Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er streng, URL, Commons-mediefil eller ekstern id. Det er alle datatyper som består af en streng af tegn som ikke er en tekst på et bestemt sprog.

Parametre til styring af brugen redigér

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (der er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Moskva), men vil ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug den denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Moskvas postnumre {{Wikidata-streng | P281 | q=Q649}} 101001–135999
Lokal angivet værdi {{Wikidata-streng | P281 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | q=Q649}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-streng | P281 | feltnavn=postnummer | q=Q649}}
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-streng | P281 | wikidata=ja | feltnavn=postnummer | q=Q649}} 101001–135999
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-streng | P281 | wikidata=tidszone,postnummer,land | feltnavn=postnummer | q=Q649}} 101001–135999
Dansk Wikipedias åbningsdato (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-streng | P571 | wikidata=ja | ingen_wikidata=postnummer, tidszone | feltnavn=postnummer | q=Q649}}

Parametre til styring af formatering redigér

 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • format: Format for fundne strenge. $1 i formatet erstattes af strengen, andet indhold bruges uændret
 • brugskabelon: Kalder den angivne skabelon med de fundne strenge som første og eneste parameter. Der laves et selvstændigt skabelonkald for hver fundet streng. Strengene vil ikke blive præprocesserede før kaldet af skabelonen (dvs. hvis en streng indeholder f.eks. | eller {{...}}, vil disse tegn ikke have noget særlig betydning).
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
Beskrivelse Kode Resultat
TV 2's CVR-nr. {{Wikidata-streng | P1059 | q=Q1616154}} 10413494
TV 2's CVR-nr. formateret som et link {{Wikidata-streng | P1059 | format=[https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=$1 $1] | q=Q1616154}} 10413494

Parametre til visning af supplerende information redigér

 • tid: Skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P585 (tidspunkt), P580 (starttid) og P582 (sluttid) hvis tid=ja
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja

Parametre til visning og brug af kvalifikatorer redigér

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt kvalifikatorparameter, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummeringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater, som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Billede af Niels Bohr. Der vises billedtekst hvis der er en {{Wikidata-streng | P18 | kvalifikator1=P2096 | kvalifikatorformat1=[[Fil:$1|thumb|$2]] | kvalifikatorformatuden1=[[Fil:$1|thumb]] | q=Q7085}}
Niels Bohr ca. 1922

Parametre til visning af "ingen værdi og "ukendt værdi" redigér

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Se også redigér