks mapframe}}

Når skabelonen bruges uden parametre eller kun med |id=, viser kortet enten et omrids, en linje eller et areal, afhængigt af de data, der er tilgængelige på Wikidata og OpenStreetMap.

Grundlæggende brugseksempler

Punkt-funktion (Wikidata-koordinater):

{{Infoboks mapframe |id=Q7270550}}

Map Linje-funktion:

{{Infoboks mapframe |id=Q1318331}}

Map Areal-funktion:

{{Infoboks mapframe |id=Q61}}

Map

Brug af specificerede koordinater i stedet for Wikidata redigér

Kun et punkt, ingen arealer eller linjer:

{{Infoboks mapframe |coord=}}

Punkt og areal/linje, hvis tilgængeligt:

{{Infoboks mapframe |wikidata=yes |coord=}}

Angiv koordinater ved hjælp af {{Coord}}-skabelonen, f.eks. |coord={{Coord|32.1|S|116.2|E}}

 • Hvis |coord= er angivet, vises som standard kun koordinaterne (ingen linjer eller arealer).
 • Hvis |coord= er angivet, og |wikidata=yes er brugt, vil koordinaterne blive vist sammen med eventuelle linjer eller arealer, der er knyttet til Wikidata-elementet.
Eksempler med specificerede koordinater

Punkt (med angivne koordinater, ingen arealer/linjer fra Wikidata-element):

{{infoboksapframe |coord={{coord|31|56|S|115|58|E}} }}

Map Punkt (med angivne koordinater, sammen med arealer/linjer fra Wikidata-element):

{{infoboks mapframe |wikidata=yes |coord={{coord|31|56|S|115|58|E}} }}

Map

Tilpasning af, hvilke funktioner der vises redigér

Omvendt areal redigér

{{Infoboks mapframe |shape=inverse}}

Erstat et areal med et omvendt areal (geomaske) ved at bruge |shape=inverse

Eksempel på omvendt areal
{{Infoboks mapframe |id=Q61 |shape=inverse}}

Map.

Slå punktmarkør fra eller til redigér

Vis punktmarkør:

{{Infoboks mapframe |point=on}}

Undgå visning af punktmarkør:

{{Infoboks mapframe |point=none}}

Slå areal fra redigér

Undgå, at areal vises:

{{Infoboks mapframe |shape=none}}

Slå linje fra redigér

Undgå, at linje vises:

{{Infoboks mapframe |line=none}}

Vis en geomaske fra et relateret Wikidata-element redigér

{{Infoboks mapframe |geomask=}}

Sæt |geomask= til et Wikidata-element-id (Q-nummer) eller egenskabs-id (P-nummer) som land (P17)

Geomaske-eksempler

Brug det element, der er linket til fra land (P17)-udsagnet, som geomaske:

{{Infoboks mapframe |id=Q3239281 |geomask=P17}}

Map Brug elementet Hessen (Q1199) som geomaske:

{{Infoboks mapframe |id=Q3239281 |geomask=Q1199}}

Map

Bestem zoom ud fra objektets længde eller størrelse redigér

Brug |length_km= eller |length_mi= eller |area_km2= eller |area_mi2=

Eksempler på zoom fra længde eller areal

Bestem zoom ud fra objektets længde i kilometer eller miles

{{Infoboks mapframe |id=Q1318331 |length_km=5.6}}
{{Infoboks mapframe |id=Q1318331 |length_mi=3.5}}

Map Bestem zoom fra objekts areal i kvadratkilometer eller kvadratmiles

{{Infoboks mapframe |id=Q100 |area_km2=232.14}}
{{Infoboks mapframe |id=Q100 |area_mi2=89.63}}

Map

Parametre redigér

Alle parametre er valgfrie.

 • Grundliggende parametre:
  • id – Id (Q-nummer) for Wikidata-elementet der skal bruges. Standard: den aktuelle sides element
  • coordinates eller coord – Koordinater, der skal bruges i stedet for nogen på Wikidata. Brug {{Coord}}-skabelonen, f.eks. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}, eller en tilsvarende skabelon. Standard: koordinater fra Wikidata
  • wikidata – Sæt til yes for at vise areal eller linje fra wikidata-elementet, hvis der er nogen, når |coord= er brugt. Standard: ikke angivet
 • Tilpas, hvilke funktioner der vises:
  • shape – Slå visning af areal fra ved at sætte til none. Brug et omvendt areal (geomaske) i stedet for et almindeligt areal ved at sætte til inverse. Standard: ikke angivet
  • point – Slå visning af punktmarkør ved at sætte til none. Vis en punktmarkør ved sætte til on. Standard: ikke angivet
  • line – Slå visning af linje fra ved at sætte til none. Standard: ikke angivet
  • geomask – Wikidata-element, der skal bruges som geomaske (alt uden for grænsen er mørkere). Kan enten være et specifikt Wikidata-element (Q-nummer) eller en egenskab, der specificerer det element, der skal bruges (f.eks. P17 for land (P17), P131 for beliggende i det administrative område (P131)). Standard: ikke angivet
  • switcher – Sæt til auto eller geomasks eller zooms for at aktivere Skabelon:Switcher-ligende skift mellem flere mapframes. Standard: ikke angivet
   • auto – skifter mellem geomasker, der findes i beliggenhed (P276)- og beliggende i det administrative område (P131)-udsagn på sidens Wikidata-element, og søger rekursivt. F.eks. et elements by, denne bys stat og denne stats land.
   • geomasks – skifter mellem de geomasker, der er angivet som en kommasepareret liste af Wikidata-elemneter (Q-numre) i geomask-parameteren
   • zooms – skift mellem "zoomet ind"/"zoomet halvvejs"/"zoomet ud", hvor "zoomet ind" er standardzoom (med et minimum på 3), "zoomet ud" er 1, og "zoomet midtvejs" er gennemsnittet
 • Andre valgfrie parametre:
  • frame-width eller width – Bredde på mapframe. Standard: 270
  • frame-height eller height – Højde på mapframe. Standard: 200
  • shape-fill – Farve brugt til at udfylde arealer. Standard: #606060
  • shape-fill-opacity – Opacitet (uigennemskinnelighed) for arealudfyldning, et tal mellem 0 og 1 med punktum som decimaltegn. Standard: 0.5
  • stroke-color eller stroke-colour – Farve for linjer og konturer af arealer. Standard: #ff0000
  • stroke-width – Bredde af linjer og konturer af arealer. Standard: 5
  • marker – Markør til brug for koordinater; se mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for muligheder. Standard: ikke angivet (dvs. blank)
   • Kan også sættes til blank for ikke at bruge en standardmarkør.
  • marker-color eller marker-colour – Baggrundsfarve for markøren. Standard: #5E74F3
  • geomask-stroke-color eller geomask-stroke-colour – Farve på omridset af geomaskens form. Standard: #555555
  • geomask-stroke-width – Bredde af omridset af geomaskens form. Standard: 2
  • geomask-fill – Farve, der bruges til at udfylde geomaskens ydre areal. Standard: #606060
  • geomask-fill-opacity – Opacitet (uigennemskinnelighed) for udfyldning af geomaskens ydre areal, et tal mellem 0 og 1 med punktum som decimaltegn) Standard: 0.5
  • zoom – Sæt zoomniveauet, fra "1" (kort over jorden) til "18" (maksimal indzoomning), der skal bruges, hvis zoomniveauet ikke kan bestemmes automatisk ud fra objektets længde eller areal. Standard: 10
  • length_km eller length_mi eller area_km2 eller area_mi2 – Bestem zoomniveauet ved at angive objektets længde (i kilometer eller miles) eller areal (i kvadratkilometer eller kvadratmiles).. Standard: ikke angivet
  • frame-coordinates eller frame-coord – Alternative bredde- og længdegradskoordinater til placering af kortet ved hjælp af {{coord}} eller tilsvarende. Standard: udledt af elementkoordinater
 • Udgåede parametre
  • frame-lat eller frame-latitude – Alternativ breddegradskoordinat til placering af kortet; standard er afledt af elementkoordinater
  • frame-long eller frame-longitude – Alternativ længdegradskoordinat til første placering af kortet; standard er afledt af elementkoordinater

Eksempler på brug i skabeloner redigér

Infobox hospital

Brug i den engelske version af {{Infoboks hospital}} (versionen fra 5. oktober 2019)

|image3  = {{yesno|{{{mapframe|yes}}}|no=|yes={{Infobox mapframe
 |zoom={{{mapframe-zoom|}}}
 |frame-width={{{mapframe-width|}}}
 |frame-height={{{mapframe-height|}}}
 |marker={{{mapframe-marker|hospital}}}
 |marker-color={{{mapframe-marker-color|{{{mapframe-marker-colour|}}}}}}
 |frame-lat={{{mapframe-lat|{{{mapframe-latitude|}}}}}}
 |frame-long={{{mapframe-long|{{{mapframe-longitude|}}}}}}
 |stroke-color={{{mapframe-stroke-color|{{{mapframe-stroke-colour|}}}}}}
 }}
}}
|caption3 = {{yesno|{{{mapframe|yes}}}|no=|yes={{{mapframe-caption|}}}}}
Infobox power station

Brug i den engelske version af {{Infobks kraftværk}} (versionen fra 2. april 2019):

| image2    = {{#ifeq:{{{location_map|}}}|no|<!-- -->|{{Infobox mapframe
         |id          = {{{qid|}}}
         |coord         = {{{coordinates|}}}
         |frame-width      = {{Digits|1={{#if:{{{image_size|}}}|{{{image_size|}}}|300px}}}}
         |marker        = industrial
         |zoom         = {{#if:{{{location_map_geomask|}}}|{{{location_map_zoom|}}}|{{{location_map_zoom|5}}}}}
         |geomask        = {{#ifeq:{{{location_map_geomask|}}}|Yes|P17|<!-- -->}}
         |geomask-stroke-width = {{#ifeq:{{{location_map_geomask|}}}|Yes|0.5|<!-- -->}}
         |geomask-stroke-colour = {{#ifeq:{{{location_map_geomask|}}}|Yes|#000000|<!-- -->}}
         |geomask-fill     = {{#ifeq:{{{location_map_geomask|}}}|Yes|#BABABA|<!-- -->}}
         }}}}
| caption2   = {{#ifeq:{{{location_map|}}}|no|<!-- -->|{{#if:{{{coordinates|}}}{{#property:P625}}|{{{location_map_caption|}}}}}}}
Infobox Australian road

Brug i den version af {{Infoboks vej i Australien}} (versionen fra 5. oktober 2019):

| data3    = {{#ifexist:media:{{{location|}}}<!--
-->|[[File:{{{location}}}|270px|frameless|alt={{{location_alt|{{{loc_alt|{{{alt|}}}}}}}}}]]<!--
-->|{{{location|<!--
  -->{{yesno| {{{mapframe|yes}}}<!--
  -->|no=<!--
  -->|yes={{Infobox mapframe | length_km={{{length|}}} }}<!-- Tracking category:
  -->{{main other|{{#if:{{#property:P625}}|[[Category:Infobox Australian road articles with an infobox mapframe map|{{#if:{{{coordinates_a|}}}|π}}{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
  -->}}<!--
 -->}}}<!--
-->}}

FAQ om mulige problemer redigér

Hvor skal man fejlmelde det, når der er et problem med grundkortet (f.eks. en manglende sø)?
Hvis problemet også er på OpenStreetMap, skal det rettes der. Hvis problemet kun er på Wikimedias kort, kan det rapporteres på Phabricator (du kan logge ind med din Wikipedia-konto). Se mw:How to report a bug for instruktioner (brug Maps for tags). (Alternativt kan du prøve mw:Help talk:Extension:Kartographer)
Hvor skal man fjelmelde det, hvis der er andre fejl eller problemer med kortene?
Det kan være et problem med Wikipedia-modulet, eller det kan være en underliggende softwarefejl (dem er der mange af).
 • Hvis problemet også opstår, når man bruger almindelige <mapframe>...</mapframe>-tags, skal det rapporteres på Phabricator (du kan logge ind med din Wikipedia-konto). Se mw:How to report a bug for instruktioner (for tags, brug Maps). (Alternativt kan du prøve mw:Help talk:Extension:Kartographer)
 • Hvis problemet kun opstår med Wikipedias skabelon/modul, eller du ikke er sikker, kan du rapportere det her. (Alternativt kan du prøve Wikipedia:Teknisk forum)
Hvorfor vises miniaturekortet som et statisk billede, når man ser på sider, men er interaktivt, når man redigerer sider?
På Wikipedia og de fleste andre wikier end Wikivoyage er det viste miniaturebillede et statisk kort, og kortet i fuld skærm skal åbnes, før der kan zoomes eller panoreres på kortet. Dette er af hensyn til ydeevnen og for at vise noget indhold, hvis javascript er deaktiveret, og til udskrivning.
At der vises et interaktivt kort ved forhåndsvisninger en fejl, phab:T203863 (og også et problem med ydeevnen). Yderligere forklaring kan findes i kommentarerne til phab:T202793.
Hvorfor vises en linje eller et areal fra OpenStreetMap ikke?
Der er flere mulige årsager:
Hvorfor vises linjer, arealer eller punkter ikke efter redigering eller tilføjelse af et kort, selv om de blev vist ved forhåndsvisning?
Det er en fejl i forbindelse med generering af miniaturekortbilleder. Den vil normalt blive rettet automatisk i løbet af en time eller to. Se phab:T269984 for detaljer.
En side, der bruger mapframes |raw=-parameter (herunder sider der bruger |mapframe-custom=-parameteren i en infoboks, som anvender Module:Infobox mapframe), viser fejlmeddelelser af typen "Den tid, der er afsat til at køre scripts, er udløbet." Hvad kan der gøres?
Hvis mængden af rådata, der skal behandles, er for stor, kan timeout-meddelelsen blive vist. Du kan prøve at flytte rådataene til Commons eller udskifte mapframe-skabelonen med den tilsvarende wikitekst ved hjælp af Speciel:ExpandTemplates.

Template data redigér

Dette er denne skabelons TemplateData-dokumentation, som bruges af VisualEditor og andre værktøjer.

Infoboks mapframe

Parametre

Ingen beskrivelse.

Skabelonparametre[Rediger TemplateData]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
mapframemapframe alias

=yes vil lave et kort

Standardværdi
no
Booleskvalgfri
mapframe-captionmapframe-caption

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-custommapframe-custom

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
qidqid

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
coordinatescoordinates

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-wikidatamapframe-wikidata

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-shapemapframe-shape

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-pointmapframe-point

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-linemapframe-line

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-geomaskmapframe-geomask

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-switchermapframe-switcher

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-frame-widthmapframe-frame-width

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-frame-heightmapframe-frame-height

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-shape-fillmapframe-shape-fill

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-shape-fill-opacitymapframe-shape-fill-opacity

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-stroke-colormapframe-stroke-color

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-stroke-widthmapframe-stroke-width

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-markermapframe-marker

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-marker-colormapframe-marker-color

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-geomask-stroke-colormapframe-geomask-stroke-color

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-geomask-stroke-widthmapframe-geomask-stroke-width

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-geomask-fillmapframe-geomask-fill

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-geomask-fill-opacitymapframe-geomask-fill-opacity

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-zoommapframe-zoom

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-length_kmmapframe-length_km

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-length_mimapframe-length_mi

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-area_km2mapframe-area_km2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-area_mi2mapframe-area_mi2

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri
mapframe-frame-coordinatesmapframe-frame-coordinates

ingen beskrivelse

Ukendtvalgfri