Skabelon:Wikidata-tekst

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er en tekst på et sprog.

Parametre til styring af brugen

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (der er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Brasiliens flag, Bruxelles, Danmark osv.), men vil ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug den denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Tekst på Brasiliens flag {{Wikidata-tekst | P1684 | sprog=alle | q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Lokal angivet værdi {{Wikidata-tekst | P1684 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | sprog=alle | q=Q82194}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-tekst | P1684 | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}}
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=ja | feltnavn=tekst | sprog=alle |q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=farve,tekst,designer | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=ja | ingen_wikidata=afbilder, tekst | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}}

Parametre til styring af sprog

 • sprog: Angiv en sprogkode for det ønskede sprog eller en liste med sprog eller 'alle' for alle sprog. Hvis tom eller ikke anvendt bruges dansk.
 • skrivsprog: Brug skrivsprog=ja for angive navnet på sproget i parentes efter teksten.
 • eneste: Brug eneste=ja for at vise værdien hvis der er kun er én på Wikidata, uanset sprogkoden.
Beskrivelse Kode Resultat
Bruxelles' officielle navn på dets officielle sprog (tom da dansk ikke er blandt sprogene) {{Wikidata-tekst | P1448 | q=Q239}}
Bruxelles' officielle navn på hollandsk {{Wikidata-tekst | P1448 | sprog=nl | q=Q239}}
Bruxelles' officielle navn på dets officielle sprog med sprog angivet {{Wikidata-tekst | P1448 | sprog=alle | skrivsprog=ja | q=Q239}} Ville de Bruxelles (fransk), Stad Brussel (flamsk)
Tekst på Brasiliens flag på dansk eller eneste værdi {{Wikidata-tekst | P1684 | sprog=da | eneste=ja | q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO

Parametre til styring af formatering

 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
Beskrivelse Kode Resultat
En person eller ting fra Danmark kaldes {{Wikidata-tekst | P1549 | q=Q35}} dansker
En person eller ting fra Danmark kaldes (en tekst per linje) {{Wikidata-tekst | P1549 | adskil=<br /> | q=Q35}} dansker
En person eller ting fra Danmark kaldes (liste) {{Wikidata-tekst | P1549 | liste=ja | q=Q35}}
 • dansker

Parametre til visning af supplerende information

 • tid: Skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P585 (tidspunkt), P580 (starttid) og P582 (sluttid) hvis tid=ja
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja

Parametre til visning og brug af kvalifikatorer

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt kvalifikatorparameter, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummeringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Personer fra Tyskland kaldes på tysk {{Wikidata-tekst | P1549 | sprog=de | kvalifikator1=P518 | kvalifikatorformat1=$1 (gælder for $2) | q=Q183}} Deutscher (gælder for hankøn), Deutsche (gælder for hunkøn)

Parametre til visning af "ingen værdi og "ukendt værdi"

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Se også