Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Tavshedspligt er en forpligtelse til at holde visse oplysninger hemmelige. I de fleste tilfælde indtræder tavshedspligten i forbindelse med udførelsen af en arbejdsopgave (erhverv).

Et skriftemål forudsætter præstens tavshedspligt.

Tavshedspligt i Danmark

redigér

Der findes regler i forskellige lovbestemmelser, der indebærer tavshedspligt. (Se de eksterne henvisninger nedenfor).

Medarbejdere kan ved aftalen om ansættelsesforholdet være undergivet en forpligtelse til at iagttage tavshed, ligesom ansatte i den finansielle sektor er undergivet tavshedspligt om kundeforhold.

Tavshedspligten er (med respekt af offentlighedsloven) udbredt navnlig i centrale forvaltningsenheder.[1] Dels skal personoplysninger ikke komme til uvedkommendes kendskab (forvaltningsloven § 27 og offentlighedsloven § 35), dels skal den administrative og politiske beslutningsproces beskyttes, så der ikke cirkulerer falske informationer eller opstår misforståelser på basis af ikke færdigredigeret sagsbehandlingsmateriale. Dertil kommer, at andre hensyn, herunder hensynet til statens sikkerhed og den offentlige orden kan indgå som selvstændige begrundelser for at nedprioritere udgangspunktet om åbenhed.

Mange ansatte inden for den offentlige sektor er omfattet af tavshedspligt, blandt andet på social- og sundhedsområdet. Derudover er ansatte i postvæsen og teleselskaber omfattet af tavshedspligten.[kilde mangler]

De almindelige lovregler om tavshedspligt findes i straffeloven § 152 og forvaltningsloven.[2]

Se også

redigér

Offentlige myndigheder er underlagt en række pligter. Til disse pligter hører:

Reference

redigér

Eksterne henvisninger

redigér

§ 27 i forvaltningsloven på retsinformation.dk

§ 35 i offentlighedsloven på retsinformation.dk

§ 152 i straffeloven på retsinformation.dk

 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.