Christen Thomesen Sehested (søofficer) - Andre sprog