Speciesisme (eller artschauvinisme) omhandler at tildele forskellige værdier eller rettigheder til væsner på grundlag af deres art. Begrebet blev opfundet af Richard D. Ryder i 1970 og betegner fordomme på linje med sexisme og racisme.

En del af serien af artikler om
Dyrs rettigheder

Aktivister
Greg Avery · David Barbarash
Ronnie Lee · Keith Mann
Ingrid Newkirk · Henry Spira

Grupper/kampagner
Anima · Animal Aid
Animal Liberation Front (DBF)
Animal Rights Militia
Djurens Rätt
Forsøgsdyrenes Værn
Fur Free Alliance
Justice Department
NOAH · PETA · Viva!

Problemer
Dyreforsøg · Dyretransporter
Industrialiserede landbrug
International handel med primater
Nafovanny · Speciesisme · Vivisektion

Forfattere/fortalere
Steven Best · Stephen R. L. Clark
Gary Francione · Gill Langley
Tom Regan · Richard D. Ryder
Peter Singer · Steven M. Wise

Kategorier

Dyrs rettigheder

Begrebet speciesisme bruges oftest af fortalere for dyrs rettigheder, som mener at det er irrationelt eller moralsk forkert.

Filosofferne Tom Regan og Peter Singer har begge argumenteret mod menneskets tendens til at udvise speciesisme. Regan siger at alle dyr har naturlige rettigheder og at vi ikke kan tildele dem en mindre værdi på grund af deres irrationalitet og samtidig tildele en højere værdi til mennesker som ikke opfører sig rationelt (f.eks. spædbørn og mentalt handicappede).

Religion

redigér

Forskellige religioner adskiller sig ved deres handlemåde overfor andre liv end menneskeliv. Mens animister tror på lighed mellem alle sansende væsner, tror monoteister ofte at mennesker pr. guddommelig intention er højere rangerende end andre livsformer. Læren i Jainisme, Hinduisme og Buddhisme lægger stor vægt på idealer som sarva jeeva sama bhava (सर्व जीव सम भाव), hvilket betyder "alt liv er lige", og er eksempler på religioner som er mindre specistiske, selvom den grad hvorved dette reflekteres i dagligdagen i lande hvor de religioner er store afhænger af den lokale kultur.

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér

Yderligere læsning

redigér