Skabelon:Wikidata-emne

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er Wikidata-emner

Parametre til styring af brugen

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (det er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Moskva, Allerød Kommune, Danmark, H.C. Andersen, Franz Kafka, Sankt Petersborg osv.), men ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug for denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Moskvas borgmester {{Wikidata-emne | P6 | q=Q649}} Sergej Sobjanin
Lokal angivet værdi {{Wikidata-emne | P6 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | q=Q649}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Moskvas borgmester (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-emne | P6 | feltnavn=borgmester | q=Q649}}
Moskvas borgmester (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-emne | P6 | wikidata=ja | feltnavn=borgmester | q=Q649}} Sergej Sobjanin
Moskvas borgmester (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-emne | P6 | wikidata=land,borgmester,tidszone | feltnavn=borgmester | q=Q649}} Sergej Sobjanin
Moskvas borgmester (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-emne | P6 | wikidata=ja | ingen_wikidata=borgmester,land | feltnavn=borgmester | q=Q649}}

Parametre til styring af formatering

 • link: Normalt linkes et emne, hvis vi har en artikel for det. Brug link=nej for ikke at linke.
 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
 • mere_end_maks: hvis maks er brugt og antallet af resultater overstiger maks, vil der som standard blive tilføjet teksten: "med flere" efter de viste resultater. Ønskes en anden tekst, kan denne angives vha. denne parameter, fx mere_end_maks=og andre
 • medstort: Ved medstort=ja skrives det første resultat med stort begyndelsesbogstav, ved medstort=alle skrives alle resultater med stort begyndelsesbogstav
 • kursiv: Brug kursiv=ja for at skrive resultaterne i kursiv
 • ikon: Brug ikon=ja for at placere et ikon med link til Wikidata efter resultaterne
 • ental: Tekst som placeres efter det samlede resultat hvis der er én værdi
 • flertal: Tekst som placeres efter det samlede resultat hvis der er mere end én værdi
 • kun: Vis kun resultater hvor værdien er et bestemt Wikidata-emne som skal angives som Qxxx. Det kan være nyttigt hvis det er kvalifikatorerne for værdien som man er interesseret i.
 • kunlink: Brug kunlink=ja for kun at vise resultater hvor der er en wikiside at linke til.
Beskrivelse Kode Resultat
Allerøds borgmester (bemærk linktekst er forskellig fra artikelnavn) {{Wikidata-emne | P6 | q=Q499479}} Karsten Längerich
Allerøds borgmester (ingen link) {{Wikidata-emne | P6 | link=nej | q=Q499479}} Karsten Längerich
Danmarks nationalsang {{Wikidata-emne | P85 | q=Q35}} Der er et yndigt land, Kong Christian stod ved højen Mast
Danmarks nationalsang (en pr. linje) {{Wikidata-emne | P85 | adskil=<BR/> | q=Q35}} Der er et yndigt land
Kong Christian stod ved højen Mast
Danmarks nationalsang (punktliste) {{Wikidata-emne | P85 | liste=ja | q=Q35}}
H.C. Andersens beskæftigelse (med ikon) {{Wikidata-emne | P106 | ikon=ja | q=Q5673}} selvbiograf, journalist, dramatiker, rejsende, forfatter, børnebogsforfatter, digter, romanforfatter, papirklipper Rediger på Wikidata
H.C. Andersens beskæftigelse (maksimalt 3 værdier, første værdi med stort) {{Wikidata-emne | P106 | maks=3 | medstort=ja | q=Q5673}} Selvbiograf, journalist, dramatiker med flere
H.C. Andersens beskæftigelse (liste med alle punkter skrevet med stort) {{Wikidata-emne | P106 | liste=ja | medstort=alle | q=Q5673}}
Filmen Full Metal Jacket er baseret på (titel i kursiv) {{Wikidata-emne | P144 | kursiv=ja | q=Q243439}} Kun kort tid
Tidspunkt for Richard Nixons aftræden som præsident i USA og hans efterfølger {{Wikidata-emne | P39 | kun=Q11696 | kvalifikator1=P582 | kvalifikator2=P1366 | kvalifikatorformat1=Præsident til $2 | kvalifikatorformat2=$1 afløst af $2 | q=Q9588}} Præsident til 9. august 1974 afløst af Gerald Ford
Tidspunkt for Richard Nixons aftræden som vicepræsident i USA og hans efterfølger {{Wikidata-emne | P39 | kun=Q11699 | kvalifikator1=P582 | kvalifikator2=P1366 | kvalifikatorformat1=Vicepræsident til $2 | kvalifikatorformat2=$1 afløst af $2 | q=Q9588}} Vicepræsident til 20. januar 1961 afløst af Lyndon B. Johnson

Parametre til visning af supplerende information

 • msk: Hvis værdien er en tidszone som bruges i Rusland (UTC+2 til UTC+12), vis så også MSK-tid hvis msk=ja
 • land: Skriv også landet som de fundne emner ligger i hvis dette er entydigt angivet på Wikidata. Parameteren skal indeholde det ønskede format hvor $1 udskiftes med emnet og $2 udskiftes med landet. Bemærk at denne parameter bruges før eventuelle kvalifikator-parametre.
 • sted: Hvis værdien er 'ja', tilføjes land efter et komma, og for store lande også delstat (som diskuteret på Landsbybrønden).
 • tid: Skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P585 (tidspunkt), P580 (starttid) og P582 (sluttid) hvis tid=ja
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja
 • parti: Skriv hvilket parti personen er medlem af hvis det er entydigt. Parameteren skal indeholde det ønskede format hvor $1 udskiftes med emnet og $2 udskiftes med partiet. Hvis der er et kort navn (P1813) på dansk for partiet bruges det. Bemærk at denne parameter bruges før eventuelle kvalifikator-parametre.
Beskrivelse Kode Resultat
Vladivostoks tidszone med MSK {{Wikidata-emne | P421 | msk=ja | q=Q959}} UTC+10 (MSK+7)
H.C. Andersens fødested med angivelse af land {{Wikidata-emne | P19 | land=$1 i $2 | q=Q5673}} Odense i Danmark
Spiro Agnews dødssted med "sted=ja" {{Wikidata-emne | P20 | sted=ja | q=Q203433}} Berlin, Maryland, USA
Niels Bohr var nomineret til (uden tid) {{Wikidata-emne | P1411 | q=Q7085}} Nobelprisen i fysik, Nobelprisen i kemi
Niels Bohr var nomineret til (med tid) {{Wikidata-emne | P1411 | tid=ja | q=Q7085}} Nobelprisen i fysik (1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922), Nobelprisen i kemi (1920, 1929)
Niels Bohrs bopæl (uden tid) {{Wikidata-emne | P551 | q=Q7085}} København, England, USA, Sverige, Danmark
Niels Bohrs bopæl (med tid) {{Wikidata-emne | P551 | tid=ja | q=Q7085}} København (1945-1962), England (fra 1943), USA (1943-1945), Sverige (fra 1945), Danmark (1885-1943)
Moskvas borgmester (med tid og parti) {{Wikidata-emne | P6 | tid=ja | parti=$1 ($2) | q=Q649}} Sergej Sobjanin (fra 21. oktober 2010)
Moskvas borgmester (med tid, kunår og parti) {{Wikidata-emne | P6 | tid=ja | kunår=ja | parti=$1 ($2) | q=Q649}} Sergej Sobjanin (fra 2010)

Parametre til visning og brug af kvalifikatorer

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt antal kvalifikatorparametre, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummereringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Bemærk at hvis der bruges kvalifikatorparametre, vil alle resultater vises individuelt sammen med resultatets kvalifikatorer som specificeret. Uden brug af kvalifikatorparametre samles alle ens resultater til ét resultat. Man kan bruge tid=ja for at samle tidskvalifikatorerne fra de enkelte resultater i det samlede resultat, men ikke ellers bruge kvalifikatorer uden at gå over til individuel visning af ens resultater.

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater, som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Tysklands nationalsang med lydfil formateret som et link {{Wikidata-emne | P85 | kvalifikator1=P51 | kvalifikatorformat1=$1 [[File:$2]] | q=Q183}} Deutsche Nationalhymne
Tysklands statsoverhoved med starttidspunkt og valg {{Wikidata-emne | P35 | kvalifikator1=P580 | kvalifikatorformat1=$1, tiltrådt $2 | kvalifikator2=P459 | kvalifikatorformat2=$1, valgt ved $2 | q=Q183}} Frank-Walter Steinmeier, tiltrådt 19. marts 2017, valgt ved Præsidentvalget i Tyskland 2017, præsidentvalget i Tyskland 2022

Parametre til visning af "ingen værdi og "ukendt værdi"

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Franz Kafkas ægtefæller {{Wikidata-emne | P26 | q=Q905}}
Franz Kafkas ægtefæller med "ingen" {{Wikidata-emne | P26 | ingen=Var aldrig gift | q=Q905}} Var aldrig gift

Parameter maks

Som beskrevet ovenfor vises højst det antal resultater der er angivet med parameteren maks. Det er tilfældigt hvilke resultater der vises. Det betyder, at vigtige oplysninger muligvis ikke vises. Det kan derfor være nyttigt at vide hvilke sider, der viser delvise resultater fra Wikidata. Med særlig henblik på Skabelon:Infoboks Wikidata person er der foreløbigt oprettet disse sporingskategorier:

I skabelon Infoboks Wikidata person har parameteren maks typisk værdien 5. Derfor skal ordet "mange" i kategoriernes navne forstås som "mere end 5". Hvis man f.eks. ønsker at vide hvilke sider der bruger denne skabelon og findes i kategorien med mange oplysninger om udmærkelser, kan man bruge denne søgning.

Problemet kan løses ved at undlade at bruge Wikidata og i stedet udfylde en parameter i infoboksen. For feltet Udmærkelser udfyldes f.eks. parameteren hæder med det indhold man mener er relevant.

Parameter til visning af referencer

 • ref: sættes til ja hvis man ønsker at vise de referencer, der er angivet på Wikidata for den enkelte påstand.

I øjeblikket er det kun muligt at vise de referencer, der enten er af typen "Reference-URL". Værdien af ref er som standard nej. Det betyder, at ingen referencer vises hvis parameteren ref udelades.

Beskrivelse Kode Resultat
Religion for forfatteren Rabindranath Tagore {{Wikidata-emne | P140 | q=Q7241 | ref = ja }} hinduisme[1]
Religion for maleren Viktor Vasnetsov {{Wikidata-emne | P140 | q=Q204138 | ref = ja }} Den ortodokse kirke

Sider med typer af referencer, der er ukendte for skabelonen, placeres i Kategori:Wikidata-reference bruger ikke-genkendt egenskab.

Referencer

 1. ^ www.culturalindia.net, hentet 12. december 2018 (fra Wikidata).

Håndtering af sprog

Teksten som vises for resultaterne er Wikidatas label. Da den ikke altid findes på dansk, udvælges den brugte label som:

 1. Hvis et emne har en dansk label, bruges den.
 2. Hvis emnet er noget som er i et land (typisk et stednavn, en institution, uddannelsessted, virksomhed eller andet), bruges labelen på landets sprog for visse lande hvis den findes. Det gælder i øjeblikket for landene Sverige, Norge, Storbritannien, USA, Tyskland eller Frankrig.
 3. Hvis emnet er en person, bruges navnet på norsk eller svensk hvis det findes.
 4. Hvis emnet er en person som er statsborger i et land med ét hovedsprog som skrives med latinske bogstaver, bruges det. Listen over lande der bruges er i øjeblikket Spanien, USA, Finland, Italien, Portugal, Holland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland. Flere forventes at tilføjes.
 5. Hvis der findes en label på bokmål, nynorsk, svensk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk bruges den første på listen, og der laves en note om det da det korrekte danske navn kan være anderledes og siden placeres i kategorien Kategori:Oplysninger fra Wikidata på et andet sprog end dansk.
 6. Som sidste mulighed bruges en label på et vilkårligt sprog, og der laves en note om det da det korrekte danske navn kan være anderledes og siden placeres i kategorien Kategori:Oplysninger fra Wikidata på et andet sprog end dansk.

Parametre for håndtering af sprog:

 • sprognote: Ved sprognote=nej vil der ikke laves noter ved brug af andet sprog and dansk. Ønsker man at siden tilføjes sporingskategorien, sættes sprogkat=ja
 • sprognotegroup: Sætter "group"-attributen i <ref>-tag.
 • sprogkat: Ved sprogkat=nej vil siden ikke placeres i en kategori ved brug af andet sprog and dansk


Beskrivelse Kode Resultat
To af Aleksandr Pusjkins hovedværker {{Wikidata-emne | P800 | maks=2 | q=Q7200}} Historien om fiskeren og fisken, Kommandantens datter[1] med flere
To af Aleksandr Pusjkins hovedværker (gentager for at vise at ens noter samles) {{Wikidata-emne | P800 | maks=2 | q=Q7200}} Historien om fiskeren og fisken, Kommandantens datter[1] med flere
To af Aleksandr Pusjkins hovedværker (uden noter) {{Wikidata-emne | P800 | sprognote=nej | maks=2 | q=Q7200}} Historien om fiskeren og fisken, Kommandantens datter med flere
To af Aleksandr Pusjkins hovedværker (i gruppen "note") {{Wikidata-emne | P800 | sprognotegroup=note | maks=2 | q=Q7200}} Historien om fiskeren og fisken, Kommandantens datter[note 1] med flere

Referencer

Referencer genereret af skabelonen uden angivelse af sprognotegroup:

 1. ^ a b Navnet er anført på bokmål og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.

Noter

Referencer genereret af skabelonen med angivelse af sprognotegroup=note:

 1. ^ Navnet er anført på bokmål og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.

Se også