Skabelon:Wikidata-tekst/doc

Skabelon til hentning af påstande fra Wikidata hvor datatypen er en tekst på et sprog.

Parametre til styring af brugenRediger

 • 1. unavngivne parameter: Wikidata-egenskab der skal bruges
 • 2. unavngivne parameter: Lokal angiven værdi som ubetinget bruges i stedet for Wikidata
 • feltnavn: Hvis anført, bruges Wikidata kun hvis feltnavnet er i listen wikidata og ikke i listen ingen_wikidata
 • wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata kun hvis navnet er her eller værdien er 'ja' eller 'alle'
 • ingen_wikidata: Hvis feltnavn er anført, bruges Wikidata ikke hvis navnet er her.
 • q: Det brugte Wikidata-emne. Hvis ikke angivet, bruges det emne som siden er knyttet til

Bemærk at q er brugt i alle nedenstående eksempler (der er nødvendigt her da dette ikke er artiklen for Brasiliens flag, Bruxelles, Danmark osv.), men vil ved normal brug i en infoboks-skabelon eller direkte i artikler, vil man som regel ikke have brug den denne parameter, men i stedet bruge det Wikidata-emne som den aktuelle artikel er tilknyttet.

Beskrivelse Kode Resultat
Tekst på Brasiliens flag {{Wikidata-tekst | P1684 | sprog=alle | q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Lokal angivet værdi {{Wikidata-tekst | P1684 | Brug denne tekst i stedet for Wikidata | sprog=alle | q=Q82194}} Brug denne tekst i stedet for Wikidata
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' sat, men ingen 'wikidata', så intet vises) {{Wikidata-tekst | P1684 | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}}
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=ja | feltnavn=tekst | sprog=alle |q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn' og 'wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=farve,tekst,designer | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}} ORDEM E PROGRESSO
Tekst på Brasiliens flag (med 'feltnavn', 'wikidata' og 'ingen_wikidata') {{Wikidata-tekst | P1684 | wikidata=ja | ingen_wikidata=afbilder, tekst | feltnavn=tekst | sprog=alle | q=Q82194}}

Parametre til styring af sprogRediger

 • sprog: Angiv en sprogkode for det ønskede sprog eller en liste med sprog eller 'alle' for alle sprog. Hvis tom eller ikke anvendt bruges dansk.
 • skrivsprog: Brug skrivsprog=ja for angive navnet på sproget i parentes efter teksten.
Beskrivelse Kode Resultat
Bruxelles' officielle navn på dets officielle sprog (tom da dansk ikke er blandt sprogene) {{Wikidata-tekst | P1448 | q=Q239}}
Bruxelles' officielle navn på hollandsk {{Wikidata-tekst | P1448 | sprog=nl | q=Q239}} Stad Brussel
Bruxelles' officielle navn på dets officielle sprog med sprog angivet {{Wikidata-tekst | P1448 | sprog=alle | skrivsprog=ja | q=Q239}} Stad Brussel (hollandsk), Ville de Bruxelles (fransk)

Parametre til styring af formateringRediger

 • adskil: Normalt adskilles værdier med ", " (komma og mellemrum). Brug adskil til angive anden adskillelse
 • liste: Brug liste=ja for at lave en punktliste
 • maks: Angiver det maksimale antal ønskede resultater
Beskrivelse Kode Resultat
En person eller ting fra Danmark kaldes {{Wikidata-tekst | P1549 | q=Q35}} dansker
En person eller ting fra Danmark kaldes (en tekst per linje) {{Wikidata-tekst | P1549 | adskil=<br /> | q=Q35}} dansker
En person eller ting fra Danmark kaldes (liste) {{Wikidata-tekst | P1549 | liste=ja | q=Q35}}
 • dansker

Parametre til visning af supplerende informationRediger

 • tid: Skriv tidspunkter fra kvalifikatorerne P585 (tidspunkt), P580 (starttid) og P582 (sluttid) hvis tid=ja
 • kunår: Skriv tidspunkter som år alene hvis kunår=ja

Parametre til visning og brug af kvalifikatorerRediger

 • kvalifikator1, kvalifikator2, kvalifikator3 osv.: Wikidata-egenskab (Pxxx) der bruges som kvalifikator. Der kan bruges et vilkårligt kvalifikatorparameter, men de skal bruges i rækkefølge fra nr. 1 uden huller i nummeringen.
 • kvalifikatorformat1, kvalifikatorformat2, kvalifikatorformat3 osv.: Format for visning af værdi og kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorformatuden1, kvalifikatorformatuden2, kvalifikatorformatuden3 osv.: Format for visning af værdier når der ikke er kvalifikator med samme parameternummer.
 • kvalifikatorbrug1, kvalifikatorbrug2, kvalifikatorbrug3 osv.: Hvordan kvalifikatoren med samme parameternummer skal bruges.

Kvalifikatorparametrene behandles i rækkefølge efter deres nummerering.

kvalifikatorformat-parametrene angives som en tekst hvor "$1" erstattes af den formaterede værdi inkl. tidligere behandlede kvalifikatorer, og "$2" erstattes af den aktuelle kvalifikator. "$1" og "$2" må optræde flere gange i formatteksten eller slet ikke være der. Hvis intet angives, bruges "$1 ($2)".

kvalifikatorformatuden-parametrene bruges i stedet for kvalifikatorformat-parametrene når der ikke er nogen kvalifikatorer af ønskede type. Hvis intet angives bruges "$1"

kvalifikatorbrug-parametren kan have følgende værdier:

 • alle (default): Alle resultater medtages, uanset om de har denne kvalifikator eller ej.
 • med: Resultater medtages kun, hvis kvalifikatorer er angivet for det enkelte resultat.
 • uden: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren ikke er angivet.
 • værdi: Resultatet medtages kun, hvis kvalifikatoren er lig med den her angivne værdi (tekstlabel eller Q-nr).

Kvalifikatorer kan være af alle datatyper på nær geografiske koordinater som endnu ikke understøttes.

Beskrivelse Kode Resultat
Personer fra Tyskland kaldes på tysk {{Wikidata-tekst | P1549 | sprog=de | kvalifikator1=P518 | kvalifikatorformat1=$1 (gælder for $2) | q=Q183}} Deutscher (gælder for hankøn), Deutsche (gælder for hunkøn)

Parametre til visning af "ingen værdi og "ukendt værdi"Rediger

Wikidata-påstande kan have de specielle værdier "ingen værdi og "ukendt værdi". Disse ignoreres normalt, men kan vises med:

 • ingen: Tekst som vises for værdien "ingen værdi"
 • ukendt: Tekst som vises for værdien "ukendt værdi"
Beskrivelse Kode Resultat
Eksempler mangler

Se ogsåRediger