Stenalder

den ældste forhistoriske periode da sten ofte anvendes for at lave våben og værktøj
Verdenens kulturelle stade omkring 2000 f.Kr..     jæger-samler      nomade Pastoralisme      Simpelt landbrug      landbrug      statsamfund      ubeboet Lyserød indikerer områder med bronze-arbejde.
Primitivt Oldowan redskab fra det vestlige Sahara.

Stenalderen er en forhistorisk periode der forekommer i de fleste områder af verden, kendetegnet ved at redskaber blev lavet af sten, knogle, horn, tak eller tand. Desuden lavedes redskaber også af en lang række mindre hårde materialer som f.eks. træ. Man kan også sige at redskaber aldrig blev fremstillet ved at smelte metal. Stenalderen efterfølges de fleste steder af enten bronzealder, f.eks. i Danmark, eller kobberalder. Menneskets historie før stenalderen behandler man indenfor (palæo)antropologien. Kendetegnende for stenalderen er også at mennesket i løbet af denne periode udviklede en lang række metoder og teknologier, herunder


 • Brug af ild (ca. 300.000 f.Kr.) og siden at kunne "gøre" ild. Ild blev brugt til madlavning, stegning og kogning, for at holde varmen, for at give lys og for at holde dyr væk (f.eks. fra hulen eller maden)
 • Brug af redskaber og siden hen at kunne fremstille redskaber, først af sten, tak, ben, træ og tand - sidenhen af forskellige metaller, kobber, bronze, jern og tin
 • Brug af beholdere og siden hen at kunne fremstille beholdere, først af træ, fletværk, horn eller sten - sidenhen af keramik
 • Flytbare boliger som f.eks. telte og i det hele taget at kunne "opføre" en bolig hvor der ikke lige er en passende hule
 • Husdyr og afgrøder
 • Udvidet kommunikation, som f.eks. signalering med trommer, afmærkninger, billeder og siden skrift
 • Større former for samfund ud over gruppe og stamme

Internationalt dækker stenalderen hele den geologiske epoke Pleistocæn, men starter i Pliocæn og slutter i Holocæn. Stenalderen er således den eneste (for)historiske periode der strækker sig ind i den tidligere geologiske periode Neogen. Pleistocæn er som geologisk epoke især kendte for sin lange række af vekslende istider, der også dækkede store dele af Danmark, og som nok var medvirkende til at mennesket først indvandrede efter den sidste istid - selvom klimaet i næsten alle mellemistiderne var mildt nok - og der kendes da også enkelte spor af mennesker fra tidligere mellemistider.

I Denmark ligger det meste af stenalderen, på nær de første 3-4.000 år, i Holocæn.

Elgfigur i brændt ler.

Hvornår stenalderen varede fra og til varierer, specielt for starten, stærkt fra verdensdel til verdensdel.

Afrika Asien Europa Danmark Amerika
Fra 3,4 mio. år siden[1] 2,4 mio. år siden[2] 1,6 mio. år siden 12.800 f.Kr. 15.000 f.Kr.[3]
Til 4.000 f.Kr. 6.000 f.Kr. 1.800 f.Kr. 1.800 f.Kr. 200 f.Kr.[4]
Kommentar Starter med Oldowan og Acheulean Forgænger for Homo heidelbergensis
Geol. epoke Pliocæn, Pleistocæn, Holocæn Pleistocæn, Holocæn
Geol. periode Neogen, Kvartær Kvartær

I Danmark og de fleste andre lande opdeles stenalderen i en yngre del, ofte kaldet bondestenalder eller neolitikum, og en ældre del, ofte kaldet jægerstenalder. Jægerstenalderen opdeles oftest igen i 2 dele, kaldet ældste stenalder eller palæolitikum og ældre stenalder eller mesolitikum. Alternativt ses betegnelserne ældre, mellemste og yngre stenalder brugt om de 3 perioder.

For Danmark varede perioderne således

 • Jægerstenalder: 12.800 f.Kr. – 3.900 f.Kr.
  • Ældste stenalder: 12.800 f.Kr. – 8.900 f.Kr.
  • Ældre stenalder: 8.900 f.Kr. - 3.900 f.Kr.
 • Bondestenalder: 3.900 f.Kr. - 1.800 f.Kr.

Se også Stenalder i Danmark

JægerstenalderenRediger

 
Bådformet stridsøksehoved.
  Uddybende artikel: Jægerstenalder

Jægerstenalderen begyndte på Afrikas savanne for ca. 3,4 millioner år siden, hvor menneskets forfædre, Homo habilis, skabte de første redskaber af sten. I Danmark er der ingen helt sikre fund fra tiden før den seneste istid, Weichsel-istiden, se dog Vejstrup Skov, Hollerup, Fænø og Seest. Først fra slutningen af istiden, der ophørte ca. 9.500 år f.Kr., har vi et mere detaljeret billede af kulturerne.

BondestenalderenRediger

  Uddybende artikel: Bondestenalder

Bondestenalderen indledtes med udviklingen af det første landbrug i den frugtbare halvmåne (som lå i det nuværende Libanon, Syrien, det sydøstlige Tyrkiet, det nordlige Irak og det nordvestlige Iran) for 10.000 år siden. Siden bredte landbruget sig (eller blev opfundet lokalt) til de store flodkulturer; Egypten ved Nilen, Mesopotamien mellem Eufrat og Tigris, Indus i Nordindien og Huang-Ho (den gule flod) i Nordkina. Landbruget nåede til Danmark ca. 4000. år f.Kr.

Da bronzen nåede til Danmark ca 1700 f.Kr., ophørte stenalderen. Mange kulturtræk fortsatte imidlertid langt op i bronzealderen, såsom jordfæstelse i gravhøje. Stenredskaberne fortsatte, fordi de var billige, frem til den ældste jernalder.

Bondestenalderen er perioden, hvor gravmonumenter med kæmpesten blev almindelige i Vesteuropa. Man taler da om megalit-kulturen.

KilderRediger

 1. ^ http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2010/august/oldest-tool-use-and-meat-eating-revealed75831.html
 2. ^ Barham & Mitchell 2008, s. 106–107
 3. ^ Adovasio, J. M, J. Donahue, and R. Stuckenrath (1990). "The Meadowcroft Rockshelter Radiocarbon Chronology 1975–1990". American Antiquity. 55: 348-54. doi:10.2307/281652.  line feed character i |title= på position 51 (hjælp)
 4. ^ G. Horz, M.K. (2000). "The treasure of gold and silver artifacts from the Royal Tombs of Sipan, Peru - a study on the Moche metalworking techniques". Materials Characterization. 45: 391-420. doi:10.1016/s1044-5803(00)00093-0. 
Wikimedia Commons har medier relateret til: